viêt 800 words

The flashcards below were created by user mrslady4141 on FreezingBlue Flashcards.

 1. match
  Trận đấu
 2. mass
  quần chúng
 3. married
  Có gia đinh
 4. market
  Chợ
 5. mark
  dấu
 6. map
  bản đồ
 7. manager
  Người quản lý
 8. man
  Đàn ông
 9. male
  Nam
 10. make
  Làm
 11. machine
  Máy
 12. low
  thấp
 13. love
  yêu
 14. law
  pháp luật
 15. loud
  lớn
 16. loss
  sự mất
 17. loose
  lỏng lẻo
 18. look
  nhìn
 19. long
  dài
 20. lock
  khóa
 21. living
  Sống
 22. little
  ít
 23. list
  danh sàch
 24. liquid
  Nước
 25. lip
  Môi
 26. linen
  Lanh
 27. line
  Hàng
 28. limit
  Giới hạn
 29. Like
  Như
 30. light
  ánh sáng
 31. lift
  thang máy
 32. library
  thư viện
 33. level
  trình độ
 34. letter
  thư
 35. let
  để cho
 36. left leg
  chân trái
 37. leather
  da
 38. learning
  học tập
 39. leaf
 40. lead
  dẫn
 41. laugh
  Cười
 42. late
  Muộn
 43. last
  cuối cùng
 44. language
  Ngôn ngữ
 45. Land
  đất
Author:
mrslady4141
ID:
292272
Card Set:
viêt 800 words
Updated:
2014-12-31 04:19:27
Tags:
Vietnamese
Folders:

Description:
Card
Show Answers: