Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. TRH, GHRH, GnRH hangi G proteinini kullanırlar?
  Gq
 2. Susama hangi merkezler üzerinden olur?
  • Sup lat nuc (hipotalamus)
  • Subfornikal organ
 3. Oksitosin ve ADH sentezlendiği akson ucuna nasıl taşınır ve depolanır?
  • Oksitosin nörofizin 1'le taşınır
  • ADH nörofizin 2'yle
  • İkisi de akson ucunda Herring cisimciklende depolanırlar
 4. ADH'yı artıran ve azaltan ilaçlar nelerdir?
  • ⬆️: morfin, nikotin, siklofosfamid
  • ⬇️: haloperidol, alkol, klonidin
 5. Adenohipofizin kromofob hücrelerinin fonksiyonu nedir?
  • Esas hc olarak geçerler
  • Gerektiğinde kromofil hücreye dönebilirler
 6. Adenohipofizin kromofil hücrelerinin fonksiyonu nedir?
  • α hücreler (asidofilik): Somatotrop ve mammotrop hcler, JAK/STAT yolunu kullanırlar
  • β hücreler (bazofilik): Tirotrop, gonadotrop ve kortikotrop hcler
 7. Uykunun BH salgısı üzerine etkisi nedir?
  • Non-REM derin uyku (3-4): artırır
  • REM: azaltır
 8. Sex steroidlerinin BH salgısı üzerine etkisi nedir?
  • Östrojenler & androjenler ⬆️
  • Progesteron ⬇️
 9. Kan IGF seviyesinin esas belirleyicisi protein nedir?
  IGFBP-3
 10. Tiroid glandı büyüten ve küçülten maddeler nedir?
  • TSH, IGF-1 ve EGF: büyütür
  • IFNγ ve TNFα: küçültür
 11. Iyotun tiroide alınması nasıl olur?
  • Na/I simportla kandan alınır (sekonder aktif)
  • Pendrinle (I/Cl antiportla) kolloide alınır (kolaylaştırılmış difüzyon)
 12. Tiroid peroksidazın fonksiyonu nedir?
  Iyodun oksidasyonu
 13. Tiroid hormonları kolloidden hücre içine nasıl alınır?
  Endositozla (megalinle)
 14. Na/I simportu bulunduran dokular nelerdir?
  • Tiroid
  • Tükrük bezi
  • Plasenta
  • Meme bezleri
 15. Tiroid hormonları kanda hangi proteinlerle taşınırlar?
  • TBG (afinitesi en yüksek)
  • Transtiretin
  • Albümin (kapasitesi en yüksek)
 16. Vücutta T3/T4 oranının en yüksek olduğu yer neresidir?
  • Serebral korteks ve hipofiz
  • Deiyodinaz aktivitesi en çok buralarda olduğu için
 17. Tiroid hormonlarının kan lipid profili üzerine etkisi nedir?
  Hepsini düşürür
 18. Tiroid hormonlarının kalorijenik etkisi hangi dokularda görülmez?
  • Beyin
  • Testis
  • Adenohipofiz
 19. Langerhans adacıklarında hangi hücreler hangi hormonları salgılarlar?
  • α hc: glukagon
  • β hc: insülin
  • δ hc: somatostatin
  • PP hc: pankreatik polipeptid
 20. İnsülin hangi iyon ile kompleks halinde depolanır?
  Zn
 21. Baskılanamayan insülin benzeri aktiviteden hangi hormon sorumludur?
  • IGFler
  • (İnsülin IGF-2 reseptörüne bağlanamaz, IGFler insülin reseptörlerine bağlanabilirler)
 22. SGLT'ler nerelerde bulunur?
  • SGLT-1: Böbrek tübülleri ve İB
  • SGLT-2: Böbrek tübülleri
 23. GLUT-2 nerelerde bulunur?
  • β hücre
  • KC
  • İB (bazal yüz)
  • Böbrek (bazal yüz)
 24. İnsülinin lipazlar üzerine etkisi nedir?
  • Lipoprotein lipazı aktive eder
  • Hormon duyarlı lipazı inh eder
 25. ACTH adrenal bezin hangi zonlarına etkilidir?
  Fasciculata ve reticularis
 26. Mineralokortikoidlerin salınımının en etkili uyaranı nedir?
  Potasyum
 27. İştahı artıran önemli maddeler nelerdir?
  • Nöropeptid Y (en önemlisi)
  • Ghrelin
  • Oreksinler
  • AGRP (aguti ilişkili protein)
Author:
Farash
ID:
292355
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2015-01-02 20:58:33
Tags:
Endokrin
Folders:

Description:
a
Show Answers: