scheikunde 2 - voeding

The flashcards below were created by user Nick99 on FreezingBlue Flashcards.

 1. hoe heet het proces om aardappelzetmeel te scheiden van de rest
  zetmeel uit aardappels isoleren
 2. waardoor kun je heterogene mengsels meestal eenvoudig scheiden
  omdat de vaste stof een grotere dichtheid heeft dan de vloeistof
 3. hoe heet het proces waarbij de vaste stof in een suspensie naar de bodem zakt
  • dit heet bezinken.
  • dit heet ook wel uitzakken of percipiteren
 4. hoe wordt afgieten of afschenken (= heldere vloeistof verwijderen zodat bezinksel overblijft) ook wel genoemd
  decanteren
 5. hoe kun je het bezinken van vaste stof in suspensie wat versnellen
  door te centrifugeren
 6. waarom is centrifugeren vooral nuttig als het juist om de vloeistof en niet om de vaste stof gaat
  vaste stof gaat onder in buisje erg vast zitten, vloeistof is eenvoudig af te gieten
 7. wat is verschil tussen suspensie en emulsie
  • suspensie is mengsel van vaste stof en vloeistof (krijt in water)
  • emulsie is mengsel van twee vloeistoffen (water en olie)
 8. wanneer is zeven als scheidingsmethode geschikt
  als de deeltjes van vaste stof groot genoeg zijn om op een zeef achter te blijven
 9. wat is een filtraat en wat is een residu
  • filtraat is wat door het filtreerpapier heen gaat
  • residu is wat op papier achter blijft (vaste stof)
 10. kun je filtreren ook toepassen bij scheiden van emulsie
  nee, filtreren kan alleen bij suspensie (vaste stof en vloeistof)
 11. wat is een buchnertrechter
  porseleinen trechter met gaatjes, om filtreren sneller te laten verlopen
 12. zeven is gebaseerd op ....
  filtreren is gebaseerd op ....
  bezinken en afgieten is gebaseerd op ....
  centrifugeren is gebaseerd op ...
  • ... verschil in deeltjesgrootte
  • ... verschil in deeltjesgrootte
  • ... verschil in dichtheid
  • ... verschil in dichtheid
 13. wat is geraffineerde suiker
  niet alleen uit suiker geïsoleerd maar ook gezuiverd
 14. wat is adsorberen
  vasthouden van de stoffen, bijvoorbeeld kool bij het zuiveren van suiker. Adsorptie is gebaseerd op verschil in aanhechtingsvermogen van verschillende stoffen
 15. noem een voorbeeld van adsorptie
  koolstoffilter in een gasmasker
 16. op welk principe berust indampen
  op verschil in kookpunt tussen het oplosmiddel en de opgeloste stof (zout in water)
 17. wat is destilleren
  scheidingsmethoden waarbij een vloeistof verdampt en door koeling weer condenseert
 18. wat is een randvoorwaarde bij het destilleren
  de kookpunten van beide stoffen moeten voldoende ver uit elkaar liggen
 19. hoe heet bij destilleren de opgevangen en afgekoelde vloeistof, en hoe heet de vloeistof die in de kolf achterblijft
  de opgevangen en afgekoelde vloeistof heet destillaat, de vloeistof die in de kolf achterblijft heet residu
 20. waarvoor wordt destilleren zoal gebruikt
  voor maken van wijn en drinkwater maken uit zeewater
 21. op welk principe is extraheren gebaseerd
  op het principe dat verschillende stoffen ook verschillende oplosbaarheid kennen
 22. wat is extractiemiddel
  wat is het extract
  en wat is het residu
  extractiemiddel is de vloeistof waarin de ene stof wel oplost en ander niet

  extract is de verkregen oplossing

  residu is de stof die overblijft
 23. wat is bij extraheren een schei-trechter
  hiermee kun je de verschillende vloeistoflagen scheiden door per laag de kraan even open te zetten.
 24. beschrijf het proces van papierchromatografie
  een strook filtreerpapier met kleurstippen in de vloeistof zetten, vloeistof zuigt op (= loopvloeistof) tot bepaalde hoogte (vloeistoffront). Als vloeistof kleurstip passeert lost deel van de kleurstof op. Berust op  verschil in adsorptie (=aanhechtingsvermogen) aan papier en verschil in oplosbaarheid in loopvloeistof
 25. wat is de Rf-waarde
  (afstand die de kleurstof heeft afgelegd) / (afstand die het vloeistoffront heeft afgelegd)

  [eerste gedeeld door het tweede]
 26. hoe geef je scheidingsprocessen weer
  door een blokschema op te stellen waarin in de blokken de bewerkingen staan en de pijlen tussen de blokken de stofstromen aangeven
 27. als scheidingsprocessen worden ontwikkeld, gebruikt men de term 'opschalen'. Wat is dat
  eerst op de schaal van een laboratorium, vervolgens wordt een proeffabriek gemaakt en als alles goed blijkt te werken wordt een grootschalige productie opgestart
 28. hoe bepaal je welke scheidingsmethode je moet kiezen
  Bepaal eerst of je te maken hebt met een heterogene of een homogene oplossing.

  Mag een deel verloren gaan

  Welk deel moet behouden blijven: residu of bijvoorbeeld het filtraat.

  Heb je veel (fabriek) of weinig mengsel (laboratorium)

  Zie verder tabel 2.1 en 2.2 van het boek
 29. wat is omkristalliseren of herkristalliseren
  deel van vloeistof laten verdampen, vuil blijft in oplossing achter, opnieuw oplossen etc Zo wordt stof steeds zuiverder
 30. het percentage van de oorspronkelijk aanwezige stof dat na zuivering of scheiding overblijft heet .....
  ... rendement
 31. welke twee fases worden bij chromatografie onderscheiden
  • stationaire fase : papier
  • mobiele fase : loopvloeistof
Author:
Nick99
ID:
291666
Card Set:
scheikunde 2 - voeding
Updated:
2014-12-15 20:20:09
Tags:
scheikunde voeding isoleren
Folders:

Description:
vragen over hoofdstuk 2
Show Answers: