PCOM Herbs6 Final Bi

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Qiang Huo Sheng Shi Tang
  Muscle layer WD bi at neck and shoulder
 2. Du Huo Ji Sheng Tang
  • Bi from LV/KD Xu
  • Bi at lower back and legs
 3. Jaun Bi Tang
  • Bi from Qi and blood xu
  • General Bi
 4. Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
  • WCD bi generating heat
  • Swollen joints
 5. Xuan Bi Tang
  • DH Bi
  • Joints

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
290273
Filename:
PCOM Herbs6 Final Bi
Updated:
2014-11-30 20:08:11
Tags:
PCOM Bi
Folders:
Herbs6
Description:
Final Bi
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview