pompy

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Image Upload
  • pompa odśrodkowa
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
 2. Image Upload
  • pompa diagonalna
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
 3. Image Upload
  • pompa śmigłowa
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
 4. Image Upload
  • Schemat układu pompowego pompy odśrodkowej.
  • Ht – wysokość tłoczenia, m;
  • Hs – wysokość ssania, m;
  • Hr – wysokość podnoszenia, m;
  • ∆Hm – różnica poziomów między króćcem tłocznym i ssawnym pompy, m
  • pg, pd – ciśnienia w zbiornikach: górnym i dolnym, Pa;
  • pt, ps – ciśnienie na tłoczeniu i ssaniu pompy, Pa;
  • ωt, ωs – prędkości cieczy w króćcu tłocznym i ssawnym, m/s
 5. Image Upload
  Przykładowy przebieg zmian ciśnienia w pompie. Ilustracja pojęć NPSH i NPSHr związanych z kawitacją.
 6. Image Upload
  Na rys. 5. pokazano przykładowe charakterystyki układów pompowych w energetyce: dla układu zasilania kotła parowego (b), gdzie użyteczne ciśnienie pompowania (równe prawie w całości ciśnieniu statycznemu) wynika przede wszystkim z bardzo dużej różnicy ciśnień między zbiornikiem wody zasilającej a walczakiem oraz dla otwartego układu chłodzenia skraplacza turbiny (a), gdzie ciśnienie statyczne wynika tylko z różnicy wysokości między zbiornikiem wody a skraplaczem.
 7. Image Upload
  Przykładowe charakterystyki: układu chłodzenia skraplacza (a) i układu zasilania kotła wodą (b).
 8. Image Upload
  Przy doborze pompy do danego układu hydraulicznego konieczna jest wiedza jak zmieniają się jej parametry (ciśnienie, moc, sprawność) przy zmianie wydajności. Na ogół określa się to poprzez tzw. charakterystyki pomp. Podstawowe charakterystyki pomp podaje się dla stałej (znamionowej) prędkości obrotowej pompy (rys. 6). Charakterystyki te wyznacza się w układzie, w którym istnieje możliwość zmiany wydajności, np. poprzez dławienie zaworem na króćcu tłocznym pompy. Podobnie można wyznaczyć charakterystyki przy różnych prędkościach obrotowych pompy – tutaj należy dodatkowo dysponować odpowiednim napędem zmiennoprędkościowym.
 9. Image Upload
  Przekształcanie charakterystyki przepływowej pompy zgodnie z teorią podobieństwa.
 10. Image Upload
  Przy wzroście oporów przepływu w rurociągu (linia przerywana) równowaga w układzie zostanie zachwiana, ponieważ pompa nie jest w stanie wytworzyć większego ciśnienia (DELTApB) przy tej samej wydajności QA. W konsekwencji nastąpi w układzie zmniejszenie przepływu do nowej wartości QB, odpowiadającej nowemu punktowi pracy B, w którym ciśnienie pompowania będzie znów dopasowane do oporów w rurociągu. W ten sposób nastąpiło samorzutne dostosowanie się parametrów pracy pompy do warunków układu. Tę cechę pompy nazywa się zdolnością do samoregulacji pompy wirowej.
Author:
Anonymous
ID:
291017
Card Set:
pompy
Updated:
2014-12-08 16:31:26
Tags:
miernictwo
Folders:
studia,miernictwo
Description:
Miernictwo pompy
Show Answers: