Signe og Marie

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvilken bruger man til at kende den hosliggende katete
  Cosinus
 2. Hvad kaldes Pv?
  Retningspunkt for v
 3. Hvilken sum skal vinkel v være?
  Mellem 0-180 grader
 4. Hvis trekanter er ligedannede, hvad er siderne så?
  Proportionale
 5. Hvilken bruger man til at kende den modstående katete?
  Sinus
Author:
Anonymous
ID:
289437
Card Set:
Signe og Marie
Updated:
2014-11-17 08:55:49
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Hej
Show Answers: