zapamatovani.csv

The flashcards below were created by user ultrajan on FreezingBlue Flashcards.

 1. "ASD nejen defekt síňového septa"
  "Autistic spectrum disorder"
 2. "Muskulární dystrofie
  dědičnost X-linked
 3. "Kriteria gestačního DM"
  "na lačno>5
 4. "Závislost na nakupování
  (shopping addiction)"
  "Oniomanie"
 5. "Cizí těleso(mince) v jícnu doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "8-16 hodin"
 6. "Ostré  těleso v žaludku doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "3-7 dnů je moc
  Extrakce co nejdříve
  (FN Motol)"
 7. "Baterie v žaludku doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "max.  48 hodin"
 8. "Index resistence
  RI"
  "Max vS - Min vD
   Max vS

  u ledvinných tepen "
 9. "BPA"
  "Bisphenol A
  endo disruptor. Vyšší hladina u obezních"
 10. "Výpočet midparenty"
  "průměr rodičů + či - 6
 11. "Bandemia"
  "Vysoký počet tyček v differ >20%
  posun doleva"
 12. "Bakerova cysta"
  "Popliteální cysta
  mezi m.semimebraneus a m.gastroctemius
   William Morrant Baker (1838–1896)
   "
 13. "1. HAK"
  "1961"
 14. "Specicita IgM Western blotu u L.Borreliozy při přítomnosti klinických známek"
  "96%"
 15. "Senzitivita ELISA serologie na L.Borreliozu u symptomatického pacienta"
  "70%"
 16. "efektivní pták proti klíšťatům (LB)"
  "Guineafowl (perlička)
   "
 17. "Nejčastjší Borrelie
  Spirocheta ve stř. Evropě
  Klíště ve stř. Evropě"
  "B. burgdorferi sensu lato
  Ixodes ricinus."
 18. "Bolest podél nervu iradiující z páteře u III. (

  Late disseminated) stadia L.Borreliozy

  "
  "Bannwarth syndrome"
 19. "Frekvence na EKG při posunu 50mm/s"
  "300 / RR"
 20. "Klasifikace všech streptokoků"
  "

  • 1.1 Alpha-hemolytic (čátečná zelená)

   • 1.1.1 Pneumococci

   • 1.1.2 The Viridans group: alpha-hemolytic   • 1.2 Beta-hemolytic (kompletní hemolýza)

   • 1.2.1 Group A

   • 1.2.2 Group B

   • 1.2.3 Group C

   • 1.2.4 Group D (enterococci)

   • 1.2.5 Group F streptococci

   • 1.2.6 Group G streptococci

   • 1.2.7 Group H streptococci

   • 1.3 Gama-hemolytic (žádná hemolýza

    • 1.3.1 Enterococci

  "
 21. "rizikoví kojenci k očkování na meningokoky"
  "porucha složek komplementu
  asplenie
  riziko v komunitě
  srpkovitá anemie"
 22. "ASCA"
  "Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies


  • Crohnova nemoc

  • Spondyloartropatie

  • Celiakie  (zvýšená propustnot mukózy GITu)"
 23. "ANCA"
  "antineutrophil cytoplasmic antibody
  (generalizované vaskulitidy)


  • Wegenererova granulomatoza

  • Churg - Strauss syndrome

  • IBD (ulcerozní kolitis)

  • Revmatoidní artritida

  • primární sklerotizující cholangiotitida

  • segmentální nekrotizující GNF  ANCA may be developed either via ineffective apoptosis or ineffective removal of apoptotic cell fragments
 24. "Prevalence Asthmatu v USA < 18 let
  2001  ...... 2009
  "
  "8
 25. "MPK-1"
  "Mitogen-activated protein kinase 
  (bývá indukován při fungující terapii Glukokortikoidy)"
 26. "Antiastmatické působení D-vitaminu in utero"
  "↑ plicní objemy (FEV1 a FVC)
  ↑ Vývoj plic
  ↑ Vývoj imunity (↓ CD 25
 27. "Antiastmatické působení D-vitaminu postnatálně"
  "↓ proliferace hl.svalů v DC
  ↓ zánětlivé reakce v DC
  ↑ caltetiridin
 28. "ACCP"
  "anti-cyclic citrullinated peptide antibodies 

  nebo

  Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA)"
 29. "vysoká hladina 25OHD"
  ">100 nmol/L nebo > 40 ng/ml

  "
 30. "Koaguláza"
  "Enzym
 31. "
  Příklad Staphylokoka
  1. Koagulaza pozitivního

  2. Koagulaza negativního"
  "1. Staphylococcus aureus

  2 Staphylococcus epidermidis"
 32. "Exantema subitum - etiologie"
  "HHV-6B (Human Herpes Virus)

  HHV-6A více u neurozánětu (jako RS)"
 33. "Cocktail Party Syndrome"
  "u Williams-Beuren syndromu
  Lack of social inhibition
  Sociální a verbální dovednosti i přes IQ defpcit"
 34. "příčina Williams-Beuren syndromu"
  "delece q11.23  7. chromozomu
  zde je >25 genů - zásadní je ELN gen (pro elastin)

  FISH test"
 35. "prevalence
  Williams-Beuren syndromu

  1. dříve
  2. nyní"
  "
  1: 20 000
  1: 7 500"
 36. "Joubertův syndrom"
  "

  • pypoplasia cerebellar vermis 

  • malformed brain stem (molar tooth sign).[1] 

  • ataxia

  • hyperpnea 

  • sleep apnea
 37. "B.I.D"
  " bis in die (2x denně)"
 38. "Q.I.D."
  "Quater in die 
  4 x denně"
 39. "T.I.D."
  "Ter in die
  3x denně"
 40. "Macdonaldova triáda "
  "

  • Noční pomočování

  • Trápení zvířat

  • Žhářství


  V pozdějším věku může vykazovat socipatologické kriminální chování."
 41. "PANDAS"
  "Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections.
  GABS postižení bazálních ganglií jako u chorey Syndenham v rámci RF
 42. "Neurokardiogenní synkopa"
  "Vasovagální
    - prodromy
    - bezvědomí
    - rychlé zotavení
  (ortostatický stres
 43. "Situační synkopa"
  "Vagovasální s."
 44. "1.Prenatální detekce všech VCC

  2.Prenatální detekce kritických VCC"
  "1. 43%

  2. 85%"
 45. "Poločas alkalické fosfatázy"
  "5-25 dní"
 46. "Frekvence bariatrických operací u adolescentů v r 2009"
  "2
 47. "Přesnější marker na GF než kreatinin
  a normální hodnoty"
  "Cystatin C
  referenční mez (0
 48. "Thimersal"
  "konzervant používaný ve vícedavkových vakcínách
  obsahuje methylrtuť
  (WHO's) Strategic Advisory Committee (SAGE) 
  doporučuje její zákat
  AAP je proti"
 49. "1. % souše které zabírají amazonské pralesy

  2. % živočichů a rostlit v amazonských pralesech"
  "1. 7%

  2. 50%"
 50. "Biochemické markery neuroblastomu"
  "

  • VMA a HVA (90%)

  • Močové katecholaminy (Metanefrin)

  • s-Ferritin

  • s-LH

  • s- neuron specifická enolasa (NSE)

  "
 51. "incidence neuroblastomu  • % všech dětských nádorů

  • incidence na 1 mil dětí 

  "
  "

  • 7
 52. "nízká hladina 25(OH)D"
  "<50nmol/l či <20 ng/ml"
 53. ""
  ""
 54. "4 kategorie výchovných stylů"
  "

  • Autoritáští rodiče (malá velost a citlivost
 55. "1 díleček na EKG při posunu 50 mm/s"
  "0
 56. "Sendvičová generace"
  "Přibývá lidí
 57. "myopie"
  "krátkozrakost 
  paprsky se sbíhají před sítnici je potřeba rozptylky"
 58. "Právnička ligy lidských práv"
  "Zuzana Candigliota"
 59. "Mc Cabe klasifikace chronických nemoci"
  "I.stupeň : nehrozí bezprostřední riziko smrti
  II.stupeň : pravděpodobnost smrti do 4 let
  III.stupeň : rychlé riziko smrti (měsíce)"
 60. "

  Rebecca Lancefield 

  1895 – 1981

  klasifikace beta hemol Streptokoků"
 61. "DRESS"
  "drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms"
 62. "Gianotti-Crosti syndrome"
  "Monomorfní
 63. "MedPed"
  "Make early diagosis to Prevent early deaths in MedicalPedigrees"
Author:
ultrajan
ID:
292215
Card Set:
zapamatovani.csv
Updated:
2014-12-29 19:35:37
Tags:
memory
Folders:
Medicína
Description:
výpisky
Show Answers: