A-B- SINIFI TEKNĠK SORU BANKASI

The flashcards below were created by user ozkansancar on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1) Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  a) 0
  b) 1
  c) 10
  d) Sonsuz
 2. 2) Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabitmesafede tutulurlar. Ġki tel arasındaki mesafe aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  a) Karakteristik empedansa
  b) Kullanılan telin direncine
  c) Havadaki nem oranına
  d) Hiçbirine
 3. 3) 1 W ve 1 Mohm „luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aĢağıdakilerdenhangisidir?
  a) 10-6 A
  b) 10-3 A
  c) 0.1 mA
  d) 10-12 A
Author:
ozkansancar
ID:
291259
Card Set:
A-B- SINIFI TEKNĠK SORU BANKASI
Updated:
2014-12-10 20:17:32
Tags:
SINIFI TEKNĠK SORU BANKASI
Folders:
A-B- SINIFI TEKNÄ K SORU BANKASI
Description:
A-B- SINIFI TEKNĠK SORU BANKASI
Show Answers: