Signe og Marie

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvilken bruger man til at kende den hosliggende katete
  Cosinus
 2. Hvad kaldes Pv?
  Retningspunkt for v
 3. Hvilken sum skal vinkel v være?
  Mellem 0-180 grader
 4. Hvis trekanter er ligedannede, hvad er siderne så?
  Proportionale
 5. Hvilken bruger man til at kende den modstående katete?
  Sinus

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
289437
Filename:
Signe og Marie
Updated:
2014-11-17 08:55:49
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Hej
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview