MINDAUGO LAIKŲ LIETUVA

The flashcards below were created by user Henrika1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kada įsikuria Kalavijuočių ordinas? Kodėl? Kur?
  1202m. Buvo įkurtas Rygos miestas su galinga pilimi, įkurtas ordinas, kad ją ginti. Livonija.
 2. Kada įsikuria Kryžiuočių ordinas? Kodėl? Kur?
  • 1230m., Pasikviečia Mozūrų kunigaikštis, neapsikentęs kaimynų plėšikavimų. 
  • Prūsų žemėse.
 3. Kada įvyko Saulės mūšis? Kodėl? Kas iš to išėjo?
  • Kalavijuočių pirmasis žygis prieš lietuvius, norėdami krikštyti pagonis.
  • 1236m.
  • Iš to: *Sutriuškintas ordino magistras.
  • *Nusilpusi kariuomenė.
  • *Kalavijuočių ordinas 1237m. susijungia su Kryžiuočių ordinu ir tampa jo atšaka- Livonijos ordinu. Todėl jie kartu nori užkariauti Žemaitiją, kad galėtų susijungti.
 4. Kada susikuria Lietuvos v-bė? Kodėl? Kaip? Kur?
  • 1240m. 
  • Teritorijoje tarp Nemuno vidurupio ir Neries.
  • Mindaugas vienijo Lietuvą ginklu, žudydamas, dovanomis, bei vedybomis.
  • Pradėjo atsirasti kaimynystėje valstybės, kaimynų antpuoliai (Kijevo Rusios, Kryžiuočių ir Kalavijuočių ord.)
  • Kunigaikščių valdžios stiprėjimas, amatų ir prekybos suklestėjimas, Lietuvių žemių jungimasis į konfederacijas.


 5. Kada Mindaugas krikštijasi? Kaip? Kodėl? Kas iš to išėjo?
  • 1251m.
  • Kovos su ordinu sekino.
  • Lietuvo buvo izoliuojama nuo Vakarų pasaulio- ribojami prekybiniai, politiniai ryšiai.
  • Už taiką su Livonijos ordinu, krikštijasi Mindaugo giminaičiai.
  • Atiduota Žemaitija.
  • Įgautas galingas sąjungininkas- Livonijos ord.
  • Lietuva Popiežiaus pripažinta krikščioniška šalimi.
  • Patvirtintas valdovo teisėtumas.
 6. Mindaugo karūnavimas. Kada? Kur? Kaip? Kas iš to?
  • 1253 liepos 6d. Vilniaus katedroje. 
  • Gavo popiežiaus patvirtinimą.
  • Išaugo šalies prestižas.
  • Ji tapo popiežiaus ir Europos valdovų pripažinta karalyste.
 7. Kada įvyko Durbės mūšis? Kodėl? Kur ? Kas iš to išėjo?
  • 1260m.
  • Kur? Image Upload
  • Pagal Mindaugo sutartį su Livonijos ord, tai Žemaitija priklauso ordinui, bet Žemaitija neįsileidžia svetimų. 
  • Kryžiuočių ordinas patyria skaudų pralaimėjimą.
  • Žuvo Livonijos ordino magistras, daug karių.
  • Žemaitija lieka labai nusilpusi, todėl prašosi prisijungimo prie Lietuvos. (1261m.) TODĖL vėl prasideda karai su Livonijos ordinu.
 8. Kada įvyko Didysis Prūsų sukilimas? Kodėl? Kas iš to išėjo? Kaip?
  • 1260-1274m.
  • Žemaičių pergalė Durbės mūšyje paskatina sukilti kitas baltų gentis.
  • Dalis laikinai išsivadavo iš kryžiuočių. Vadovavo Herkus Mantas.
  • Dalis išsivaduoja nuo Kryž. ord, bet vėliau 1274m. sukilimas numalšinimas, nužudomas H.M. Prūsai išžudyti, pakrikštyti ar patraukė į Lietuvą.
 9. Kada nužudomas Mindaugas? Kaip?
  • 1263m. 
  • Po Lietuvos susijungimo su Žemaitija sukruto seni Mindaugo priešai, todėl jis yra nužudomas.
Author:
Henrika1
ID:
291636
Card Set:
MINDAUGO LAIKŲ LIETUVA
Updated:
2014-12-15 14:45:34
Tags:
MINDAUGAS
Folders:
History
Description:
Mindaugo Lietuvos susidarymas.
Show Answers: