Mikrobiyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Cift iplikli cift kapsidli
  Reovirus (rotavirus)
 2. Segmenter virusler
  • Bunyavirus
  • Ortomiksovirus
  • Reovirus (rotavirus)
  • Arenavirus

  Hepsi RNA
 3. Tek iplikli DNA virusu
  Parvovirus B19
 4. Helikal (kübik) yapiya sahip viruslerin hepsi
  Zarfli ve RNA virusu
 5. Zarfli olup fekal-oral bulasabilen tek virus
  Coronavirus (cift zarli)
 6. HIV reseptorleri
  CD4 (Th ve makrofaj) ve kemokin reseptorleri (CXCR4 ve CCR5)

  GP120 ile tutunur
 7. Parvovirus B19 reseptoru
  Eritrosit P antijeni
 8. Kizamik reseptoru
  CD46 (makrofaj)
 9. EBV reseptoru
  CD21 (B lenfosit) (C3d'nin reseptoru)
 10. Sinsitya olusturan virusler
  • Parainfluenza
  • RSV
  • Kizamik
  • Kabakulak

  • Herpes simpleks
  • Varisella zoster
  • Sitomegalovirus

  HIV (mikroglial hucrelerde)
 11. Sitoplazmada replike olabilen tek DNA virusu
  Pox virus (DNA bagimli RNA polimerazi yaninda tasir)
 12. İnkluzyon cismi sitoplazmada olan DNA virusu
  Pox
 13. İnklüzyon cismi hem sitoplazma hem çekirdekte olan virüsler hangileridir?
  • CMV (baykuş gözü)
  • Kızamık
 14. Periventrikuler kalsifikasyon nelerde gorulur?
  • Konjenital CMV
  • MS
 15. Konjenital CMV klinigi
  • En sık konjenital enfeksiyon
  • Periventrikuler kalsifikasyon
  • Peteşiler
 16. Konjenital VZV'nin klinigi
  Ekstremite hipoplazileri
 17. Konjenital parvovirus B19 klinigi
  Nonimmun hidrops fetalis, IU kan transfuzyonu yapilir
 18. HPV'nin kanserojen proteinleri
  E6 ve E7
 19. EBV'nin kanserojen proteini
  Burkitt (c-myc proteinleri)
 20. HBV'nin kanserojen proteini
  X proteini
 21. HTLV1'in kanserojen proteini
  Tax protein (IL-2)
 22. Asiklovir yan etkisi
  Kristal nefropatisi
 23. Amantadin endikasyonlari
  İnfluenza A ve Parkinson

  M2 proteinini inh eder
 24. ibavirin endikasyonlari
  İnfluenza A,B, HCV, RSV, nairovirus (KKHA), SARS, hantavirus

  Sacma virus gorursen ribavirin yapistir
 25. rmal ve patolojik prion proteinleri
  C proteinleri fizyolojiktir, α plak halindedir ve proteazlara duyarlidir

  Sc proteinleri patolojiktir, β plak olustururlar ve proteazlara direnclidir
 26. A virüsleri
  H2AP4

  • Herpesviridae
  • Hepadnaviridae
  • Adenoviridae
  • Polyomaviridae
  • Papillomaviridae
  • Parvoviridae
  • Poxviridae
 27. rvovirus B19 (eritema infeksiyozum, 5. hastalik) klinigi
  Cocukta deri dokuntusu (dantel ve tokatlanmis yuz gorunumu)

  Eriskinde RA'yi andiran artrit (en sık MKFler ve PİFler tutulur)
 28. fsız olduğu halde hemaglutinini olan tek virus
  Adenovirus
 29. Adenovirus tiplendirmesi ve gruplandirmasi neye gore yapilir?
  • Hemaglutinin (fiber Ag) (tiplendirme)
  • Hekzon (gruplama)
 30. Pnomoni ve gastroenterit yapan virusler
  • Adenovirus
  • Coronavirus
  • Reovirus (rotavirus)
 31. Adenoviral konjonktivit kliniği nasildir?
  En sık akut follikuler konjonktivit olmak üzere bir sürü konjonktivit yapar
 32. Adenovirus gastroenteriti ozelligi
  <2 yas rotavirusten sonra en sık virus
 33. CMV latent kaldigi yerler
  Bezler, bobrek ve kemik iligi
 34. Vezikuler faranjit etkenleri
  HSV ve Coxsackie A
 35. Mortalitesi en yuksek HSV enfeksiyonu
  Ensefalit
 36. Herpes ensefaliti yerlesimi ve ozellikleri
  Temporal lobu tutan hemorajik nekrotizan ensefalit

  • Hemorajik oldugu icin BOStan eritrosit bakilabilir
  • Nekrotizan oldugu icin MR'da gorunur
 37. sık ensefalit ve menenjit etkeni virüsler?
  Ensefalit: HSV-1

  Menenjit: Enterovirusler (en sık coxsackie)
 38. sık genital ülser etkeni
  HSV-2
 39. Su ciceginin bulastirici oldugu zamanlar
  Dokuntuler baslamadan 2 gun once baslar son dokuntunun kurumasiyla bulastiriciligini kaybeder
 40. S. pyogenes'e bagli toksik şok sendromu en cok hangi hastaliga sekonder gorulur?
  Su cicegi
 41. VZV'nin komplikasyonlari
  Sekonder cilt enfeksiyonu (en sık)

  Serebellar ataksi (2. en sık)

  Postherpetik nevralji (zonanın en sık)

  Pnomoni (en mortal)
 42. e sendromu gelişebilen enfeksiyonlar
  • VZV
  • İnfluenza B
  • Adenovirus
 43. Heterofil antikor pozitif ve negatif mononukleozis en sık etkenler?
  • Pozitif: EBV
  • Negatif: en sık CMV

  Testin diger isimleri Paul-Bunnel testi, monospot testi
 44. -transplant lenfomanın en sık nedeni?
  EBV
 45. Post-transplant viral pnomoninin en sık nedeni?
  CMV
 46. Post-transplant bakteriyel menenjitin en sık nedeni?
  Listeria
 47. CMV'nin immunyetmezliklilerde yaptigi enfeksiyonlar
  • Retinit (en sık etkeni)
  • Pnomoni (en sık etkeni)
  • Hemorajik gastroenterit (en sık etkeni)
  • Hemorajik ventrikuloensefalit
 48. Soguk antikorlu otoimmun hemolitik anemi yapan etkenler
  • Bakteri: M. pneumoniae
  • Virus: EBV
 49. EBV'nin malaryayla kesiştiği noktalar
  • Ancak ikisinin varliginda endemik Burkitt lenfoma gelisebilir
  • İkisi de dalak rüptürü yapar
 50. EBV'nin AIDSli hastalarda neden oldugu hastaliklar
  • Oral tüylü lökoplaki
  • Hodgkin-nonHodgkin lenfoma
  • Leiyomyosarkom (cocuklarda)
 51. 6. Hastalik (exantem subitum, roseola infantum) etkeni ve klinigi
  HHV-6 (CD4 Th'leri enfekte eder)

  Ates dusmesiyle ortaya cikan makulopapuler dokuntu
 52. i sarkomu patolojisi ve lokalizasyonu
  Damar endotelinin proliferasyonu (mekik hucreleri)

  • Deri lezyonlari en cok alt ekstremitede malleolde yerlesir
  • İc organlardan en cok mide tutulur
 53. in neden oldugu hastaliklar
  • Kaposi sarkomu
  • Primer efuzyon lenfomasi
  • Castleman hastaligi
 54. Çocuklarda en sık gastroenterit etkeni nedir?
  Reovirus (rotavirus)
 55. Erken viral protein sentezinde ne sentezlenir?
  Genom replikasyonu için gerekli enzimler
 56. Geç viral protein sentezinde ne sentezlenir?
  Kapsid proteinleri
 57. Beyinde kalsifikasyon yapan konjenital enfeksiyon etkenleri nelerdir?
  • Toxo (diffüz intrakranyal)
  • HIV (bazal gangliyonlarda)
  • CMV (periventriküler)
 58. Herpes keratitinde hangi ilaç lokal olarak kullanılır?
  Idoxuridine
 59. HIV'nin tutunma ve füzyon molekülleri nedir?
  • Tutunma: GP120
  • Fuzyon: GP41
 60. Molluskum kontagiozum nasıl bulaşır?
  Cinsel ilişkiyle, ortak havluyla, yüzme havuzuyla
 61. Hemorajik sistit ve pertussis-like sendrom yapan virüs hangisidir?
  Adenovirus
 62. Ramsey-Hunt sendromu kliniği ve etkenleri?
  • Fasyal sinirin kaslarında akut paralizi
  • Dış kulakta veziküller

  VZV, HSV 1 & 2
 63. ısı içinde bulunan proteinler nelerdir?
  L1 ve L2
 64. HPV'nin onkojen proteinleri nelerdir?
  • E6: p53'ü inh eder
  • E7: Rb'u inh eder
 65. Larinks papillomu ve kondiloma aküminatum yapan HPV serotipleri nelerdir?
  6 ve 11
 66. Serviks ca yapan HPV serotipleri nelerdir?
  16 ve 18
 67. Pap smearda ne görülmesi HPV enfeksiyonunu gösterir?
  Koikilositoz: epitel hücrelerinde anormal vakuolizasyon ve atipik nükleus
 68. HPV tanısında altın standart yöntem nedir?
  Southern Blot
 69. HPV tedavisinde ne kullanılır?
  • Podofilin (mitoz inh, hamilelerde kontrendike)
  • İmikuimod krem (immünomodülatör)
  • Sidafovir (nefrotoksik)
  • Cerrahi
 70. Polyoma virüsler hangileridir? Ortak özellikleri nedir?
  BK, JC, SV40

  • Böbrek ve lenfoid dokuda latent kalırlar
  • İdrarda Decoy hücreleri görülür
 71. eplikasyon, virion bakımından benzer virüsler nelerdir?
  • Paramyxoviridae
  • Rhabdoviridae
 72. Nükleusta çoğalan RNA virüsleri hangileridir?
  • İnfluenza
  • Retrovirüsler
  • Hepatit D
 73. İnfluenza tutunmayı ve tomurcuklanmayı neyle yapar?
  • Hemaglutinin: tutunma
  • Nöraminidaz: tomurcuklanma
 74. İnfluenzanın genetik reasortmantı nerede olur?
  Ara konakta
 75. İnfluenzanın hangi serotipi hayvanlarda da enfeksiyon yapar?
  A
 76. İnfluenzanın hücreye girişi nasıldır?
  Zarflı olmasına rağmen endositozla girer
 77. İnfluenza neye göre A-B-C serotiplerine ayrılır?
  Nükleokapsid proteinlerine göre
 78. İnfluenzada görülebilen antijenik farklılıklar nelerdir?
  • Şift: sadece A'da görülür, pandemi yapar.
  • Drift: hem A hem B'de görülür, epidemi yapar.
 79. Paramyxoviridae hangi virüsleri kapsar?
  • Parainfluenza
  • RSV
  • Kızamık
  • Kabakulak
 80. Paramiksovirüslerin hangilerinde viremi görülür?
  • Kızamık
  • Kabakulak
 81. Bronşiolit ve dev hücre olan bir hastada etkenler nelerdir?
  • Hemaglutinin (+) ise parainfluenza
  • Hemaglutinin (-) ise RSV (veya metapneumovirus)
 82. Kızamığın 5 C'si nedir?
  • Cough
  • Coryza
  • Conjunctivitis
  • Koplik
  • Cell (dev hücre)
 83. IL-12 yanıtını keserek anerji yapan, yalancı negatif PPD'ye neden olan etkenler nelerdir?
  • Virüs: Kızamık
  • Mantar: Histoplazma
  • Parazit: Leishmania
 84. Warthin Finkeldey hücreleri hangi enfeksiyonda görülür?
  Kızamık
 85. Kızamıkta döküntünün patofizyolojisi nedir?
  Vaskülit (hücresel immünyetmezlikte döküntü görülmez)
 86. Kızamığın en sık komplikasyonu nedir?
  Otitis media
 87. Kızamıktan ölümlerin en sık nedeni nedir?
  Pnömoni
 88. Kızamığın en mortal komplikasyonu nedir?
  Ensefalit
 89. SSPE'de BOS'ta antikor düzeyleri nasıldır?
  Kızamık IgG vardır IgM yoktur.
 90. Hecht pnömonisi nedir?
  Kızamığın immün yetmezliklilerde yaptığı döküntüsüz pnomonidir
 91. Kızamıkla temastan sonra profilaksi neyle yapılır?
  • İlk 3 gün aşı veya
  • İlk 6 gün Ig
 92. Kabakulağın komplikasyonları nelerdir?
  • Puberteden sonra: Orşit
  • Puberteden önce: Menenjit
  • Pankreatit (juvenil DM)
  • Konjenital: Endokardiyal fibroelastoz
 93. Krupun en sık etkeni ve kliniği nasıldır?
  • En sık etken: Parainfluenza
  • Klinik: Havlar tarzda öksürük ve grafide kalem ucu görüntüsü
 94. RSV hangi hastalıkların en sık etkenidir?
  • Çocuklarda bronşiolit ve atipik pnömonilerin
  • Pediatri servislerinde nozokomiyal pnömonilerin en sık etkenidir.
 95. RSV'nin en sık komplikasyonu nedir?
  Otitis media
 96. RSV tanısı nasıl yapılır?
  Nazofaringeal sekresyonda antijen aranır.
 97. Teodor fenomeni nedir?
  Kızamıkçıkta postauriküler ve suboksipital LAP
 98. Forcheimer lekeleri nedir?
  Kızamıkçıkta ağız mukozasında enantemler
 99. Erişkinde romatoid artrit benzeri hastalık yapan etken hangisidir?
  Parvovirus B19
 100. Rubellanın komplikasyonları nelerdir?
  • Genç erişkin kadınlarda poliartrit (immün kompleks)
  • Çocuklarda trombositopeni
 101. Konjenital rubellada neler görülür?
  • Trombositopenik purpura
  • Kardiyak lezyonlar (PDA)
  • Göz bulguları (katarakt, mikroftalmi, glokom, retinopati)
 102. Pikornavirüsler nelerdir?
  • Polio
  • Echovirüs
  • Coxsackie
  • Rinovirüs
  • Hepatit A
 103. Fekal oral bulaşmayan pikornavirüs hangisidir?
  Rinovirus (zarfsız)
 104. Enterovirüsler nelerdir ve ortak hastalıkları nedir?
  • Polio, echovirüs, coxsackie
  • Menenjit ve ensefalit yaparlar
  • Virus en uzun süre dışkıdan izole edilebilir
 105. Polionun kliniği nasıldır?
  • En sık asemptomatik enfeksiyon
  • Semptomatik olarak en sık abortif polimyelit (SSS semptomları olmaz grip benzeri tablo yapar)
  • Nonparalitik poliomyelit
  • Paralitik poliomyelit
 106. Paralitik poliomyelitin kliniği nasıldır?
  • Asimetrik paralizi
  • Duyu kaybı yoktur
 107. Paralitik poliomyelitin Gullain Barre'den farkı nedir?
  • Polio: asimetrik paralizi, duyu kaybı yoktur, BOS normaldir
  • Gullain Barre: simetrik paralizi, duyu kaybı vardır, BOS'ta albüminositolojik dissosiasyon olur.
 108. Coxsackie A'nın kliniği nasıldır?
  • Herpanjina: veziküler faranjit
  • El ayak ağız hastalığı: el ayak ağızda veziküler döküntüler
  • Coxsackie B'nin yaptıklarını da yapar
 109. Herpanjina (veziküler faranjit) etkenleri nelerdir?
  • Coxsackie A
  • HSV
 110. Coxsackie B'nin kliniği nasıldır?
  • Plörodini (epidemik myalji)
  • Myokardit, perikardit
 111. Rabiesin en erken belirtisi nedir?
  Yara etrafında ağrı, kaşıntı
 112. Rabies antijeni nereden izole edilebilir?
  Ense derisinden
 113. Kimlere kuduz Ig yapılmasına gerek yoktur?
  Son 2 yılda aşı olanlara
 114. Enterotoksin aktivitesine sahip tek virus hangisidir?
  Rotavirus
 115. Genetik reasortman ve antijenik şiftin görüldüğü virüsler hangileridir?
  • Rotavirus
  • İnfluenza
 116. Epidemik viral enteritlerin en sık nedeni nedir?
  Norovirus (Norwalk) (klora dayanıklı ve enfektif dozu düşüktür)
 117. Flavirüsler nelerdir?
  • Sarı humma
  • Deng virüsü
  • Batı Nil virüsü
  • Hepatit C
 118. Batı Nil virüsünün özellikleri nelerdir?
  • Bir flavivirüstür
  • Sivrisinekle bulaşır
 119. Filovirüsler nelerdir?
  • Ebola
  • Marburg
 120. Bunyavirüsler hangileridir?
  • Nairovirus (KKHA)
  • Hantavirüs
 121. Nairovirüsün (KKHA) özellikleri nelerdir?
  • Zarflı virüstür (dışkıda olmaz)
  • Hyelomma cinsi kenelerle bulaşır
  • Enfekte hayvan ve insanın kan ve vücut sıvılarıyla bulaşabilir
 122. HTLV-1 hangi hastalıklardan sorumludur?
  • Erişkin T hücreli lenfositik lösemi (Tax geni, IL-2)
  • Myelopati (tropikal spastik paraparezi/kronik pogresif myelopati): kliniği MS'le aynı tek farkı remisyonun görülmemesi
 123. HTLV-2 hangi hastalıktan sorumludur?
  Saçlı hücreli lösemi
 124. HİV'in genomik bölgeleri hangileridir?
  • Env: gp120 & gp41
  • Gag (grup spesifik Ag): p24 (kapsid proteini)
  • Pol: tüm enzimler
 125. Beta kemokin reseptör inhibitörü ilaç hangisidir?
  Marovirok
 126. İntegraz inhibitörü ilaç hangisidir?
  Raltegravir
 127. HIV'in en erken tanısı neyle konur?
  • En erken HIV-RNA
  • Sonra p24 Ag
  • Sonra antikorlar
 128. AIDS'te en sık rastlanan pnömoni etkenleri nelerdir?
  • En sık: P. jirovecii
  • En sık bakteriyel: Pnömokok
  • En sık viral: CMV
 129. AIDS'te en sık kanser hangisidir?
  Kaposi sarkomu
 130. AIDS'te en sık intrakraniyal enfeksiyon etkeni nedir?
  Toxo
 131. AIDS'te en sık menenjit etkeni nedir?
  C. neoformans
 132. AIDS'li hastada beyinde multipl hipodens lezyonlar ne düşündürür?
  Toxo
 133. AIDS'li hastada beyinde tek hipodens lezyon ne düşündürür?
  Primer SSS lenfoması (EBV) (genelde non-Hodgkin)
 134. AIDS'li hastanın ağzında hangi lezyonlar olur?
  • EBV ilişkili saçlı hücreli lökoplaki
  • Candida özefajiti
 135. AIDS'li hastada en sık kronik ishal etkenleri nelerdir?
  • Cryptosporidium parvum
  • Isospora belli
  • MAC
  • CMV (hemorajik enterit)
 136. AIDS'li hastada CMV'nin en sık ve en ciddi komplikasyonu nedir?
  Retinit
 137. AIDS'li hastada en sık gastrit, retinit, hemorajik ventriküloensefalit etkeni nedir?
  CMV
 138. İn vitro kültürü olan tek hepatit virüsü hangisidir?
  Hepatit A
 139. İnkübasyon süresi en uzun hepatit virüsü hangisidir?
  HBV
 140. Hangi hepatit virüslerinin aşısı vardır?
  • HAV: ölü aşı
  • HBV ve HEV: rekombinan aşı
 141. Kolestatik hepatitin ve relapsın en sık görüldüğü hepatit virüsü hangisidir?
  HAV
 142. Kolestatik hepatit yapan antibiyotikler hangileridir?
  • Eritromisin
  • Rifampisin
 143. Kolesistit yapan antibiyotik hangisidir?
  Seftriakson
 144. Fulminan hepatit riski en yüksek hepatit virüsü hangisidir?
  HDV
 145. En kısa inkübasyon süreli hepatit virüsü hangisidir?
  HAV
 146. HAV enfeksiyonunun prognozunu ne belirler?
  Yaş
 147. HBV'nin D'leri nelerdir?
  • DNA virüsüdür
  • Dane: enfektif partikülü
  • serotip D: Türkiye'de en sık bulunan serotip
 148. HBeAg neyi gösterir?
  Replikasyonu, enfektiviteyi, aktivasyonu
 149. HBsAg neyi gösterir?
  Enfeksiyonun varlığını
 150. HBV'nin serumda tespit edilemeyen antijeni hangisidir?
  HBcAg
 151. Anti-HBc IgM'nin önemi nedir?
  Pencere döneminde pozitiftir.
 152. Anti-HBs neyi gösterir?
  İmmüniteyi
 153. Anti-HBe neyi gösterir?
  Kronik enfeksiyonda düşük aktivite, replikasyon, enfektiviteyi gösterir
 154. Kronik hepatit B ile HBV taşıyıcılığı arasında ne fark vardır?
  KCFT taşıyıcıda bozulmamıştır
 155. Kronik aktif hepatit B'de aktivite tespiti için kullanılan yöntemler nelerdir?
  HBV-DNA > DNA polimeraz > HBeAg

  Altın standart KC biyopsisidir.
 156. Kor/prekor mut
 157. it B'nin serolojisi nasıldır?
  • HBeAg (-)
  • HBV-DNA (+)
 158. Hepatit B tedavisinde ne verilir?
  • İFN α
  • Lamivudin
 159. Hepatitlerde kronikleşme sırası nasıldır?
  • YD HBV
  • HDV süperenfeksiyonu
  • HCV
  • HBV
  • HDV koenfeksiyonu
 160. Kronik aktif hepatit B'de biyopsi bulguları nelerdir?
  • Köprüleşme nekrozu
  • Güve yeniği (piecemeal) nekrozu
  • Councilman cisimleri
  • Buzlu cam görünümü (HBsAg'ye bağlı gelişir)
 161. Hepatit virüsleri dışında en sık granülomatöz hepatit etkeni nedir?
  Tüberküloz
 162. HBV'nin en sık immünolojik komplikasyonu hangisidir?
  PAN
 163. HBV aşısının rapeli kimlere yapılır?
  • İmmünyetmezliklilere
  • Hemodiyaliz hastalarına
 164. HCV'nin siroza ve kansere en çok ilerleyen ve Tr'de en çok bulunan tipi hangisidir?
  1b
 165. HCV'nin en sık komplikasyonu hangisidir?
  Mikst kryoglobulinemi
 166. HCV'nin en sık neden olduğu otoimmün hastalık hangisidir?
  Tiroidit (HLA-B35+)
 167. Tedavi için genotip bakılması gereken tek virüs hangisidir?
  HCV
 168. HCV tedavisi nasıldır?
  • İFN α ve ribavirin
  • Yılda 2 kere AFP ve USG takibi yapılır.
 169. HDV koenfeksiyonuyla süperenfeksiyonu nasıl ayırt edilir?
  Anti-HBc IgM bakılır, (+)se koenfeksiyondur
 170. Hamilelerde fulminan hepatitin en sık etkeni nedir?
  HEV
 171. Diploid genoma sahip tek virus grubu nedir?
  Retroviridae
 172. IFN'un antiviral etki mekanizması nedir?
  Translasyon inh
 173. Juvenil DM yapabilen virüsler nelerdir?
  • Kabakulak
  • Coxsackie B
 174. Mide pH'sına duyarlı olduğu için fekal-oral bulaşı olmayan zarfsız virüs nedir?
  Rinovirus
 175. Kuduz enfeksiyonu nasıl gösterilir?
  • Hipokampus dokusunda Negri inklüzyonları
  • Tükrükte RNA
  • Ense derisinde kuduz Ag
 176. Hangi virusun replikasyonu sırasında cccDNA görülür?
  HBV
 177. Kuduz virusu hangi proteini ile hangi reseptöre tutunur?
  Glikoprotein G ile ACh reseptörüne tutunur
 178. Hangi enfeksiyonlar C/S endikasyonudur?
  • Sifiliz
  • HSV
  • HIV
 179. AIDS'li gebede fetusa geçişi önlemek için hangi ilaçlar kullanılır?
  Zidovudin veya nevirapin
 180. MHC 2 sunumunu artıran sitokin hangisidir?
  IFNγ

  MHC 1'in sunumunu bütün IFN'lar artırır
 181. IFN salınımı için
 182. uyarı nedir?
  Çift iplikli RNA
 183. Yavaş virüs enfeksiyonları ve etkenleri nelerdir?
  • SSPE: Kızamık
  • Progresif multifokal lökoensefalopati (PML): JC
  • Progresif rubella panensefaliti (PRP): Rubella
  • AIDS: HIV
 184. Zarflı DNA virüsleri nelerdir?
  • Herpesviridae
  • Hepadnaviridae
 185. Pox virüsleri nelerdir?
  • Çiçek (variola)
  • Orf (sütçü nodülü)
  • Molluskum kontagiosum
 186. Koyun ve inekten süt sağanların elinde şarbona benzer döküntüye neden olan virüs nedir?
  Orf (sütçü nodülü)
 187. B lenfositlerde latent kalan herpes virüsleri hangileridir?
  • EBV
  • HHV-8
 188. Dev hücre yapmayan herpes virüsleri hangileridir?
  • EBV
  • HHV-8
 189. CMV tanısında kullanılan Ag nedir?
  Pp65
 190. Downey hücresi nedir?
  Genelde viral enfeksiyonlara bağlı gelişen atipik CD8 T hc
 191. EBV'nin özgül antikorları nedir?
  • VCA-IgM: Tek başına +liği akut enf
  • VCA-IgG: Tek başına +liği yeni geçirilmiş enf
  • EBNA Ab: önceden geçirilmiş enf
 192. Ateşin düşmesiyle başlayan döküntüler hangi hastalık için tipiktir?
  6. hastalık (exantem subitum, roseola infantum)
 193. İnfluenzadan ölümün en sık nedeni nedir?
  Pnömoni
 194. SSPE'de kullanılabilen ilaç hangisidir?
  İnosipleks
 195. Ebolanın bulaş yolu nedir?
  • Maymunlardan ve insanların vücut sıvılarından bulaşır
  • Solunumla bulaşmaz, sol izolasyonuna gerek yoktur
  • Semptomlar çıkmadan bulaşıcı değildir
 196. RSV'nin hangi proteini tutunmaya ve tiplendirmeye yarar?
  G protein
 197. Myokardit etkenleri nelerdir?
  • Coxsackie (en sık)
  • Trypanosoma
  • B. burgdorferi
  • Difteri (en mortal komp myokardit)
  • Tetrasiklinler
 198. Çocuklarda en sık viral gastroenterit etkenleri nelerdir?
  • 1) Rotavirus
  • 2) Adenovirus (40, 41)
 199. Ebolanın en sık semptomu nedir?
  Ateş
 200. Ebolanın en önemli ayırıcı tanısı nedir?
  Sıtma
 201. HIV tanısında +leşen ilk Ab nedir?
  Env proteinlerine karşı (GP120 & GP41)
 202. AIDS'te PCP için profilaksi endikasyonu nedir?
  CD4<200
 203. Antagonistik etki yaptığı için kombine kullanılmayan RT inhibitörleri nedir?
  Zidovudin & stavudin
 204. Pankreatit yapan RT inh hangisidir?
  Didanozin
 205. HAART için ilk hangi kombinasyon kullanılır?
  • Zidovudin
  • Lamivudin
  • İndinavir
 206. Transaminaz yüksekliğiyle prognozun ilişkisiz olduğu hepatit türü nedir?
  Viral hepatitler
 207. HCV'nin en sık böbrek tutulumu nedir?
  MPGN
 208. Sofosbuvirin etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • NS5b polimeraz inh
  • HCV
Author:
Farash
ID:
292375
Card Set:
Mikrobiyoloji
Updated:
2015-01-02 21:28:19
Tags:
Virus
Folders:

Description:
a
Show Answers: