Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Yalnızca sistemik etkili antiamibikler nedir?
  • Klorokin
  • Emetin/dihidroemetin
 2. Hem luminal hem sistemik etkili antiamibikler nelerdir?
  Metranidazol/Tinidazol
 3. Kardiyak yan etkisi olan antiamibik nedir?
  Emetin/Dihidroemetin
 4. Sıtma profilaksisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Klorokin
  • Dirençliyse meflokin
  • Çoklu ilaç direncinde doksisiklin
  • P. vivax & ovalede klorokin+primakin
 5. Klorokine dirençli P. falciparum tedavisinde ne kullanılır?
  • Artemisinin (artesunat)
  • Meflokin
  • Doksisiklin
 6. Malaron hangi ilaçların kombinasyonudur?
  • Atovakuon
  • Proguanil
 7. Atovakuon etki mekanizması nedir?
  ETZ inh ubikinon antimetaboliti
 8. Malaronun endikasyonları nedir?
  • Klorokin dirençli P. falciparum
  • Kotrimoksazol dirençli PCP
 9. Sıtmada kullanılabilen antibiyotikler nelerdir?
  • Doksisiklin
  • Klindamisin
 10. P. jirovecii pnömonisinde etkili ilaçlar nelerdir?
  • Kotrimoksazol
  • Pentamidin
  • Atovakuon
 11. T. vaginalis tedavisi nedir?
  • Nitroimidazoller
  • Albendazol
 12. Gardnerella vaginalis ve giardia lamblia tedavisi nedir?
  Nitroimidazoller
 13. Balantidium coli tedavisi nedir?
  • 1) Doksisiklin
  • 2) Metranidazol
 14. Babesia microti tedavisi nedir?
  • Kinin+klindamisin veya
  • Amfoterisin B+rifampin
 15. Trypanosomiyazis tedavisi nedir?
  • Nifurtimoks (T. cruziide ilk tercih)
  • Eflornitin
 16. Ornitin dekarboksilaz inhibitörü antiprotozoal nedir?
  Eflurnitin
 17. Albendazol hangi hastalıklarda ilk tercihtir?
  • Kist hidatik
  • Sistiserkozis
 18. Pirantel pamoatın etki mekanizması nedir?
  Sürekli ACh reseptör aktivasyonuyla spastik paralizi (süksinil kolin gibi)
 19. Dietilkarbamazin hangi etkenlerin tedavisinde ilk tercihtir?
  • W. bancrofti
  • Loa loa
  • Brugia malayi
 20. İvermektinin etki mekanizması nedir?
  GABA etkinliğini artırarak flask paralizi yapar
 21. İvermektin hangi etkenlerin tedavisinde ilk tercihtir?
  • S. stercoralis
  • O. volvulus (alternatifi yok)
 22. Oral kullanılabilen tek uyuz ilacı nedir?
  İvermektin
 23. Levamizolün endikasyonları nedir?
  • Nematod enfestasyonları
  • Viral enfeksiyonlar
  • Kolon ca
 24. Niklozamid etki mekanizması ve spektrumu nedir?
  • Oksidatif fosforilasyon inh ve ATPaz aktivite artışı
  • Sadece sestodlara etkilidir
 25. Prazikuantel etki mekanizması ve spektrumu nedir?
  • Membranın Ca'a geçirgenliğini artırarak spastik paralizi yapar
  • Sestod ve trematodlara etkilidir
 26. Sestod enfestasyonlarında ilk tercih ilaç nedir?
  Prazikuantel
 27. Trematod enfestasyonlarında ilk tercih ilaç nedir?
  • Prazikuantel
  • Fasciola hepaticada bithionol
Author:
Farash
ID:
292370
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:25:47
Tags:
Parazit mikro
Folders:

Description:
a
Show Answers: