paměť_II.csv

The flashcards below were created by user ultrajan on FreezingBlue Flashcards.

 1. "endpoint"
  "koncový bod (dosažná hladina LDL při terapii)"
 2. "cholesterol 1mmol/L"
  "38
 3. "TAG 1mmol/L"
  "87
 4. "DDI"
  "drug-drug interaction
  "
 5. "CYP 3A4 (popis)"
  "family-3
 6. "CYP 3A4 substráty"
  "azolové antimykotika
 7. "CYP 3A4 inhibitory"
  "bergamottin v grapefritech
 8. "CYP 2D6 inhibitory"
  "Kokaiin
 9. "CYP 2D9 inhibitory"
  "trimetoprim
 10. "CYP 2C19 inhibitory"
  "omeprazol"
 11. "CYP 1A2 substráty"
  "Caffeine
 12. "CYP 1A2 inhibitory"
  "Omeprazole
 13. "CYP 1A2 induktory"
  "Fenobarbital
 14. "egosyntonní"
  "chování a cítění v souladu s potřebami ega
 15. "egodystonní"
  "opak ergosyntonního"
 16. "riziko agresivního chování"
  "útlum front. Laloku vpravo (tlumí amygdaly v tempor. Laloku)"
 17. "Aversivní učení"
  "provede-li někomu něco nepříjemného
 18. "Instrumentálná učení"
  "provede-li někomu něco nepříjemného
 19. "Sociální ovlivňování"
  "1. Vzdělávání
 20. "Pozitivně inotropní účinek digoxinu"
  "1.přímá inhibice membránové ATPazy-->zvýš koncentrace IC Ca++
 21. "frekvence dvojčat od 1984 do 2007"
  "50% vzestup BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology"
 22. "vzestup VVV u dvojčat od 1984 do 2007"
  "z 5
 23. "Double aortic arch"
  "40% ringů
 24. "Ortner sy"
  "Kardiovokální sy
 25. "A. Lusoria"
  "RSA až za odstupem všech cév z oblouku
 26. "Wegenerova granulomatoza"
  "Vaskulitida/ANCA: Rhinosinusitida
 27. "Churg-Strauss sy"
  "Autoimnunní vaskulitida/ eosinofily/pANCA: 1. Alergické stadium 2. Hypereosinofilní stadium 3. Vaskulitis"
 28. "LTRA (leukotrien receptor antagonist)"
  "Monteluksast (Singulair
 29. "Torsades de pointes vyslov"
  "torsad d\'puant"
 30. "akční potenciál fáze 4"
  "klidový potenciál -90mV
 31. "akční potenciál fáze 4"
  "1. Na+-K+ ion exchange pump
 32. "akční potenciál fáze 0"
  "rychlá depolarizace
 33. "akční potenciál fáze 0"
  "rychlé Na+ kanály"
 34. "akční potenciál fáze 1"
  "notch"
 35. "akční potenciál fáze 1"
  "inward to 1 a inwaed to 2"
 36. "akční potenciál fáze 2"
  "plateu
 37. "akční potenciál fáze 2"
  "inward Ca - L typ Ca kanálu
 38. "akční potenciál fáze 3"
  "rychlá repolarizace"
 39. "akční potenciál fáze 3"
  "uzavření L typ Ca kanálů
 40. "Domperidon"
  "Motilium
 41. "minimální vzestup STH po provokačních testech"
  "10 ug/L tj. 20 mU/L"
 42. "nádoba (z dýně) k pití čaje maté"
  "kalabasa"
 43. "brčko se sítkem k sání maté čaje"
  "bombilla"
 44. "CREST syndrom"
  "Calcinosis
 45. "CREST syndrom další zkratka"
  "lcSSc=limited cutaneous form of systemic scleroderma"
 46. "šířka nafukovatelné manžety na TK"
  "40% obvodu paže uprostřed"
 47. "délka nafukovatelné manžety na TK"
  "80% obvodu paže uprostřed"
 48. "Dipping norma"
  ">10"
 49. ""
  ""
 50. "Cytochrom P450"
  "CYP \\n"
 51. "CYP 3A4 induktory"
  "karbamazepim
 52. "PTE "
  " percent time elevation (kalkulace doby
 53. "Zátěž (Blood pressure load) "
  • " % validních hodnot > nad mezní hodnotou \\n
  • "
Author:
ultrajan
ID:
292212
Card Set:
paměť_II.csv
Updated:
2014-12-29 19:30:49
Tags:
medicína
Folders:
medicína
Description:
poznámky
Show Answers: