Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Heparinin etki mekanizması nedir?
  AT3'ün etkinliğini artırarak indirekt yoldan F2a ve F10a inhibisyonu
 2. Heparinin metabolizması nasıldır?
  • RES'te metabolize olur
  • Yarı ömrü doza bağımlıdır
 3. Heparine bağlı kanamada hangi ilaçlar kullanılır?
  Protamin sülfat, alerji varsa toloudin mavisi
 4. HITT gelişen hastada hangi ilaçlara geçilir?
  • Lepirudin
  • Argatroban
  • Fondaparinuks
 5. DMAH'ın etki mekanizması nedir?
  AT3 etkinliğini artırarak F10a inhibisyonu
 6. DMAH yüksek dozu tedavisi nedir?
  • Protamin sülfat kısmen etkilidir
  • Yanında taze donmuş plazma verilir
 7. Fondaparinuks/indaparinuks ve danaparoid etki mekanizması nedir?
  AT3 etkinliğini artırarak F10a inhibisyonu
 8. Direkt F10a inhibitörü ilaçlar nelerdir?
  Sabanlar
 9. Direkt trombin inhibitörü ilaçlar nedir?
  • Lepirudin
  • Argatroban
  • Dabigatran (oral)
 10. Drotrekogin alfanın etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • Rekombinant protein C'dir
  • YBÜ'de ve şiddetli sepsiste antikoagülan ve antiinf etki için kullanılır
 11. Warfarinin etki mekanizması nedir?
  Epoksit redüktazı inhibe ederek Vit K rejenerasyonu inhibisyonu
 12. Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrelin etki mekanizmaları nedir?
  ADP'nin Gi kenetli P2Y12 reseptörün irreversibl blokajıyla antiagregan etki
 13. Ticagrelor ve cangrelorun etki mekanizması nedir?
  ADP'nin Gi kenetli P2Y12 reseptörün reversibl blokajıyla antiagregan etki
 14. Glikoprotein 2b/3a inhibisyonuyla antiagregan etki yapan ilaçlar nedir?
  • Absiksimab
  • Tirofiban
  • Eptifibatid
 15. Fibrinolitik ilaçlar nelerdir?
  • Streptokinaz
  • Ürokinaz
  • Anistreplaz
  • Alteplaz
  • Reteplaz
 16. Tombus üzerindeki plazminojene kandaki serbest plazminojenden daha selektif etki yapan trombolitik ilaç hangisidir?
  Anistreplaz
 17. Fibrinoliz inhibitörleri ve etki mekanizmaları nedir?
  Plazminojenden plazmin oluşumunu inh ederler

  • Aminokaproik asit
  • Traneksamik asit
 18. Aprotininin etki mekanizması nedir?
  Kallikrein kinin sistemini ve plazmini inh eder
 19. Desmopresin etki mekanizması ve endikasyonları nedir?
  V2 reseptörleri uyarır

  • Hafif hemofili A
  • vWH
 20. Emilimi en fazla olan demir preparatı hangisidir?
  Ferröz sülfat
 21. Parenteral demir preparatları nedir?
  Şekerler, kafiyeyi bozanlar (dekstran, sükroz, sorbitol)
 22. Demir antidotları nedir?
  • Deferioksamin: Akut tdv, IV
  • Deferasiroks: Profilaksi, oral
 23. Kronik böbrek yetmezliğine bağlı anemide verilen EPO analogları nedir?
  • Epoetin-α
  • Darbopoetin-α
 24. G-CSF ve GM-CSF analogları nedir?
  • G-CSF: -grastim
  • GM-CSF: -gramostim

  Grastimler hematopoetik kök hücreleri stimüle eden plerixafor ile birlikte kullanılır
 25. Megakaryosit büyüme faktörü ilaçlar hangileridir?
  • Oprelvekin: IL-11 analoğu
  • Romiplostim
  • Eltrombopag (oral)
 26. Platelet sayısını azaltan ilaçlar ve etki mekanizmaları nelerdir?
  • Hidroksiüre: Ribonükleotid redüktaz inh
  • Anagrelid: Trombosit maturasyon inh
 27. C5 monoklonal antikoru ve endikasyonu nedir?
  • Eculizumab
  • PNH&HÜS
 28. IV kullanılan antiagregan ilaçlar nelerdir?
  GP 2b/3a inhleri
 29. Fibrinolitiklerin MI'da endikasyonu nedir?
  ST elevasyonlularda verilirler
 30. En alerjen fibrinolitik nedir?
  Streptokinaz
 31. Fibronolitik ilaçların antidotları nedir?
  • Aminokaproik asit
  • Traneksamik asit
  • Aprotinin
 32. Akut demir zehirlenmesinde hangi ilaçlar verilebilir?
  • Deferioksamin (IV)
  • Gebede EDTA
Author:
Farash
ID:
292364
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:22:12
Tags:
Hemato
Folders:

Description:
a
Show Answers: