Slabá slovesa

The flashcards below were created by user Elis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Loben
  Chválit
 2. Machen
  dělat
 3. arbeiten
  pracovat
 4. Kaufen
  kupovat
 5. suchen
  hledat
 6. Besuchen
  navštívit
 7. Führen
  vést
 8. Malen
  malovat
 9. zeichnen
  kreslit
 10. spielen
  hrát
 11. Klagen
  žalovat
 12. Danken
  děkovat
 13. dienen
  sloužit
 14. pumpen
  čerpat
 15. trocknen
  sušit
 16. verdienen
  vydělat
 17. lachen
  smát se
 18. sich erinnern
  vzpomínat si
 19. begleiten
  doprovázet
 20. bauen
  stavět
 21. Probieren
  zkoušet co
 22. Wandern
  • putovat
  • cestovat
 23. reisen
  cestovat
 24. handeln
  • jednat
  • obchodovat
 25. reizen
  dráždit
 26. sich wünschen
  přát si
 27. reden
  mluvit
 28. küssen
  líbat
 29. Grüßen
  zdravit
 30. Atmen
  dýchat
 31. Fragen
  ptát se
 32. Kosten
  Stát (peníze)
 33. mieten
  pronajímat
 34. wohnen
  bydlet
 35. warten
  čekat
 36. antworten
  odpovídat
 37. öffnen
  otevřít
 38. rauchen
  kouřit
 39. schauen
  dívat se
 40. sich freuen
  těšit se
 41. lernen
  učit se
 42. kennen lernen
  poznat
 43. sagen
  • říci
  • říkat
 44. schicken
  posílat
 45. erzählen
  vyprávět
Author:
Elis
ID:
292245
Card Set:
Slabá slovesa
Updated:
2014-12-30 15:09:14
Tags:
Německá slabá slovesa
Folders:
Němčina
Description:
Slabá slovesa z němčiny do češtiny
Show Answers: