tysk grammatik ordlistan

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. ackusativ
  är ett kasus, dvs en form som ett substantiv eller ett pronomen står i när det är ackusativobjekt eller kommer efter en preposition som styr ackusativ (durch für gegen ohne um). Exempel: Ich kenne den Mann. Ich kenne ihn. Er spielt gegen einen Freund.
 2. ackusativobjekt
  • är en satsdel som svarar på frågan VAD? eller VEM?
  • Han köper en hund. Er kauft einen Hund.
  • Vad köper han? einen Hund.
 3. dativ
  • är ett kasus dvs en form som ett substantiv eller ett pronomen står i när det är dativobjekt eller kommer efter en preposition som styr dativ (aus auBer bei gegenüber mit nach seit von zu).
  • Ich schenke meinem Vater ein Buch.
  • Er trinkt Kaffee mit einem Freund.
 4. dativobjekt
  • är en satsdel som svarar på frågan ÅT VEM?
  • Ich schenke ihm einen Hund.
 5. imperativ
  är den verbform som används när man uppmanar någon att göra något. t.ex. Sitt still! Imperativformer av verb.
 6. imperfekt
  tempus av verbet som anger dåtid: åt, gick, pratade. I tyskan anger man ett verb i infinitiv, presens, imperfekt, perfekt.
 7. modala hjälpverben
  de tyska modala hjälpverben böjs lite annorlunda än andra verb, och de är: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen (är ej ett modalt hjälpverb, men böjs som ett).
 8. perfekt
  är en tidsform av verbet som talar om vad man har gjort. Er hat die Aufgabe gemacht.
 9. perfekt particip
  är verbformen i perfekt, t.ex. gjort. Antar att man menar just, som i detta exempel, gemacht, medan perfektformen är hat gemacht, som blir ett helt tempus.
 10. predikatsfyllnad
  är den satsdel som står tillsammans med sein, werden, bleiben.
 11. possessiva pronomen
  talar om vem som äger något - min, mitt, mina etc.
 12. relativa pronomen
  inleder en bisats. De syftar tillbaka på ett ord i en huvudsats. Jag har en god vän, som bor i Hamburg.
 13. starka verb
  är verb som har vokalförändring i imperfekt, gehen, ging gegangen.
 14. svaga verb
  • är verb vars stam alltid är oförändrad:
  • hören, hört, gehört.
 15. tempus
  • de olika tempusen:
  • presens - er spielt
  • imperfekt - er spielte
  • perfekt - er hat gespielt
  • pluskvamperfekt (dåtid med hade) - er hatte gespielt (han hade spelat)
  • futurum - er wird spielen.
 16. konjunktioner
  • exempel på konjunktioner (bindeord) som inleder bisats är:
  • dass - att
  • als - när
  • wenn - när; om
  • ob - om
  • weil - eftersom
  • I alla bisatser skapas den bekanta weil-situation, dvs det personböjda verbet står sist i en bisats.
Author:
maskenjao
ID:
292180
Card Set:
tysk grammatik ordlistan
Updated:
2014-12-29 07:49:10
Tags:
tysk grammatik
Folders:

Description:
tysk grammatik
Show Answers: