Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sol kalp yetmezliğinin AC bulguları nedir?
  AC'in kahverengi indürasyonu olur, kalp hatası hücreleri (siderofaj) görülür
 2. Nutmeg liverın histolojik görünümü nasıldır?
  • Zon 1de (periportal) yağlanma
  • Zon 3te (perisantral) nekroz
 3. Kalpte en az kanlanan ve iskemiye en hassas bölge neresidir?
  Subendokardiyal bölge
 4. Hiperoksi hasarı örnekleri nelerdir?
  • Reperfüzyon hasarı
  • ROP
  • BPD
 5. MI'da nekroz ne zaman başlar?
  • 30 dk sonra başlar
  • 2-3 saatte trifeniltetrazolium kloritle histolojik olarak görülebilir
 6. MI'da en sık tıkanan damarlar nelerdir?
  • 1) LAD
  • 2) RCA
 7. MI'da ilk görülebilen histolojik bulgu nedir?
  Dalgalı lifler
 8. MI'dan 4-12 saat sonra histolojik olarak ne görülür?
  Koagülasyon nekrozu
 9. MI'dan 12-24 saat sonra histolojik olarak ne görülür?
  • Nötrofil infiltrasyonu
  • Kontraksiyon band nekrozu
 10. MI'da ölü hücrelerin fagositozu kaçıncı günlerde olur?
  3-7. günler
 11. MI'da 7-10. günler arasında ne görülür?
  Fibrovasküler granülasyon dokusu
 12. İnfarkt periferinde myositlerde pembe-geniş horizontal bandlar görülmesine ne denir?
  Kontraksiyon band nekrozu (reperfüzyon hasarında daha belirgindir)
 13. MI'ın geç komplikasyonları nelerdir?
  • Ventriküler anevrizma
  • Dressler sendromu
 14. Dressler sendromu nedir?
  MI'ı takiben oluşan otoimmün perikardittir

  • Ateş
  • Frotman
  • Efüzyon görülür
 15. MI'da en sık komplikasyon ve en sık ölüm nedeni nedir?
  Aritmi
 16. MI'ın en ölümcül komplikasyonu nedir? En sık ve en az nerede görülür?
  Myokardiyal rüptür

  • En sık sol ventrikül serbest duvarında
  • En az papiller kaslarda
 17. ARA'nın 5 majör bulgusu nedir?
  • Artrit (büyük eklem, migratuar, sekelsiz)
  • Kardit
  • Subkutan nodüller
  • Eritema marginatum
  • Sydenham koresi
 18. ARA karditinde patognomonik histolojik bulgu nedir?
  • Aschoff cisimleri
  • -Anitshkow hücresi: iri makrofajlar
  • -Caterpillar hücresi: nekrotik miyositler
  • -Fibrinoid nekroz
 19. ARA endokarditinin özellikleri nedir?
  • Verrüközdür
  • Kapanma yerlerini tutar
  • Mitral stenozun en sık nedenidir
  • Komissüral füzyon (balık ağzı) kronik dönem bulgusudur
  • Mc Callum plakları (en sık sol atriumda)
 20. Akut endokarditinin karakteristik görünümü nedir?
  S. aureusun neden olduğu ring apseleri
 21. Subakut endokarditte akut endokarditten farklı olarak ne görülür?
  Kapakta granülasyon dokusu
 22. İnfektif endokardit için en sık predizpozan risk faktörü nedir?
  Mitral valv prolapsusu
 23. İnfektif endokarditin komplikasyonları nelerdir?
  • Janeway noktaları: el-ayak içinde ağrısız lezyon
  • Osler nodülleri: parmak pulpalarında ağrılı nodüller (immün kompleks birikimi)
  • Roth spot: retinal, ortası soluk hemorajiler
  • Mikotik anevrizma
  • Splinter hemoraji
  • Kalp komplikasyonları
  • Böbrek komplikasyonları
 24. Karsinoid kalp hastalığının karakteristik lezyonları nelerdir?
  Sağ kalp kapakları ve endokartta kalın fibröz plaklar
 25. Nonbakteriyel trombotik endokarditin özellikleri nelerdir?
  • En sık aort kapağını tutar
  • En sık neden adenokarsinomlar, sonra hiperkoagülabilite durumlarıdır
  • Lambl kabarıklıkları olur
 26. En sık görülen kardiyomyopati tipi hangisidir?
  Dilate kardiyomyopati
 27. Dilate kardiyomyopati nedenleri nelerdir?
  • İdiopatik
  • Cocsackie B
  • Alkol (vit B1 eks)
  • Antrasiklinler
  • Duchenne MD
 28. Kalpte banana like configuration hangi durumda görülür?
  Hipertrofik KMP
 29. Genetik geçiş paterni en yüksek kardiyomyopati hangisidir?
  • Hipertrofik KMP (%100 OD)
  • En sık β myozin ağır zincir mutasyonu görülür
  • Freidreich ataksisi ile birlikte görülebilir
 30. Restriktif kardiyomyopati nedenleri nelerdir?
  • Amiloidoz
  • Hemokromatozis
 31. Hemorajik perikardit nedenleri nelerdir?
  • Tumor
  • Travma
  • Tbc
 32. En sık perikardit tipi hangisidir? Nedenleri nedir?
  • Seröfibrinöz ve fibrinöz
  • -MI, Dressler
  • -Üremi, radyasyon
  • -ARA, SLE
 33. En sık primer kalp tümörü nedir?
  • Miksoma (en sık sol atriumda)
  • Çocukluk döneminde en sık rabdomyom (tüberöz sklerozda sıklığı artar)
 34. Carney kompleksi nedir?
  • Multipl miksoma
  • Pigmentasyon
  • Cushing
  • Testis tümörleri
 35. Kesin PAS + boyanan tümörler nelerdir?
  • Rabdomyom
  • Rabdomyosarkom
  • Ewing
 36. Tüberöz skleroz hangi tümörlerin riskini artırır?
  • Kalp: Rabdomyom
  • Böbrek: Anjiomyolipom
  • Beyin: Dev hücreli astrositom
 37. Verrüköz endokardit nedenleri nelerdir?
  • SLE: kapağın 2 yanında
  • Enfektif endokardit: büyük verrüler
  • Nonbakteriyel trombotik: Lambl kabarıklıkları
  • ARA: kapak kapanma yerlerinde
 38. Aterosklerozun majör risk faktörleri nelerdir?
  • Cinsiyet
  • İleri yaş
  • Genetik anomali
  • Aile öyküsü

  • Hiperlipidemi
  • Hipertansiyon
  • Sigara
  • CRP
  • Diyabet
 39. rom plağı gelişiminde ilk ve son basamaklar nedir?
  • İlk: Endotel hücre hasarı
  • Son: Düz kas proliferasyonu ve ECM üretimi
 40. Aterosklerozda sklerozdan sorumlu hücre hangisidir? Nasıl uyarılır?
  Düz kas sorumludur. Trombositten salınan PDGF ile aktive olur
 41. Aterosklerozda en önemli hücre hangisidir?
  Monosit ve köpüksü makrofajlar
 42. Aterosklerotik lezyonların oluşum sırası nedir?
  • 1) Yağlı çizgilenmeler: 1. dekatta gelişir
  • 2)
  • 3) Aterom lezyonu
  • 4) Fibroaterom lezyonu: 4. dekatta
  • 5) Komplike lezyon
 43. Aterosklerozun en çok görüldüğü yerler neresidir?
  • 1) Abdominal aorta
  • 2) Koroner arterler
  • 3) Popliteal arter
 44. Ateroskleroz hangi arterlerde görülmez?
  • Çıkan aort
  • Pulmoner arter
  • Radial & ulnar arterler
  • Renal & mesenterik arterlerin ostiumları dışında
 45. Aterosklerotik plakta gelişen komplikasyonlar nelerdir?
  • Kalsifikasyon
  • Ülserasyon->Tromboz
  • Plak içine kanama->Ateroembolism
  • Anevrizmal dilatasyon
 46. Arteriosklerozun türleri nelerdir?
  • Hyalin: uzun hafif HT ve DM
  • Hiperplastik: Malign HT

  Böbrekte sık görülürler, hiperplastik tip böbrekte soğan zarı görünümü yapar
 47. rtansif retinopati neye göre sınıflandırılır?
  Arteriosklerozun şiddetine göre
 48. Mönckeberg medial kalsifik sklerozunun özellikleri nelerdir?
  Tunika mediada bant (halka) tarzı kalsifikasyon
 49. Löeffler endomyokarditi komponentleri nedir?
  • Endomyokardiyal fibroelastoz
  • Periferik eozinofili
 50. Atheroskleroz gelişiminde rol oynayan mikrobiyal ajanlar?
  • Chylamidia pnömonia
  • HSV
  • CMV
 51. Halt oram sendromu bulgular?
  ASD, VSD ile beraber baş parmağı veya radius yokluğu
 52. Uzun QT sendromunun bulguları nedir?
  Konjenital sağırlık, senkop, ventriküler aritmi
Author:
Farash
ID:
292344
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:42:38
Tags:
Kardiyo
Folders:

Description:
a
Show Answers: