MINDAUGO LAIKŲ LIETUVA

Card Set Information

Author:
Henrika1
ID:
291636
Filename:
MINDAUGO LAIKŲ LIETUVA
Updated:
2014-12-15 09:45:34
Tags:
MINDAUGAS
Folders:
History
Description:
Mindaugo Lietuvos susidarymas.
Show Answers:

 1. Kada įsikuria Kalavijuočių ordinas? Kodėl? Kur?
  1202m. Buvo įkurtas Rygos miestas su galinga pilimi, įkurtas ordinas, kad ją ginti. Livonija.
 2. Kada įsikuria Kryžiuočių ordinas? Kodėl? Kur?
  • 1230m., Pasikviečia Mozūrų kunigaikštis, neapsikentęs kaimynų plėšikavimų. 
  • Prūsų žemėse.
 3. Kada įvyko Saulės mūšis? Kodėl? Kas iš to išėjo?
  • Kalavijuočių pirmasis žygis prieš lietuvius, norėdami krikštyti pagonis.
  • 1236m.
  • Iš to: *Sutriuškintas ordino magistras.
  • *Nusilpusi kariuomenė.
  • *Kalavijuočių ordinas 1237m. susijungia su Kryžiuočių ordinu ir tampa jo atšaka- Livonijos ordinu. Todėl jie kartu nori užkariauti Žemaitiją, kad galėtų susijungti.
 4. Kada susikuria Lietuvos v-bė? Kodėl? Kaip? Kur?
  • 1240m. 
  • Teritorijoje tarp Nemuno vidurupio ir Neries.
  • Mindaugas vienijo Lietuvą ginklu, žudydamas, dovanomis, bei vedybomis.
  • Pradėjo atsirasti kaimynystėje valstybės, kaimynų antpuoliai (Kijevo Rusios, Kryžiuočių ir Kalavijuočių ord.)
  • Kunigaikščių valdžios stiprėjimas, amatų ir prekybos suklestėjimas, Lietuvių žemių jungimasis į konfederacijas.


 5. Kada Mindaugas krikštijasi? Kaip? Kodėl? Kas iš to išėjo?
  • 1251m.
  • Kovos su ordinu sekino.
  • Lietuvo buvo izoliuojama nuo Vakarų pasaulio- ribojami prekybiniai, politiniai ryšiai.
  • Už taiką su Livonijos ordinu, krikštijasi Mindaugo giminaičiai.
  • Atiduota Žemaitija.
  • Įgautas galingas sąjungininkas- Livonijos ord.
  • Lietuva Popiežiaus pripažinta krikščioniška šalimi.
  • Patvirtintas valdovo teisėtumas.
 6. Mindaugo karūnavimas. Kada? Kur? Kaip? Kas iš to?
  • 1253 liepos 6d. Vilniaus katedroje. 
  • Gavo popiežiaus patvirtinimą.
  • Išaugo šalies prestižas.
  • Ji tapo popiežiaus ir Europos valdovų pripažinta karalyste.
 7. Kada įvyko Durbės mūšis? Kodėl? Kur ? Kas iš to išėjo?
  • 1260m.
  • Kur? 
  • Pagal Mindaugo sutartį su Livonijos ord, tai Žemaitija priklauso ordinui, bet Žemaitija neįsileidžia svetimų. 
  • Kryžiuočių ordinas patyria skaudų pralaimėjimą.
  • Žuvo Livonijos ordino magistras, daug karių.
  • Žemaitija lieka labai nusilpusi, todėl prašosi prisijungimo prie Lietuvos. (1261m.) TODĖL vėl prasideda karai su Livonijos ordinu.
 8. Kada įvyko Didysis Prūsų sukilimas? Kodėl? Kas iš to išėjo? Kaip?
  • 1260-1274m.
  • Žemaičių pergalė Durbės mūšyje paskatina sukilti kitas baltų gentis.
  • Dalis laikinai išsivadavo iš kryžiuočių. Vadovavo Herkus Mantas.
  • Dalis išsivaduoja nuo Kryž. ord, bet vėliau 1274m. sukilimas numalšinimas, nužudomas H.M. Prūsai išžudyti, pakrikštyti ar patraukė į Lietuvą.
 9. Kada nužudomas Mindaugas? Kaip?
  • 1263m. 
  • Po Lietuvos susijungimo su Žemaitija sukruto seni Mindaugo priešai, todėl jis yra nužudomas.