Virágzó középkor 1061-1492

The flashcards below were created by user bkitti on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1161
  Hanza szövetség
 2. 1075
  Dictatus Papae (VII. Gergely pápa adta ki, a pápaság hatalmi követeléseit rögzíti a német- római császárral szemben)
 3. 1077
  Canossa-járás
 4. 1122
  wormsi konkordátum (Az invesztitúraharcokat részlegesen lezáró dokumentum, a pápa és az uralkodó közösen jelöli ki az egyházi méltóságokat)
 5. 1278
  második morvamezei csata (Kun László és Habsburg Rudolf ↔ II. Ottokár, cseh király)
 6. 1356
  német aranybulla
 7. 1095
  II. Orbán pápa keresztes hadjáratot hirdet
 8. 1096-1099
  első keresztes hadjárat
 9. 1099
  Jeruzsálem elfoglalása --> Jeruzsálemi Királyság megalapítása
 10. 1118
  Templomos Lovagrend megalapítása
 11. 1120
  Johannita Lovagrend megalapítása
 12. 1187
  Szaladin visszafoglalja Jeruzsálemet
 13. 1189-1192
  harmadik keresztes hadjárat - királyok hadjárata (3)
 14. 1202-1204
  negyedik keresztes hadjárat, Konstantinápoly elfoglalása
 15. 1212
  gyermekek hadjárata
 16. 1291
  Akkón eleste, Jeruzsálemi Királyság vége
 17. 1066
  Hastings
 18. 1086
  Domesday Book
 19. 1170
  Becket Tamás canterburyi érsek meggyilkolása II. Henrik utasítására
 20. 1215
  • Magna Charta Libertatum (Földnélküli János)
  • III. Ince létrehozza az inkvizíciót
 21. 1265
  első angol rendi gyűlés, Simon de Monfort hívta össze
 22. 1295
  Model Parliament (I. Edward)
 23. 1214
  Fülöp Ágost kiszorítja az angolokat Franciaországból
 24. 1302
  első francia rendi gyűlés (Szép Fülöp)
 25. 1309-1377
  Avignoni fogság (Szép Fülöp)
 26. 1337-1453
  százéves háború
 27. 1358
  francia, Jacquerie-féle parasztfelkelés
 28. 1381
  angol parasztfelkelés (Wat Tyler, John Ball)
 29. 1415
  • Agincourt-i csata
  • Husz Jánost megégetik
 30. 1431
  Jeanne d'Arc halála
 31. 1453
  • Franciaország felszabadul, kivéve Calais-t
  • II. Mohamed elfoglalja Konstantinápolyt
 32. 1455-1485
  rózsák háborúja
 33. 1479
  Aragóniai Ferdinánd + Kasztíliai Izabella
 34. 1492
  Reconquista (Granada)
 35. 1088
  bolognai egyetem
 36. 1348
  • prágai egyetem
  • pestisjárvány
 37. 1364
  krakkói egyetem
 38. 1450
  Gutenberg nyomdája
 39. 1273
  Habsburg Rudolf német-római császár lesz
 40. 1315
  morgarteni csata
 41. 1378-1417
  nagy nyugati egyházszakadás
 42. 1414-1418
  konstanzi zsinat
 43. 1419-1434
  Huszita háborúk
 44. 1434
  lipanyi csata
 45. 1370
  lengyel-magyar perszonálunió
 46. 1374
  kassai privilégiumok (I. Lajos magyar király megerősíti a lengyel nemességet)
 47. 1410
  grünwaldi csata (a lengyelek legyőzik, és irányításuk alá vonják a teuton (német) lovagrendet)
 48. 1240
  • névai csata (az oroszok legyőzik a teutonokat, Alexander Nevsky)
  • a mongolok elfoglalják Kijevet
 49. 1242
  csúd-tavi csata (az oroszok legyőzik a svédeket)
 50. 1480
  az orosz állam függetlenné válik a tatároktól
 51. 1261
  a bizánci császárság visszaszerzi Konstaninápolyt, amit a negyedik keresztes hadjáratban elvesztett
 52. 1354
  a törökök először lépnek Európába
 53. 1389
  első rigómezei csata (török - szerb, török győz)
 54. 1396
  nikápolyi csata (Luxemburgi Zsigmond vezetésével a keresztény Európa ↔ törökök, török győzelem)
Author:
bkitti
ID:
291771
Card Set:
Virágzó középkor 1061-1492
Updated:
2014-12-16 20:19:15
Tags:
history medievalages évszámok
Folders:

Description:
töri évszámok
Show Answers: