Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Embryolojik olarak pons, bulbus ve serebellum hangi yapıdan gelişir?
  Rhombencephalon
 2. Astrositler uzantılarına göre hangi gruplara ayrılır?
  • Fibröz astrosit
  • Protoplazmik astrosit
 3. Kan-beyin bariyerinin komponentleri nedir?
  • Endotel
  • Endotelin bazal membranı
  • Astrosit uzantıları
 4. Glia limitans nerede bulunur?
  Pia materle korteks arasında, astrosit uzantılarının yaptığı bariyer
 5. Tanisit hücreleri nerede bulunur ve görevleri nedir?
  • 3. ventrikül duvarında özelleşmiş epandim hücreleridir
  • Hipotalamusa BOS'un içeriğini iletirler
  • Pia materin beslenmesinde rol alırlar
 6. Nissl cisimcikleri nedir?
  Nöron gövdesindeki ER ve ribozomlar
 7. Nogo faktör nedir?
  SSS'de glial hclerin salgıladığı, akson rejenerasyonunu inh eden faktör
 8. Nöronlarda retrograd taşınmanın örnekleri nedir?
  • Vezikülde kullanılmayan maddeler
  • Boş veziküller
  • NGF (sinir büyüme faktörü)
  • Bazı virüsler
 9. Motor nöronlar hangi tip liflerdir?
  Aα ve Aγ
 10. Hangi tip sinir lifleri basınca, hipoksiye ve lokal anesteziye en duyarlıdır?
  • Basınç: A
  • Hipoksi: B
  • Lokal anestezik: C
 11. Presinaptik inhibisyön ve kolaylaştırmanın en iyi örnekleri nelerdir?
  • İnhibisyon: GABA
  • Kolaylaştırma: Serotonin
 12. Nöronlarda lateral inhibisyon ve bu sayede negatif feedbackte etkili hc nedir?
  Renshaw hc
 13. SSS'de iyonotropik reseptörler nedir?
  • ACh: Nikotinik
  • Glu: NMDA, AMPA, Ka
  • GABA: A&C
  • Serotonin: 5HT3
  • Glisin: Glu-NMDA ve GABA-A
 14. NMDA hangi iyonlara geçirgendir?
  Katyonlara (Mg bloke eder)
 15. NMDA res normal çalışması için hangi moleküle ihtiyaç duyar?
  Glisin
 16. Dekortikasyon ve deserebrasyonda postür nasıldır?
  • Dekortikasyonda üst eks fleksiyonda, alt eks ekstansiyondadır
  • Deserebrasyonda hem üst hem altta ekstansiyon olur
 17. Beyinde öğrenmenin temel merkezleri nedir?
  Hipokampus ve parahipokampal girus
 18. Öğrenmede en önemli nörotransmitter ve reseptörleri nedir?
  Glutamat: NMDA ve AMPA (Kainat reseptörlerinin etkisi yoktur)
 19. Uykuda en önemli nörotransmitterler nelerdir?
  • Serotonin: en önemlisi
  • NA: REM'de en önemlisi
 20. Uyku iğciği nedir?
  Non-REM evre 2'de görülen α benzeri dalgalar
 21. EEG dalgaları hangi durumlarda görülür?
  • β: Gözler açık uyanıkken ve REM uykuda
  • α: Gözler kapalı uyanıkken
  • θ: Non-REM uykuda
  • δ: Ciddi beyin hasarı ve komada
 22. Sinir hücresinin istirahat membran potansiyeli hangi iyonun denge potansiyeline yakındır?
  K
Author:
Farash
ID:
292353
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2015-01-02 20:57:13
Tags:
Nöro
Folders:

Description:
a
Show Answers: