Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. FK bağımlı protein 12'ye bağlanarak rapamisin (mTOR) moleküllerini bloke eden ilaçlar nelerdir?
  • Sirolimus
  • Everolimus
 2. IL-10 sentezini artırarak antiinflamatuar ve immunomodulatör etki yapan ilaç nedir?
  Talidomid
 3. Eritema nodosum leprosumun tedavisinde hangi ilaç kullanılır?
  Talidomid
 4. Anjiyogenez inhibitörü immunsupresif hangisidir?
  Talidomid
 5. İntegrin antikoru ilaç ve endikasyonları nedir?
  Natalizumab

  MS ve Crohn
 6. Anti-IgE antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  • Omalizumab
  • Astım
 7. RANKL antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  Denosumab

  Osteoporoz
 8. VEGF-A antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  Ranibizumab

  Senil maküler dejenerasyon
 9. Fingolimod etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  Sfingozin reseptör modülatörüdür

  MS
 10. MS tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • Fingolimod
  • Dalfampridin (K kanal blokörü)
  • Glatiramer (aminoasit preparatı)
  • Mitoksantron (antrasiklin)
  • Steroidler
  • IFN-β
  • Natalizumab
 11. İmmunstimulan ilaçlar nelerdir?
  • Levamizol
  • İnosipleks
  • Aldeslökin (IL-2)
  • BCG
 12. MS tedavisinde kullanılan antineoplastik nedir?
  Mitaksantron
 13. MS tedavisinde yürüme hızını artıran ilaç nedir?
  Dalfampridin
 14. SSPE'de mortaliteyi azaltan tek ilaç nedir?
  İnosipleks
 15. Timus bezinden üretilen ilaç ve etkisi nedir?
  • İnosipleks
  • IFN üretimini artırarak immünstimülan etki yapar
Author:
Farash
ID:
292357
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:10:08
Tags:
Immunoloji
Folders:

Description:
a
Show Answers: