Prawo i systemy prawne; RP jako państwo prawa

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Normy
  Zasady postępowania przyjęte przez dana zbiorowość
 2. Normy prawne
  • Reguły postępowania wynikajace z przepisów prawa
  • Ustalone przez odpowiednie organy
  • Konieczność przestrzegania zagwarantowana przymusem
  • Na ogół charakter generalno-abstrakcyjny - szerszy krag podmiotów, powtarzalne zachowania bez doprecyzowanych okoliczności
  • Konkretno-indywidualne - w aktach stosowania prawa raczej (wyroki, decyzje administracyjne)
 3. Charakter norm prawnych
  • Abstrakcyjny - powtarzalne zachowanie określonego rodzaju (wstawianie się w sadzie na każde wezwanie)
  • Konkretny - przedmiotem normy jeden czyn (stawienie się w sadzie w określonym czasie) 
  • Indywidualny - adresat wskazany imiennie (Jan Kowalski)
  • Generalny - adresad określony rodzajowo (każdy kto zabił)
Author:
riatoz96
ID:
291904
Card Set:
Prawo i systemy prawne; RP jako państwo prawa
Updated:
2014-12-18 21:20:33
Tags:
asd
Folders:
WOS
Description:
1,2
Show Answers: