zapamatovani.csv

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user ultrajan on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. "ASD nejen defekt síňového septa"
  "Autistic spectrum disorder"
 2. "Muskulární dystrofie
  dědičnost X-linked
 3. "Kriteria gestačního DM"
  "na lačno>5
 4. "Závislost na nakupování
  (shopping addiction)"
  "Oniomanie"
 5. "Cizí těleso(mince) v jícnu doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "8-16 hodin"
 6. "Ostré  těleso v žaludku doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "3-7 dnů je moc
  Extrakce co nejdříve
  (FN Motol)"
 7. "Baterie v žaludku doba čekaní
  Cs.Ped 2012 č.4"
  "max.  48 hodin"
 8. "Index resistence
  RI"
  "Max vS - Min vD
   Max vS

  u ledvinných tepen "
 9. "BPA"
  "Bisphenol A
  endo disruptor. Vyšší hladina u obezních"
 10. "Výpočet midparenty"
  "průměr rodičů + či - 6
 11. "Bandemia"
  "Vysoký počet tyček v differ >20%
  posun doleva"
 12. "Bakerova cysta"
  "Popliteální cysta
  mezi m.semimebraneus a m.gastroctemius
   William Morrant Baker (1838–1896)
   "
 13. "1. HAK"
  "1961"
 14. "Specicita IgM Western blotu u L.Borreliozy při přítomnosti klinických známek"
  "96%"
 15. "Senzitivita ELISA serologie na L.Borreliozu u symptomatického pacienta"
  "70%"
 16. "efektivní pták proti klíšťatům (LB)"
  "Guineafowl (perlička)
   "
 17. "Nejčastjší Borrelie
  Spirocheta ve stř. Evropě
  Klíště ve stř. Evropě"
  "B. burgdorferi sensu lato
  Ixodes ricinus."
 18. "Bolest podél nervu iradiující z páteře u III. (

  Late disseminated) stadia L.Borreliozy

  "
  "Bannwarth syndrome"
 19. "Frekvence na EKG při posunu 50mm/s"
  "300 / RR"
 20. "Klasifikace všech streptokoků"
  "

  • 1.1 Alpha-hemolytic (čátečná zelená)

   • 1.1.1 Pneumococci

   • 1.1.2 The Viridans group: alpha-hemolytic   • 1.2 Beta-hemolytic (kompletní hemolýza)

   • 1.2.1 Group A

   • 1.2.2 Group B

   • 1.2.3 Group C

   • 1.2.4 Group D (enterococci)

   • 1.2.5 Group F streptococci

   • 1.2.6 Group G streptococci

   • 1.2.7 Group H streptococci

   • 1.3 Gama-hemolytic (žádná hemolýza

    • 1.3.1 Enterococci

  "
 21. "rizikoví kojenci k očkování na meningokoky"
  "porucha složek komplementu
  asplenie
  riziko v komunitě
  srpkovitá anemie"
 22. "ASCA"
  "Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies


  • Crohnova nemoc

  • Spondyloartropatie

  • Celiakie  (zvýšená propustnot mukózy GITu)"
 23. "ANCA"
  "antineutrophil cytoplasmic antibody
  (generalizované vaskulitidy)


  • Wegenererova granulomatoza

  • Churg - Strauss syndrome

  • IBD (ulcerozní kolitis)

  • Revmatoidní artritida

  • primární sklerotizující cholangiotitida

  • segmentální nekrotizující GNF  ANCA may be developed either via ineffective apoptosis or ineffective removal of apoptotic cell fragments
 24. "Prevalence Asthmatu v USA < 18 let
  2001  ...... 2009
  "
  "8
 25. "MPK-1"
  "Mitogen-activated protein kinase 
  (bývá indukován při fungující terapii Glukokortikoidy)"
 26. "Antiastmatické působení D-vitaminu in utero"
  "↑ plicní objemy (FEV1 a FVC)
  ↑ Vývoj plic
  ↑ Vývoj imunity (↓ CD 25
 27. "Antiastmatické působení D-vitaminu postnatálně"
  "↓ proliferace hl.svalů v DC
  ↓ zánětlivé reakce v DC
  ↑ caltetiridin
 28. "ACCP"
  "anti-cyclic citrullinated peptide antibodies 

  nebo

  Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA)"
 29. "vysoká hladina 25OHD"
  ">100 nmol/L nebo > 40 ng/ml

  "
 30. "Koaguláza"
  "Enzym
 31. "
  Příklad Staphylokoka
  1. Koagulaza pozitivního

  2. Koagulaza negativního"
  "1. Staphylococcus aureus

  2 Staphylococcus epidermidis"
 32. "Exantema subitum - etiologie"
  "HHV-6B (Human Herpes Virus)

  HHV-6A více u neurozánětu (jako RS)"
 33. "Cocktail Party Syndrome"
  "u Williams-Beuren syndromu
  Lack of social inhibition
  Sociální a verbální dovednosti i přes IQ defpcit"
 34. "příčina Williams-Beuren syndromu"
  "delece q11.23  7. chromozomu
  zde je >25 genů - zásadní je ELN gen (pro elastin)

  FISH test"
 35. "prevalence
  Williams-Beuren syndromu

  1. dříve
  2. nyní"
  "
  1: 20 000
  1: 7 500"
 36. "Joubertův syndrom"
  "

  • pypoplasia cerebellar vermis 

  • malformed brain stem (molar tooth sign).[1] 

  • ataxia

  • hyperpnea 

  • sleep apnea
 37. "B.I.D"
  " bis in die (2x denně)"
 38. "Q.I.D."
  "Quater in die 
  4 x denně"
 39. "T.I.D."
  "Ter in die
  3x denně"
 40. "Macdonaldova triáda "
  "

  • Noční pomočování

  • Trápení zvířat

  • Žhářství


  V pozdějším věku může vykazovat socipatologické kriminální chování."
 41. "PANDAS"
  "Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections.
  GABS postižení bazálních ganglií jako u chorey Syndenham v rámci RF
 42. "Neurokardiogenní synkopa"
  "Vasovagální
    - prodromy
    - bezvědomí
    - rychlé zotavení
  (ortostatický stres
 43. "Situační synkopa"
  "Vagovasální s."
 44. "1.Prenatální detekce všech VCC

  2.Prenatální detekce kritických VCC"
  "1. 43%

  2. 85%"
 45. "Poločas alkalické fosfatázy"
  "5-25 dní"
 46. "Frekvence bariatrických operací u adolescentů v r 2009"
  "2
 47. "Přesnější marker na GF než kreatinin
  a normální hodnoty"
  "Cystatin C
  referenční mez (0
 48. "Thimersal"
  "konzervant používaný ve vícedavkových vakcínách
  obsahuje methylrtuť
  (WHO's) Strategic Advisory Committee (SAGE) 
  doporučuje její zákat
  AAP je proti"
 49. "1. % souše které zabírají amazonské pralesy

  2. % živočichů a rostlit v amazonských pralesech"
  "1. 7%

  2. 50%"
 50. "Biochemické markery neuroblastomu"
  "

  • VMA a HVA (90%)

  • Močové katecholaminy (Metanefrin)

  • s-Ferritin

  • s-LH

  • s- neuron specifická enolasa (NSE)

  "
 51. "incidence neuroblastomu  • % všech dětských nádorů

  • incidence na 1 mil dětí 

  "
  "

  • 7
 52. "nízká hladina 25(OH)D"
  "<50nmol/l či <20 ng/ml"
 53. ""
  ""
 54. "4 kategorie výchovných stylů"
  "

  • Autoritáští rodiče (malá velost a citlivost
 55. "1 díleček na EKG při posunu 50 mm/s"
  "0
 56. "Sendvičová generace"
  "Přibývá lidí
 57. "myopie"
  "krátkozrakost 
  paprsky se sbíhají před sítnici je potřeba rozptylky"
 58. "Právnička ligy lidských práv"
  "Zuzana Candigliota"
 59. "Mc Cabe klasifikace chronických nemoci"
  "I.stupeň : nehrozí bezprostřední riziko smrti
  II.stupeň : pravděpodobnost smrti do 4 let
  III.stupeň : rychlé riziko smrti (měsíce)"
 60. "

  Rebecca Lancefield 

  1895 – 1981

  klasifikace beta hemol Streptokoků"
 61. "DRESS"
  "drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms"
 62. "Gianotti-Crosti syndrome"
  "Monomorfní
 63. "MedPed"
  "Make early diagosis to Prevent early deaths in MedicalPedigrees"

Card Set Information

Author:
ultrajan
ID:
292215
Filename:
zapamatovani.csv
Updated:
2014-12-29 19:35:37
Tags:
memory
Folders:
Medicína
Description:
výpisky
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview