PCOM Herbs6 Final INT WIND

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ling Jiao Gou Teng Tang
  Dizziness and vertigo due to heat in LIV
 2. Tian Ma Gou Teng Yin
  Hypertension due to liver yang raising.
 3. Zhen Gan Xi Feng Tang
  Hypertension due to LV/KD yin xu
 4. E jiao ji zi huang tang
  Spasms due to heat stirring wind.
 5. Da Ding Feng Zhu
  Spasms due to yin and blood xu
 6. San Jia Fu Mai Tang
  Encephalitis /w liver yin xu
Author:
Anonymous
ID:
290265
Card Set:
PCOM Herbs6 Final INT WIND
Updated:
2014-11-30 18:21:00
Tags:
PCOM Herbs6 INTWIND
Folders:
Herbs6
Description:
Final INT WIND
Show Answers: