POP 2015

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur definieras barn enligt WHO?
  Alla foster eller barn, levande eller döda som väger minst 500 gram. Även efter 22 veckors fullgången graviditet eller en längd på minst 25 cm.
 2. Varför är det viktigt att alltid mäta vikt och längd på barnet vid alla vårdkontakter samt att notera detta i tillväxtkurvan? 
  Vad speglar tillväxtkurvan?
  För att avvikelser från tillväxtkurvan kan tyda på missförhållanden hemma, hormonbrister (GH-brist tex.) eller sjukdomar (celiaki, hypotyreos).
 3. Hur mycket ökar ett barn normalt i längd och vikt det första levnadsåret?
  Vikten tredubblas och längden ökar med 50%.
 4. Oskar är en pigg och frisk 6-åring. Han har tidigare varit lite mullig men börjar nu bli så slank att revbenen syns. Förklara för Oskars mamma varför hon ej bör vara orolig.
  Vid 5-8 års ålder så ökar hormonet GH (growth hormone) som ökar muskeltillväxten och använder energi från kroppsfettet.
 5. När startar puberteten?
  • För flickor mellan 10-12 
  • För pojkar mellan 11-13
 6. Alla nyfödda barn screenas med PKU-test. Vilka är de vanligaste sjukdomarna som fångas?
  • Fenylketonuri
  • Galaktosemi
  • Kongenital hypotyreos
  • Kongenital binjurebarks hyperplasi
  • Biotinidasbrist
 7. Vid vilken ålder kan man förvänta sig att ett barn kan:
  Ge svarsleende?
  Jollra?
  Flytta föremål från hand till hand?
  Använda pincettgreppet?
  Känna igen sig själv i spegeln?
  Rita en huvudfoting?
  • Svarsleende: 0-2 mån
  • Jollra: 2-4 mån
  • Flytta föremål: 4-6 mån
  • Pincettgrepp: 8-10 mån
  • Känna igen sin spegelbild: 1-2 år
  • Huvudfoting: 3-4 år
 8. Förklara amningens anatomi och fysiologi.
  Brösten består av bindväv, fett och mjölkkörtlar - alveoler. Alveolerna har gångar som sammanstrålar och mynnar ut på bröstvårtan. Strax innanför mynningen finns ampuller där mjölken samlas. Alveolerna är klädda på insidan med celler som har förmåga att bilda mjölk av näringsämnen som förs dit med blodbanan.
 9. Vilka hormoner styr amningen?
  Vad gör dessa hormoner?
  Oxytocin: när barnet läggs till bröstet så frisätts oxytocin via hypofysen. Oxytocin kontrollerar den glatta muskulaturen i mjölkkörtlarna och mjölken töms då ut via bröstvårtan.

  Prolaktin: stimulerar mjölkbildningen.
 10. Ge en nybliven mamma lite praktiska amningsråd:
  • Ju tidigare barnet läggs till bröstet, desto lättare kommer amningen igång.
  • Ju mer barnet får suga, desto bättre stimuleras mjölkproduktionen.
  • Skapa en trygg plats att amma på, ta god tid på dig, undvik störande moment. 
  • Barnet ska vara ordentligt vänd mot mamman och bröstet, och få bra tag om hela bröstvårtan och så mycket som möjligt av vårtgården.
  • Amma det första bröstet en längre stund, byt sedan till det andra bröstet och låt barnet suga så länge det vill. Vid nästa amningstillfälle, börja med det andra bröstet.
 11. Fia har en dotter på 2 veckor. Fias bröstvårtor är såriga och hon har ett hårt ömmande område i höger bröst. 
  Vad kan problemen bero på?
  Vad ska hon göra för att komma till rätta?
  Vilka komplikationer finns?
  • Fias dotter måste lära sig att ta ett bättre sugtag, så att Fia inte får såriga bröstvårtor.
  • Använd gärna amningsnapp under tiden bröstvårtorna är såriga, smörj med bröstmjölk efter amning och lufta.
  • Börja varje amning med det ömmande bröstet.
  • Fia kan få svamp, och även bakterier i bröstet. Viktigt med god hygien.
 12. När skall barn börja med D-vitamin? Hur länge ska de äta det? Hur stor mängd?
  Börja med D-vitamin vid 1 veckas ålder, och äta tills de är 2 år. 5 droppar om dagen, 10 mikrogram.
 13. Hur länge rekommenderar Socialstyrelsen amning?
  Helamning i 6 månader, delamning i 2 år. Detta gäller även modersmjölkersättning.
 14. När kan föräldrar börja med tilläggskost till sina barn?
  Vad ska de tänka på?
  Vad ska de undvika?
  • Små smakportioner (ett kryddmått) kan bebisar börja med vid 4 månader. Hela mål bör inte bytas ut innan 6 månader. Börja med små mängder och öka sakta. Kokt mat är bäst för bebismagar.
  • Undvik: spenat, honung, grönkål, rödbetor.
 15. Vad gör du om du misstänker att en kvinna har postpartumdepression?
  Be kvinnan fylla i ett EPDS-formulär, och ha sedan ett samtal med patienten om svaren på frågorna.
 16. Vilken stöd och hjälp ska du ge som sjuksköterska om din patient lider av postpartumdepression?
  Stödsamtal och hjälp med att ordna kontakter inom vården. Läkarsamtal, för eventuellt medicinering. Kontakt med psykiatrin ifall patienten blir hastigt sämre.
 17. Vilken information kan du få bara genom att stryka ett nyfött barn över huvudet?
  • Kefalhematom
  • fostersvulst
  • om fontanellerna är insjunkna (dehydrering)
  • eller buktande (meningit)
 18. Förklara vad ett kefalhematom är?
  Mjuk eller spänd svullnad ofta på sidan av huvudet och tydligt begränsad av suturer mellan skallbenen. Försvinner spontant efter några månader.
 19. Förklara vad fostersvulst är?
  Mjuk, toppig ofta blåfärgad eller sårig svullnad över bakre delen eller sidan av huvudet. Går tillbaka efter 1-2 veckor.
 20. Vilka sjukdomar ingår i det nationella vaccineringsprogrammet? 10 st.
  Mässling, Påssjuka, Hepatit B, Polio, HiB, Röda hund, Tuberkolos, Pertussis (kikhosta), Tetanus, Difteri.
 21. SIDS (plötslig spädbarnsdöd är många föräldrars skräck. Hur kan det undvikas?
  • Undvik rökning
  • Låt barnet sova på rygg
  • Använd napp
  • Undvik samsovning
  • Barnet får ej vara för varmt
  • Undvik kudde, filtar, gosedjur vid ansiktet på barnet.
  • Amma.
 22. Vad menas med:
  Strukturerad lek?
  Avreaktionslek?
  • Strukturerad lek: lek för att lära barnet om en behandling eller en undersökning som ska göras.
  • Avreaktionslek: lek som får barnet att efter en behandling eller undersökning att avreagera sig som är naturligt och viktigt för barnet.
 23. Du ska förbereda ett barn för operation. Vad ska du tänka på om barnet är:
  0-3 år:
  3-7 år:
  7-13 år:
  13-18 år:
  • 0-3 år: barnet förstår ej varför det har kommit till denna nya miljö. Föräldrarna är tryggheten, så det är viktigt att de är välinformerade så att de kan ge sitt barn stöd.
  • 3-7 år: Kan tro att behandlingen eller undersökningen är ett straff. Sårbara för stress. Viktigt att föräldrarna är med, men de har inte lika mycket separationsångest som i förra ålderssteget. Rädda för att deras personlighet ska bli kränkt.
  • 7-13 år: Ser inläggning som ett straff. Kan känna skuld för sin sjukdom. Bekymrar sig för sin kropps integritet. Föräldrarna är fortfarande tryggheten men även vänner eller favoritpersonal kan ge viktigt stöd.
  • 13-18 år: Rädda för att förlora kontrollen, tex att bete sig konstigt efter narkos. Bekymrad över sin kropps integritet. Föräldrar är trygghet men även vänner och personal.
 24. Beskriv några farmakologiska och icke farmakologiska metoder för att få ett barn att vara stilla vid tex en undersökning.
  • Farmakologiska: lugnande mixturer, lustgas
  • Icke farmakologiska: avslappningsövningar, avledande manövrar, distraherande moment (såpbubblor), guided imagery
 25. Hur går du tillväga för att mäta puls och andning på ett barn? Vilka hjälpmedel finns det?
  • Andning och puls ska alltid räknas på hel minut hos barn. På små barn kan man känna puls på armens insida. Större barn så fungerar insidan handleden. Räkna andetag.
  • Pulsoximeter är ett bra hjälpmedel som mäter syremättnaden i blodet.
 26. Vad kan du se på barns andningsrörelser eller andningsmönster?
  Om de är harmoniska eller ej. Är de oharmoniska så ska man titta efter indragningar vid revbensbågen, om barnet behöver använda muskler för att andas, kolla efter andningsuppehåll.
 27. Hur går du tillväga för att mäta och väga ett barn?
  • Mätas på rygg med utsträckta ben. Äldre barn kan behöva bli distraherad med någon leksak i taket för att ligga stilla. Vägas utan kläder och blöja på små barn, äldre barn ska endast ha tunna underkläder på sig. Detta för att upptäcka eventuella kroppsskador som kan tyda på missförhållanden.
  • Aldrig tvinga ett barn eller trycka ner ett barn.
 28. Hur mäter du temp på barn i olika åldrar? Motivera.
  Så länge det går, mäta rektalt. Sedan gå över till öronmätning.
 29. När får du inte mäta rektalt?
  • Vid blödningssjukdom
  • Vid diarré
  • Vid operation i stjärt
  • Om barnet är immunsupprimerat (immunsvagt)
 30. Hur tar du urinprov på ett barn med blöja?
  • Barnet får vara bar på underkroppen och försöka fånga urin i en steril kopp eller mugg.
  • Alternativt sätta fast en slags påse över snoppen eller runt snippan som kan sitta i en timme i blöjan.
 31. Hur tas urinprov på ett barn som slutat med blöjor?
  • I en ren steril kopp eller mugg. 
  • Om mittenstrålen ska fångas, kan man försöka få barnet att kissa i två koppar.
 32. Hur sätter du sond på ett barn?
  Hur försäkrar du dig om att du kommit rätt?
  Mät avstånd från näsborre till öronsnibb, ner till bröstbenets spets, markera avståndet med en tejp. Aspirera sedan magsaft alternativt skjut in 3-5 ml luft och auskultera med stetoskop.
 33. Hur lyder IASP:s smärtdefinition? Hur kan man tolka den då det gäller barn?
  Smärta är en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Att smärta är en subjektiv upplevelse betonas också särskilt. Definitionen pekar även på olika aspekter av smärta t.ex. att smärta är såväl en sensorisk som en emotionell (känslomässig) upplevelse.
 34. Hur kan du bedöma smärta hos ett barn genom att studera deras beteende?
  • Titta på kroppspråk, är det yviga rörelser eller vill barnet sitta stilla. Håller barnet sig för magen/huvudet/armen tex. 
  • Lyssna på tonläget, är det glada tillrop, otröstlig gråt, tystlåten, korta svar. 
  • Svettningar, hög puls, blek hudton är också tecken på smärta.
  • Ansiktsuttryck, rynkade ögonbryn, spänd mun.
 35. Vilka beteendeskattningsskalor kan användas för att mäta smärta på barn?
  • ALPS Neo
  • ALPS I
  • ALPS II
 36. Vad ska du tänka på då paracetamol används som smärtlindring hos barn?
  Att det tar ett bra tag innan läkemedlet verkar, bra att ge en bolusdos, ge läkemedlet under hela dygnet.
 37. Vid snabba undersökningar, t.ex venprov, vilka procedurer går att använda som smärtlindring då?
  • EMLA bör sättas på en timme innan,
  • verkar i 4 tim.
  • Guided imagery, distraktionsmoment.
 38. Vad är Guided Imagery?
  Guided Imagery är en psykologisk metod som kan användas för att underlätta för barn och ungdomar i smärtsamma och/eller obehagliga situationer i sjukvårdande sammanhang. Till skillnad från ”vanlig” avledning är det barnen som har initiativet i Guided Imagery och är aktiva på sina egna villkor. Metoden lämpar sig bäst från 5 års ålder och är ett komplement till den smärtlindring som är planerad.
 39. Vad ska du tänka på om du ska administrera ett läkemedel på små barns hud?
  Barn har mycket mer vätska i kroppen och har tunnare hudkostym än vuxna, så läkemedlet absorberas snabbare. De är känsligare för läkemedel och kan få utslag och märken.
 40. Om du ska ge ett barn ett flytande läkemedel, vad är viktigt att tänka på?
  • Använd en spruta
  • Späd inte ut läkemedlet med saft eller liknande (ge hellre något gott efteråt)
  • Spruta in det långt in i barnets kind
  • Förklara varför det är viktigt
 41. Otröstligt skrikande hos småbarn kan vara ett viktigt symtom på många olika saker annat än kolik. Vilka?
  • UVI
  • Öroninflammation
  • Förkylning
  • Testostorsion
  • Inklämt ljumskbråck
  • Invagination
 42. Tremånaderskolik
  Vilka är de vanligaste orsakerna?
  Vilken behandling och vilka råd erbjuder du?
  Orsak: störd relation mellan mor och barn, gastointestinala orsaker, födoämnesallergi.

  Behandling: Be om hjälp och avlastning hos de omkring familjen, fortsätt med amning, informera om att det inte är något farligt, det kommer gå över, försök trösta så gott det går, ta pauser och lägg barnet i spjälsängen om du känner att du blir för frustrerad.
 43. Vad misstänker du om:
  3-åring med konstant rinnande näsa under vår och försommar, inga andra infektionssymtom. Snuvan är som vatten.
  5-åring som under flera veckor har gul varig snuva ur endast ena näsborren.
  4-månaders bebis som har snuva som börjar bli gulgrön och 38.5 i temp. Rekommenderar du näsdroppar eller nässpray? Motivera!
  • 3-åring, hösnuva eller allergisk snuva.
  • 5-åring, något objekt har fastnat i näsan.
  • 4-månaders, näsdroppar. En sån liten bebis har känslig näsa som inte klarar av trycket i en nässpray.
 44. Förklara varför det är bra att hosta och varför det inte går att låta bli. Ge råd till Lisa 10 år som är besvärad av sin förkylningshosta.
  Det sitter nervceller i luftrören som blir irriterad om det sitter något i vägen, tex slem. De skickar då en signal till hostcentrum i hjärnan, som skickar en signal till bukväggen och mellangärdet att göra en hoststöt.

  Det är bra att hosta upp slemmet och hostmedicin ska bara användas på natten om det är svårt att sova. Försök att dricka mycket, dricka varmt på dagarna.
 45. Pertussis (kikhosta)
  Vad orsakas det av?
  Vad är karaktäristiskt för hostan?
  Orsakas av vanlig förkylning som blivit långdragen och en bakterie letat sig ner till luftvägarna och skapar en inflammation. 

  Hostan är "skällande" väldigt hes. Patienten hostar tills den kiknar och ibland kräks.

  Farligt för barn under 1 år, speciellt under 6 månader att få kikhosta. Kikhosta är väldigt smittsamt, det räcker att sitta bredvid någon som har det. 

  • Barn under 1 år måste övervakas på sjukhus.
  • Sjukdomen är anmälningspliktig.
 46. Pseudokrupp
  Vart sitter andningsbesväret?
  Behandling?
  • Andningshindret sitter i övre luftvägarna, inflammation i struphuvudet. Hosta och heshet.
  • Behandling är drick mycket vätska, lugn och ro runt barnet, sittande ställning, andas kylig luft kan hjälpa.
 47. Vad är det för skillnad på bronkit och bronkiolit?
  Bronkit: luftrörskatarr. Inflammationen, som nästan alltid orsakas av en förkylning vid en virusinfektion, gör att det blir en svullnad i luftrören, som hos barn är smalare och mjukare än hos vuxna. Upp till ungefär två års ålder är luftrören så smala att barnet kan få obstruktiv bronkit i samband med en förkylning. Obstruktiv betyder förhindrande och bronkit är det latinska ordet för inflammation i luftvägarna. Obstruktiv bronkit innebär alltså att flödet av luft förhindras på grund av en inflammation i luftvägarna. Det gör att barnet får svårare att andas, särskilt att andas ut.

  Bronkiolit: När de minsta luftrören blir inflammerade kallas det bronkiolit. Det ger samma symtom som luftrörskatarr, men inflammationen omfattar också de finaste luftvägarna längst ut i lungorna och blir därför ofta mer besvärande.
 48. ÖLI över luftvägsinfektion, förkylning.
  Orsakas av?
  Behandling?
  Förkylning är en infektion i de övre luftvägarna, det vill säga, näsan, svalget eller halsen. I de allra flesta fall orsakas en förkylning av virus.

  ÖLI går över av sig självt. Det är mycket smittsamt, och små barn brukar få ÖLI 7-8 ggr / år.
 49. Epiglottit, vad är det?
  Orsakas av?
  Symtom?
  Infektion i struplocket orsakas av en speciell bakterie, haemofilus influenze typ B. (HiB)

  • Infektionen gör att struplocket svullnar upp. Barnet andas snabbt och har svårt att andas. Det kan låta som om något täpper till emellanåt. Barnet blir gråblekt och ibland blått på läpparna. Barnet får hög feber, sitter upp med huvudet något framåtlutat, med halvöppen och dreglande mun och har ofta mycket ont i halsen.
  • Denna allvarliga och ibland dödliga infektion har i stort sett försvunnit i Sverige eftersom vaccination mot bakterien ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 50. Vad är normal kroppstemperatur för ett barn?
  36.0 - 37.8
 51. Barnets vätskeförlust ökar ………….% för varje grad som kroppstemperaturen stiger.

  Vad kan detta leda till?

  Barnets ämnesomsättning ökar …………% för
  varje grad som kroppstemperaturen stiger. Detta medför att också ……………………….. ökar.
  • Vätskeförlust ökar med 10 % per grad.
  • Kan leda till dehydrering.
  • Ämnesomsättningen ökar med 10% per grad. Gör att syreupptaget ökar.
 52. En mamma ringer till BVC pga hennes barn som är 3 veckor gammalt har 39.7 i temp.
  Vilka råd ger du?
  Barn under 1 månad behöver sjukhusvård när de har så hög feber.
 53. Hur ser en feberkramp ut? 
  Vad ska föräldrar göra om deras barn får det?
  • Inträffar oftast mellan 6 mån-5 år.
  • Barnet förlorar medvetandet.
  • Kroppen blir stel, huvudet böjs bakåt.
  • Huden blir blek, eventuellt lite blå.
  • Ofta ryckningar
  • Anfallet går över inom 1-5 minuter.
  • Efteråt blir barnet slappt, men återhämtar sig snabbt.
  • Första gången ett barn får feberkramp ska man söka vård. Detta för att utesluta andra orsaker till krampen. Feberkramp är inte farligt och kommer oftast bara hända 1 gång i barnets liv.
 54. Marias mamma ringer till BVC. Maria är
  2 månader och har 40,3 i temp. Maria har
  många små, små hudblödningar på bålen. 

  Vilka råd ger Du till Marias mamma?
  Vad kan hudblödningarna på bålen vara?
  Vad är antipyretika och när är det befogat att ge det?
  Från vilken ålder kan man ge antipyretika till barn?
  • Hudblödningarna kan vara petekier. Små barn med petekier och som är allmänpåverkad bör alltid utredas akut, för det kan vara ett tecken på meningit.
  • Antipyretika är febernedsättande och ges till barn äldre än 3 månader som har feber över 39,5.
 55. Liv är 2,5 år och har 39,3 grader temp.
  Liv är trots sin feber ganska pigg och leker med sina dockor.

  Vilka frågor ställer du till Livs pappa?
  Vilka allmänna omvårdnadsråd kan ger du till Livs pappa?
  Hur äter och dricker hon? Kissar? 

  Om Liv blir sämre bör han kontakta vården igen. Ge Liv mycket att dricka, ha svala kläder. Ge alvedon om feber blir högre eller inte går ned.
 56. Ge sex tecken som tyder på att ett barn är dehydrerat.
  • Viktnedgång
  • Insjunken fontanell
  • Nedsatt hudturgor
  • Torra slemhinnor i munnen
  • Insjunkna ögon
  • Slött och irritabelt
  • Nedsatt urinproduktion.
 57. Akut gastroenterit är en vanlig orsak till dehydrering och sjukhusvård. 
  Vad är akut gastroenterit?
  Vad orsakas det av?
  • Det är magsjuka.
  • Orsakas av rotavirus eller calicivirus.
 58. Hur rehydrerar du ett barn över 2 år?
  Och under 2 år?
  • Över 2 år: 1-2 dl vätska i timmen och 100-200 ml vätska per diarré eller kräkning. 
  • Under 2 år: 1-2 dl vätska i timmen och 50-100 ml vätska per diarré eller kräkning.
 59. Vad kan det bero på att ett barn på 5 år inte vill bajsa?
  • Förstoppad, det gör ont att bajsa.
  • Någon anatomisk defekt.
  • Har inte tid, tar sig inte tid pga vill leka.
  • Födoämnesallergi.
 60. Ange normal hjärtfrekvens och andningsfrekvens för
  En nyfödd
  En ettåring
  • Nyfödd: andningsfrekvens: 30-60 / min
  • hjärtfrekvens: 100-160 slag / min
  • 1-åring: andningsfrekvens 20-30 / min
  • hjärtfrekvens: 90-120 / min
 61. Vilka specifika tecken varnar för andningsvikt?
  • Hög puls (>100 slag/minut)
  • Snabb andning (>24 andetag/minut)
  • Oro som syns i ansiktsutryck
  • Oro eller förvirring
  • Använder hjälpmuskler till andningen
  • Medvetande förändring
  • Ökat blodtryck
  • Cyanos (blåaktiga läppar)
  • Förlängd utandning [5,6]
 62. Anna är 1 månad och kommer akut till sjukhus med misstanke om meningit. Vilka symtom ger meningit hos ett så litet barn? Hur omvårdas och behandlas Anna?
  • Symtom: slött, påverkat, irritabelt. ökat kraniellt tryck -> buktande fontanell. ligger med huvudet bakåtböjt, kramper och kräkningar.
  • Omvårdnad, behandling: antibiotika iv. och steoridterapi
 63. Ett barn med petekier som är allmänpåverkat bör alltid utredas akut, varför?
  Det kan vara ett tecken på meningit.
 64. Vad är pyelonefrit?
  Vad är skillnaden på cystit och pyelonefrit?
  Pyelonefrit hos ett litet barn bör alltid utredas, varför?
  Hur utreds barn under 2 år efter genomgången pyelonefrit?
  • Det är njurbäckeninflammation. Det är en "hög" urinvägsinfektion eftersom den sitter högt uppe vid njurarna (högt CRP-värde), jämfört med cystit som är en "låg" eftersom den sitter lågt nere vid urinblåsa och urinrör (inget CRP-värde). 
  • Efter behandling så bör barn under 2 år göra ett ultraljud över urinvägarna. Även en scintigrafi för att kolla flödet.
 65. Appendicit kan även drabba små barn, fast det är ovanligt.
  Beskriv förlopp och symtom hos ett 2-årigt barn.
  • Mycket små barn kan få blindtarmsinflammation men det är ovanligt. Tiden från detatt blindtarmen blir inflammerad tills den brister är betydligt kortare hos små barn. Det gör att de ganska ofta har brusten blindtarm redan när de kommer till sjukhuset.
  • Små barn saknar ofta de typiska symtomen, men det är ändå illamående och magont som är symtomen. Många små barn blandas därför ihop med tex magsjuka.
 66. Var sitter pylorus?
  Vad innebär pylorusstenos?
  • Nedre magmunnen.
  • Nedre magmunnen fungerar inte som den ska, och maten kommer inte ner i tarmen i samma takt som den borde. Detta resulterar i en full magsäck, och ofta kaskadkräkningar i samband med matning. 
  • Orsaken är att muskel kring magmunnen är för tjock så passagen blir för trång. 
  • Barnet måste opereras, och det snabbt för att inte förlora för mycket näring och bli dehydrerat. Ibland måste barnet få dropp innan operation.
 67. Elis är 2 år, han kommer till
  akutmottagningen men plötsliga intensiva intervallsmärtor.

  Mellan smärtattackerna är han smärtfri.

  Jourhavande läkare misstänker invagination.

  Vilka andra symtom ger invagination?   
  Förklara för Elis mamma vad detta är.
  Förklara hur diagnosen kommer att ställas och hur Elis kommer att behandlas.
  Vad händer om Elis inte behandlas?
  • Förklaring: Tarmarna i kroppen rör sig med kramande rörelser för att föra maten framåt. Invagination innebär att en del av tarmen har krupit in i den efterföljande delen. Det blir stopp i tarmen och barnet får ofta mycket ont.
  • Invaginationen gör att det blir ett stopp i tarmen. Om invaginationen inte löser sig av sig själv, utan tarmen fastnar i det läget, kan ibland blodkärlen i området klämmas till. Om blodtillförseln till tarmen stryps kan delar av tarmvävnaden ta skada och det kan gå hål på tarmen.
  • Symtom: Det börjar ofta med att barnet har rejält ont i magen som kommer i och går i intervaller. Tiden mellan attackerna kan i början vara ganska lång men blir efterhand allt kortare.  Till slut kan det göra ont hela tiden. Barnet är ofta trött och medtaget av smärtorna. Barnet kan gny och verka frånvarande. Det är vanligt att barnet mår illa och kräks. Det kommer ingen avföring eller gaser, men ibland lite blod och slem. Magen brukar vara öm och spänd om man känner på den.

  Behandling och diagnos: elis kommer få en buköversikt, med UL och RTG med kontrast. I många fall så löser RTG med kontrasten invaginationen, annars blir det operation.
 68. Vilken födoämnesallergi är vanligast hos det lilla barnet?
  Komjölk och ägg.
 69. Vilka födoämnen kan ge allvarlig anafylaktiskt chock?
  Jordnötter, mandel, skaldjur, fisk, mjölk.
 70. Vilka symtom ger anafylaktisk chock?
  • läpparna, tungan och svalget svullnar
  • man får nässelutslag,
  • hastigt uppblossande utslag
  • man får ont i magen,
  • diarré och kräkningar
  • man får hosta, andnöd och svårt att prata
  • man får panik
  • man blir yr och svimmar.
 71. Celiaki, vad är det?
  Symtom?
  Hur fastställs diagnosen?
  Vilka råd ger du föräldrar till ett barn med celiaki?
  Glutenintolerans innebär att patienten inte tål proteinet som finns i vete, råg och korn. Gluten skadar luddet i tarmens slemhinna så pass att tarmen till slut är helt slät. Tarmluddet finns där för att ta upp näringsämnen från maten. 

  Symtom: viktminsking, trötthet, diarré, kräkningar, försenad motorisk utveckling.

  Diagnos: proverna IgA-antikroppar, AGA, EMA, TGA tas. Diagnos fastställs via tunntarmsbiopsi.

  Viktigt att barnet får äta annan näringsrik mat, mycket frukt och grönsaker dagligen, havre går bra, viktigt att omgivningen får veta, inga "för en gångs skull", var konsekvent från början.
 72. Astma, hur fastställs diagnosen?
  Vad kan PEF-värdet ge för information?
  Ta anamnes, göra PEF-mätningar hemma under 2-3 veckors tid, göra spirometri.

  PEF-värdet ger en aning om astmans svårighetsgrad.
 73. Atopisk eksem.
  Vart sitter eksemet vanligtvis?
  Vilken behandling är aktuell?
  Sitter vanligtvis på kinder, armveck, knäveck och i blöjveck. Även på bålen.

  • Behandling:
  • • Identifiera och eliminera saker som gör det värre (tvättmedel, djur, hur ofta barnet tvättas).
  • • Smörja smörja smörja smörja med
  • mjukgörande salvor, dagligen!
  • • Bada sällan, med parfymfri tvål eller olja.
  • • Eventuellt smörja med kortisonsalva om det inte blir bättre.
 74. Hudutslag hos barn är vanliga och ofta harmlösa. Hudblödningar däremot är allvarligt och du får inte skicka hem ett barn utan att ha tagit reda på vad som orsakat blödningen!
  Hur kan du genast avgöra om det är ett hudutslag eller en hudblödning?
  Genom att trycka ett finger eller en liten glasskiva mot utslaget. Blir det vitt är det ingen fara, blir det oförändrat måste du genast kontakta läkare.
 75. Vad innebär balanit?
  Symtom?
  Behandling?
  • Balanit är en infektion under förhuden. 
  • Symtom: Förhudsmynningen är röd eller rosa och det kan komma ut var. Gör ont eller svider när pojken kissar. Trött, feber. Svag stråle. Smärta i penis eller förhud.
  • Behandling: tvätta flera gånger dagligen med ljummet vatten. lufta gärna om det går. om barnet inte vill ha snoppen under en vattenstråle kan du sätta barnet i en balja och väldigt försiktigt föra förhuden fram och tillbaka och på så sätt skapa en spoleffekt.
 76. Phimosis?
  Symtom?
  Behandling?
  • Trång förhud.
  • Kan orsaka inflammation och svårigheter att kissa.
  • Om det blir värre kan det bli operation.
 77. Testistorsion?
  Symtom?
  Behandling?
  Testikelvridning.

  Symtom: Mycket smärtsamt, vanligast i puberteten eller spädbarnsåldern. Smärtan kommer plötsligt, och kan sitta i nedre magen. Pungen svullnar och blir röd, och är väldigt öm. 

  Behandling: Sök vård direkt på akuten, det behövs opereras direkt så inte testikeln blir skadad.
 78. Ett barn skall utredas för upprepade UVI:er, och det skall göras en MUCG. Förklara vad det är, och vad det är som undersöks.
  • Så här går undersökningen till:
  • Vi undersöker urinblåsan och ser hur det ser ut när barnet kissar. Barnet/patienten får ligga på en röntgenbrits med röntgenkameran ovanför. Mamma och/eller pappa kan vara med hela tiden. Man börjar med att tvätta noga runt det hål där kisset kommer ut. Vi sätter sedan bedövningssalva runt hålet, innan en tunn plastslang föres in. Det kan kännas lite obehagligt när slangen sätts in, men om barnet försöker ligga stilla och andas lugnt går det bättre. Genom plastslangen fyller vi kontrast i urinblåsan tills barnet är kissnödig.När barnet inte kan hålla sig längre, får barnet kissa ut kontrasten på pappret vi har lagt ut. Samtidigt tar vi röntgenbilder för att se hur det ser ut precis när man kissar. Sista bilden tas när barnet kissat färdigt. Beräknad tid på röntgen är c:a 45 minuter.
 79. Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2?
  • Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker i blodet. Om man får typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag.
  • Insulin är ett hormon som reglerar hur mycket socker man har i blodet. Om man får typ 2-diabetes producerar kroppen fortfarande insulin, men inte så mycket som behövs. Det gör att man får för mycket socker i blodet, vilket på sikt kan orsaka att man bland annat får skador på njurarna, ögonen och fötterna.
 80. Vad är typiska symtom när ett barn insjuknar i diabetes typ 1?
  Om man får diabetes typ 1 är det vanligt att:

  • • man behöver kissa ofta och mycket
  • • blir väldigt törstig
  • • är ovanligt trött
  • • mår illa
  • • har ont i magen
  • • luktar aceton ur munnen
  • • ser suddigt
  • • snabbt går ner i vikt
 81. Hur fastställs diagnosen diabetes typ 1?
  För att ta reda på om man har diabetes mäts blodsockret. Det görs med ett enkelt blodprov, P-glukos. Blodsockervärdet mäts i millimol per liter, som förkortas mmol/l. Vanligtvis brukar värdet bara variera lite under dygnet. Hos friska personer ligger värdet mellan 4 och 6 mmol/l innan man äter på morgonen. Den som har diabetes har ett högre blodsockervärde än den som är frisk.Ett annat sätt att upptäcka diabetes är att mäta halten av socker i urinen med hjälp av ett urinprov, U-glukos. Vanligen ska urinen inte innehålla något socker, eller bara mycket små mängder. Ett förhöjt värde tyder vanligen på att halten av socker i blodet är så hög att socker börjat läcka ut i urinen.Hos barn börjar ibland socker att läcka ut i urinen vid lägre blodsockervärde än vad det vanligtvis gör hos vuxna. Barn med misstänkt diabetes kan få börja med att lämna ett urinprov.
 82. Vilka symtom, tidiga och sena, varnar för hypoglykemi?
  • Symtomen beror dels på hjärnans reaktioner på låg blodsockerhalt, dels på att kroppen frisätter katekolaminer (bland annat adrenalin.
  • Vanliga symptom vid lätt hypoglykemi är blekhet, darrningar, hungerkänslor, oro, ilska och retlighet.
  • Kraftig hypoglykemi kan medföra förvirring, aggressivitet, kramper och medvetslöshet. Symtombilden och ordningen på symptomen varierar dock mellan olika individer. I ovanliga fall kan en kraftig hypoglykemi leda till bestående hjärnskador eller död.
 83. Hur hävs hypoglykemi?
  Genom att äta eller dricka något som innehåller socker, gärna druvsocker. Tillföra glukos iv.
 84. Vilka symtom, tidiga och sena, är tecken på ketoacidos?
  • Tidiga symptom: 
  • Ökade urinmängder. 
  • Ökad törst. 
  • Muntorrhet.

  • Senare symptom:
  • Kraftlöshet.
  • Ont i magen.
  • Andfåddhet med Kussmaul-andning. Illamående/kräkningar. 
  • Sänkt medvetande, koma.
 85. Hur hävs ketoacidos?
  Ta genast insulin och kontakta akut sjukvård.
 86. Vad betyder asfyxi?
  Pulslöshet
 87. När görs en Apgar-bedömning och vilka parametrar bedöms?
  • 1, 5 och 10 minuter efter födseln.
  • Andningsfrekvens, hjärtfrekvens, hudfärg, muskeltonus, retbarhet.
 88. Vad innebär fysiologisk ikterus?
  Varför är det så vanligt?
  Behandling?
  • Bilirubin är ett gult pigment som skapas i kroppen under normal återvinning av röda blodkroppar. Levern processer bilirubin i blodet och avlägsnar det från kroppen med avföringen. Före födseln så tar livmodern bort bilirubinet och låter moderns lever ta hand om det. Omedelbart efter födseln är det barnets egen lever som ska göra denna uppgift, men det kan ta lite tid. Därför är det vanligt att spädbarn har höga värden direkt efter födseln. 
  • Oftast behövs det ingen behandling, det brukar toppa när barnet är mellan 2-4 dagar och sedan successivt avta efter 2 veckor. 
  • Om behandling behövs är det fototerapi.
 89. Vad ska du tänka på under behandling av ett barn med fysiologisk ikterus?
  • Skydda ögonen
  • Se till så de ligger bekvämt med bra stöd
  • Följ kroppstemperaturen
  • Följ vätskeintag.
 90. Förklara:
  Medicinsk sjukdomsmodell
  • (disease)
  • Påvisar ett biologiskt underlag till psykologiska symtom vilket leder till somatiska behandlingsmetoder såsom läkemedelsbehandling.
 91. Förklara:
  Psykosocial sjukdomsmodell
  • (illness)
  • Tolkar bakgrunden och meningen bakom symtomen. Förståelse som bygger på empati. Terapeutiska åtgärder får en personlig prägel. Psykoterapi.
 92. Förklara:
  Organisk genes.
  Förändring i hjärnans struktur eller funktion.
 93. Förklara:
  Psykogenes.
  • 1. Förändring i själslivet eller en förändring som betingas av psykiska processer. Uppkomsten av ett nytt tillstånd som är psykiskt betingat eller som innebär utvecklingen av nya psykiska reaktionsmönster.
  • 2. Själslivets uppkomst och utveckling. Psykiska reaktioners uppkomst och utveckling
 94. Beskriv stress-sårbarhetsmodellen.
  Personlighets- och miljöfrågor kompletterar varandra i olika hög grad.
 95. Förklara begreppet "YLD".
  Years lived by disability. De förlorade åren till följd av sjukdom.
 96. Hur stor är sannolikheten att drabbas av symtom som motiverar psykiatrisk vård enligt Lundbystudien?
  För män vs kvinnor.
  • Män: 43%
  • Kvinnor: 73%
 97. Nämn tre faktorer som främjar god hälsa.
  • God intellektuell kapacitet
  • Hög aktivitetsnivå
  • God impulskontroll
 98. Vad är ICD-10 och DSM IV?
  Diagnosmanualer
 99. Vilka egenskaper hos vårdpersonal bedömer Ottosson & Ottosson som absolut oundgängliga i relation till patienten?
  Intresse, tålamod, lyhördhet, empati, medkänsla.
 100. Vad präglas en etikbaserad hållning av?
  Professionalism, medmänsklighet, empati.
 101. Vilka etiska krav formuleras i Madriddeklarationen från 1996?
  Psykiatrikern ska styras av respekt och omtanke om patientens integritet.

  Patienten har rätt att medverka och fatta frivilliga beslut gällande behandlingen

  Endast om utebliven behandling skulle utsätta patienten för fara får behandling ges mot patientens vilja.

  Behandlingen ska så lite som möjligt begränsa patientens frihet.

  Psykiatrikern är skyldig att hålla sig förtrogen med den vetenskapliga utvecklingen.

  Man får bryta sekretessen endast om allvarlig skada kan bli följden.

  Psykiatriker får ej medverka vid dödsstraff, tortyr od.
 102. Vilka två tvångslagar kan användas inom psykiatrin?
  LPT: Lagen om psykiatrisk tvångsvård

  LRV: Lag om rättspsykiatrisk vård
 103. Vilka villkor gäller för att bli intagen enligt LPT eller LRV?
  • Patienten lider av allvarlig psykisk störning
  • och
  •  Är i oundgängligt behov av psykiatrisk vård
  • och
  •  Motsätter sig sådan vård
  • Eller
  •  Är farlig för sin omgivning
 104. Hur går intagningsprocessen med hjälp av LPT eller LRV till?
  • Kolla så att patienten uppfyller kriterierna
  •  Utfärdande av vårdintyg
  •  Beslut om intagning av psykiatriker inom 24 timmar
  •  Om vården blir aktuell längre än 4 veckor måste förvaltningsrätten besluta om förlängning.
 105. LPT och LRV innebär bara rätt att behålla patienten på avdelningen mot sin vilja. Om ytterligare tvångsvård behövs kan det bara vidtagas efter läkarbeslut.
  Ge exempel på sådan tvångsvård och hur länge den får bedrivas.
  • tvångsinjektion, ett beslut per tillfälle.
  •  bältesläggning, max 4 timmar, längre tid kräver beslut från socialstyrelsen.
  •  isolering, max 8 timmar, längre tid kräver beslut från socialstyrelsen.
 106. Vad består ett multidisciplinärt team av?
  Läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog.
 107. Vad är fördelarna med ett multidisciplinärt team?
  • Patienten får sina problem allsidigt utredda.
  • Specifik yrkeskompetens tas tillvara.
  • Alla rådgör med varandra vilket bidrar till en helhetssyn.
 108. Vilka är huvudaktörerna i det psykiatriska teamet?
  Sjuksköterskan, skötaren och läkaren.
 109. Hur kan den psykiatriska sjuksköterskans arbetsuppgifter beskrivas?
  • Främja den enskilda patientens möjligheter att leva ett värdefullt liv, växa och utvecklas även i perioder av psykisk sjukdom.
  • skapa goda relationer.
  • bemöta patienter med empati och respekt.
  • ansvara för omvårdnadsbehov.
  • upprätthålla vårdplaner.
  • leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder.
  • ansvara för läkemedel.
  • ha kunskaper om läkemedlens effekter och biverkningar.
 110. Vad är skillnaden mellan stress och stressor?
  • Stress är en reaktion.
  • Stressor är en orsak till reaktionen.
 111. Vad orsakas alltid ett stressrelaterat tillstånd av?
  Ett psykiskt trauma av fysisk, psykisk och/eller social natur.
 112. Vad påverkar hur en person reagerar på stress?
  Personlighetens sårbarhet och traumats styrka.
 113. Nämn några olika faktorer som påverkar hur ett trauma upplevs och genomlevs.
  • personlighetsdrag som ängslighet, osjälvständighet och undvikande.
  • narcisisstiska drag
  • medmänskligt stöd underlättar en gynnsam prognos.
  • ensamhet leder till en sämre prognos.
  • påträngande bevakning från massmedia kan förstärka traumat.
  • kvinnor utvecklar lättare stressrelaterade symtom än män.
  • barn har högre sårbarhet.
  • om ett tidigare trauma fått en god bearbetning talar det för en god prognos.
  • obearbetade trauman ökar sårbarheten.
 114. Vilka är ångestens olika beståndsdelar?
  Fruktan, frustration, separation, skuldkänslor.
 115. Räknas sorg som en psykisk störning?
  NEJ!
 116. Vad står förkortningen PTSD för?
  Posttraumatic stress disorder.
 117. Vad är PTSD?
  En psykofysiologisk reaktion på exceptionellt trauma som givit en upplevelse av total hjälplöshet, skräck och dödsångest.
 118. Vilka symtom beskriver PTSD?
  • Återupprepande av händelse
  • distansering
  • överspändhet
  • bedövning
  • avtrubbning.
 119. Vilka faktorer är mest avgörande för om en person ska utveckla PTSD?
  • kön (vanligare hos kvinnor)
  • individuell sårbarhet.
  • förhållandena som råder precis efter traumat.
  • Inget samband med traumats svårighetsgrad.
  • Om traumat är begripligt och har en mening.
 120. Vilka insatser ger störst behandlingsframgång vid PTSD?
  • Tidiga insatser
  • adekvat medicinering
  • kognitiv behandling
  • att utsättas för nya faror i behandlingssyfte med handledning.
 121. Vilka är de dominerande känslorna vid en anpassningsstörning?
  Ångest och depression.
 122. Vilken är den viktigaste ingrediensen vid bemötande av en person med anpassningsstörning?
  • hjälpa personen att se tillgångar i vederbörande personlighet.
  • uppmuntra till aktivitet som bryter isolering.
  • familje- och/eller individuell stödterapi.
 123. Vad kännetecknar ett dissociativt tillstånd?
  • ett förändrat eller upphävt självmedvetande
  • både ett psykologiskt försvar och ett symtom
  • den kliniska bilden är dramatisk och mångskiftande.
 124. Beskriv hur dissociativ amnesi kan ta sig i uttryck?
  • En slags minnesförlust.
  •  Akut debut.
  •  Patienten har tillgång till inlärd kunskap trots minnesförlust.
  •  Det uppträder öar av minnen.
  •  Symtomen är relaterade till den emotionella laddningen och betydelsen i personens liv.
 125. Vad är nyttan med dissociativ amnesi?

  Vad är absolut avgörande för när man kan börja samtal med en patient om orsakerna till dissociativ amnesi?
  Nyttan: skydd mot outhärdlig smärta.

  Avgörande: Att man har upprättat en bärande och trygg relation.
 126. Beskriv kortfattat:
  1. Dissociativ fugue:
  2. Dissociativ stupor:
  3. Dissociativ trans
  4. Dissociativa syndrom av pseudoneurologisk typ.
  • 1. flyktbeteende
  • 2. muskulär förstelning eller excitation
  • 3. ofrivillig trans och upphävd identitet
  • 4. kroppsliga symtom, förlamningar, känselbortfall, epilepsiliknande anfall.
 127. Hur behandlas vanligtvis Dissociativa symtom?
  • ALDRIG med insiktsterapi.
  • Suggestiv behandling eller beteendeterapi.
 128. Vilka är de vanligaste symtomen på ångest?
  • Psykiska: upprördhet, rädsla, olustkänsla, obehagskänsla, katastroftankar
  • Kroppsliga: muskelspänningar, värk, tremor, palpitationer. hjärtrusning, hjärtat slår fort och hårt, kallsvettningar, rodnad, blekhet, upprörd mage, uringträngningar.
  • Beteende: spänd och sammanbiten, ryckig och oharmonisk gång, rastlöshet och oro, svårt att somna, vaknar lätt.
 129. Nämn fyra förslag på behandling av ångest.
  • 1. psykoterapi
  • 2. avslappning
  • 3. kognitiv terapi
  • 4. läkemedel
 130. Ångest och panikattacker har i grunden ungefär samma symtombild, men vad skiljer dom åt?
  • Ångesten är lindrigare.
  • Panikattacker är överväldigande och intensivt obehagliga, medan ångest oftast går att hantera.
 131. Vad menas med situationsutlöst panikattack? Vad beror det på?
  Patienten projicerar ångesten på den situation när en panikattack hände, och sedan kan liknande händelser utlösa en panikattack. Detta kan leda till fobi.
 132. Vad menas med förväntningsångest?
  Att rädslan för att få panik gör att man får panik vilket kan leda till i stort sett kroniskt ångesttillstånd.
 133. Vilka kan de utlösande orsakerna till ångest och panik vara?
  En genetisk sårbarhet + ängslig personlighet + fysisk, psykisk eller social stress.
 134. Hur bemöter du en patient med ångest?
  • med empati, förtrogenhet och lyhördhet
  •  berätta att ångest är ofarligt
  •  prognosen för ångest är god
  •  ha inlevelse i och kunskaper om panikens hemskheter
  •  berätta att panikattacker är MYCKET vanligt
  •  förklara sambandet mellan upplevelser, tankar och beteende
  •  försäkra om att patienten inte kommer vare sig tappa förståndet eller dö
 135. Vad måste man ovillkorligen tänka på vid behandling med benzodiazepiner?
  De ger en beroendeutveckling och toleransökning, samt abstinens vid utsättandet.
 136. Nämn två differentialdiagnoser till generaliserad ångest.
  Asteni och dystymi
 137. Hur bemöter du en person med generaliserad ångest?
  Med en stunds samtal. Red ut ångestens karaktär. Tänk på tonfall, kontakt och intresse för patienten. Ha ett sakligt uppträdande.
 138. Vad är utmärkande för OCD?
  • Tvångssyndrom.
  • 1. Tvångstankar
  • 2. Tvångshandligar.
 139. Hur skiljer sig tvångstankar från vanföreställningar?
  Vid tvångstankar har personen sjukdomsinsikt vilket saknas vid vanföreställningar.
 140. Tvångssyndrom delas upp i fem olika områden. Vilka?
  • 1. tvivel och kontroll (spisplattor, strykjärn)
  • 2. smittskräck och renlighet (tvättvång)
  • 3. ordning och symmetri (sortera och räkna)
  • 4. aggressivitet. (knivar, mord och barn)
  • 5. religiositet. (rädd att väcka anstöt)
 141. Vad bör du tänka på i bemötandet av en person med OCD?
  Vilken är den mest framgångsrika behandlingen?
  Behandling: kognitiv beteendeterapi (KBT)

  • Vad beredd på att ställa upp på upprepade diskussioner om innehåll i tankar och impulser.
  • Hjälp till att skapa balans mellan det inre tvånget och de yttre kraven.
  • Sätt gränser för hur länge något får hålla på (tex tvättning)
 142. Vad innebär somatoforma symtom?
  Psykiska besvär som tar sig i kroppsliga uttryck som kan härledas till livsproblem, ångest eller depression.
 143. Vad skiljer en psykosomatisk sjukdom från en somatoform?
  Vid psykosomatisk sjukdom är sjukdomen verklig men orsakerna är till övervägande del psykologiska.
 144. Beskriv orsaken till psykosomatisk sjukdom.
  • I en situation av fysisk, psykisk eller social stress uppstår känslor av ångest, vrede eller depression som förträngs till ett omedvetet plan.
  • Dessa ligger i patienten som en kontinuerlig stress som påverkar hormoner och det autonoma systemet som därigenom orsakar kroppslig sjukdom.
 145. Vad kännetecknar affektiva syndrom?
  Ändrad grundstämning, antingen hög eller låg.
 146. Beskriv tillstånden:
  Mani
  Hypomani
  Dystymi
  • Mani: hög sinnesstämning
  • Hypomani: lägre grad, steget före mani
  • Dystymi: låg sinnesstämning.
 147. Förklara:

  Dysfori
  Apati
  Anhedoni
  • Dysfori: olustkänslor, irritabilitet
  • Apati: avsaknad av känsloreaktioner
  • Anhedoni: lustlöshet, inget är roligt längre
 148. Man säger ibland att en patient är agiterad. Vad menas?
  Att vederbörande är motoriskt orolig, tex vankar av och an.
 149. Vad är depressiv stupor?
  Motoriken är nästan totalt blockerad.
 150. Hur påverkas sömnen vid en depression?
  Ofta ett tidigt uppvaknande med morgonångest, eller ett onormalt stort behov av sömn.
 151. Vilka är indikationerna för ECT-behandling?
  • Djupa depressioner med melankoliska inslag, 
  • psykotiska drag, 
  • hög risk för suicid.
 152. Vad måste man oundgängligen känna till som sjuksköterska i omvårdnaden av patienter som startar behandling med antidepressiva läkemedel?
  Att den antidepressiva effekten tar flera veckor, men den hämningslösande effekten inträder snabbt vilket kan leda till att suicidplaner sätts i verket. Biverkningar kommer också snabbare än den antidepressiva effekten, därför är det viktigt att motivera patienten att fortsätta med läkemedelsbehandlingen.
 153. Vilka situationer kan utlösa självmord enligt Ottosson & Ottosson?
  • invandrare med negativ isolering
  •  bräckligt nätverk, låg inkomst, lågt utnyttjande av psykiatrisk vård
  •  ensamboende
  •  svår sjukdom
  •  missbruk
  •  att lida av psykisk störning. vanligast är depression, schizofreni.
 154. Vad är viktigt att göra om det inträffar ett självmord i samband med psykiatrisk vård?
  Genomgångar i teamet eller avdelningen efter varje självmord. Hjälpa efterlevande med genomarbetning av det som hänt samt avreagering av känslor. Gruppmöte på avdelningen för att meddela medpatienter. Rapportera till lexMaria inom 4 veckor.
 155. Vad menas med depressiva ekvivalenter?
  Andra symtom än de rent depressiva är framträdande, tex trötthet, huvudvärk, andningsbesvär, smärtor samt stark sjukdomskänsla. Patienten söker sig till somatiken för att få lindring.
 156. Symtom vid depression kan variera beroende på ålder.
  Hur ser de ut hos äldre?
  Barn?
  • Äldre: uppvisa symtom på demens, nedsatt närminne, koncentrationssvårigheter, torftig mimik, långsam gång, livlösa gester.
  • Barn: koncentrationssvårigheter, passivitet, rastlöshet, olust för skolarbete, förlängd sömn och sent uppvaknande.
 157. Vad är utmärkande för en manisk episod?
  Hypoman episod?
  Cykloid episod?
  Manisk: förhöjd sinnesstämning eller irritabel under minst en vecka. hyperaktiv, rastlös, talträngdhet, minskade hämningar, minskat sömnbehov, upprymd, omdömeslös förhöjd självkänsla, storhetsidéer.

  hypoman: durationen endast några få dagar samt lindrig störning av socialfunktion.

  cykloid: ett affektivt syndrom med samtidiga schizofrena symtom av varierande grad (tex förvirring eller vanföreställningar). snabba växlingar mellan episoderna.
 158. Vad är skillnaden mellan unipolärt och bipolärt affektivt syndrom?
  • Unipolärt: sinnesstämningen svänger enbart upp eller enbart ner
  • bipolär: sinnesstämningen är omväxlande upp eller ner.
 159. Vilka orsaker finns det till depression enligt Ottosson & Ottosson?
  • negativa livshändelser som dödsfall, skilsmässa, sjukdomar är mer utlösande än orsakande
  •  livshändelsen samverkar med en underliggande sårbarhet eller personlighetsförankrad disposition för depression, som ofta är ärftlig
  •  uppväxt som präglats av maktlöshet och fruktlöshet
  •  barn som skiljs från sina mödrar under det andra halvåret av sitt första levnadsår. tidig separation.
 160. Vilka olika behandlingsformer kan erbjudas vid depressiva tillstånd?
  • psykoterapi
  • läkemedel samt ECT
  • vinterdepressioner får ljusterapi
  • kognitiv terapi
 161. Hur verkar antidepressiva läkemedel rent kemiskt?
  De förstärker impulsöverföringen i serotonin- och noradrenalinsynapserna.
 162. Vilka symtom beskriver anorexi?
  • självsvält
  • avsiktlig viktminskning genom att undvika kaloririk föda
  • kräkningar, laveringar
  • BMI på högst 17,5
  • viktfobi
  • koncentrationssvårigheter
  • ljuskänslighet
  • utebliven menstruation
  • låg mottaglighet för psykoterapi
 163. Hur stor är risken för att drabbas av schizofreni?
  När i livet är debuten vanligast?
  • 1 %
  • Vanligast i ungdomen
 164. Vad är gemensamt för alla slags psykotiska episoder?
  • sjukdomsinsikt saknas/är bristande
  • bristfällig följsamhet till ordinationer
  • bristande förmåga att uppfatta och relatera till omgivningen
  • bristande verklighetskontakt
 165. Vad är utmärkande för paranoid schizofreni?
  • debuterar vanligtvis i medelåldern
  • hörselhallucinationer
  • vanföreställningar
  • förföljelseidéer
  • sinnesintryck får en abnorm betydelse
  • kroppsliga upplevelser av att vara förgiftad
 166. Beskriv hebefren schizofreni.
  • • Debut i ungdomen
  • • hörselhallucinationer
  • • osystematiska tankegångar
  • • vanföreställningar
  • • känslomässig avtrubbning
  • • inåtvänd
  • • känsla av att vara kontrollerad eller styrd
 167. Beskriv schizoaffektivt syndrom?
  När de psykotiska symtomen kvarstår efter ett affektivt skov.
 168. Beskriv schizofrent resttillstånd?
  • många negativa symtom
  • kognitiva funktionsstörningar
  • minskade möjligheter att fungera i det dagliga livet
  • går att rehabilitera
 169. Schizofreni delas in i typ I och typ II. Förklara.
  • Typ I: 
  • positiva symtom (hallucinationer)
  • vanföreställningar, tankestörningar
  • genetiska faktorer
  • kan övergå i typ II
  • Typ II:
  • negativa symtom (apati, passivitet)
  • cerebral atrofi 
  • sämre prognos
 170. Vad menas med en dubbeldiagnos?
  En psykisk funktionsnedsättning med samtidigt alkohol/narkotika- beroende/missbruk.
 171. Vilken effekt har alkohol och droger på schizofreni?
  • förvärrar symtomen
  • ökar risken för återfall
  • minskar effekten av läkemedlen
 172. Vilka faktorer är avgörande i bemötandet av en förstagångsinsjuknad i schizofreni för att erhålla så kort sjukhusvård som möjligt?
  • psykosocialt stöd till patient och närstående
  • information och kunskap
  • uppbyggande av en terapeutisk allians
  • identifiera utlösande faktorer och hjälpa till att hitta instrument att hantera dom
  • behandla oro och sömnstörningar
 173. Hur skapar du en trovärdig kontakt med en patient som är nyinsjuknad i schizofreni?
  • avstå från att bibringa sjukdomsinsikt
  • acceptera patientens skildringar utan kritik
  • motivera läkemedelsbehandling med att den ger bättre möjligheter att stå emot påfrestningar
  • ge familjen stöd och utbildning
 174. Vilken verkan har neuroleptika?
  Reducerar vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar utan att nämnvärt påverka vakenheten.
 175. Vad beror den dåliga följsamheten till läkemedelsbehandling hos schizofrena patienter på?
  • biverkningar
  • negativ inställning till läkemedlet
  • missbruk
  • dålig sjukdomsinsikt
  • bristande stöd och information
 176. Vad ska den farmakologiska behandlingen hos schizofrena patienter kombineras med?
  Omvårdnadsplanering och rehabiliteringsplan.
 177. Vilka bör ingå i rehabiliteringsnätverket kring den schizofrene patienten?
  • läkare och vårdpersonal (som att inte läkare är vårdpersonal då!!!???)
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast
  • närstående
  • personliga ombud för stöd i ekonomi, bostad
  • samhällsbaserade vårdteam med sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling
  • intresseorganisationer
 178. Vad gör ett psykosteam?
  Bistår den psykotiske patienten med stöd och hjälp för att kunna vistas hemma så länge som möjligt genom läkemedelsbeh, medicinkontroller, stöd och utb., stöd i rehabprocess.
 179. Vad kännetecknar ett vanföreställningssyndrom?
  • vanföreställningar som inte är bisarra utan möjliga att förstå utifrån människans fas i livet och sociala situation.
  • felaktigt uppförstorade händelser om förhållanden i verkliga livet.
 180. Hur ser behandlingsframgången ut vid vanföreställningssyndrom? Varför?
  Låg, eftersom symtom inte kan korrigeras på logisk väg, patienten saknar sjukdomsinsikt. Patienten uppfattar inte vanföreställningarna som symtom utan som realitet. Motivation till behandling är mycket låg.
 181. Hur definieras personlighetsstörning enligt Ottosson & Ottosson?
  • personlighetsdrag som påtagligt begränsar förmågan till välbefinnande, relationer, studier, yrkesarbete
  • ger upphov till kroppsliga och/eller psykiska symtom
 182. Samsjukligheten, dvs att en person har mer än en psykisk sjukdom är större hos personer med personlighetsstörning. Förklara!
  Personlighetsstörningen medför en ökad känslighet inför olika former av negativ påverkan från omgivningen, vilket leder till ökad benägenhet att drabbas av depression, ångesttillstånd och missbruk. Dessutom befinner sig ofta dessa personer i en livssituation där det ofta förekommer relationsproblem, arbetslöshet och dåliga bostadsförhållanden.
 183. Beskriv i korta drag antisocial personlighetsstörning.
  • verkar ytligt sett "normal"
  • god social förmåga
  • ytligt charmig
  • manipulativ
  • ansvarslös
  • avsaknad av empati
  • oförmåga att känna skuld
  • kan ej ta lärdom av straff
 184. Beskriv i korta drag instabil emotionell personlighetsstörning.
  • Instabil och växlande självbild som domineras av ömsom nedvärdering och ömsom idealisering,
  • självdestruktivitet, 
  • växlar mellan ångest och eufori, 
  • impulsivitet, 
  • känslighet för belastningar, 
  • svag identitet
 185. Beskriv i korta drag narcissistisk personlighetsstörning.
  • Självuppfattningen domineras av grandiositet, 
  • relationer kännetecknas av konkurrens, 
  • närhet till avund, 
  • kränkningskänslighet, 
  • självbilden är splittrad i en ond och en god del, 
  • söker bekräftelse från alla håll
 186. Vilken är den just nu mest lovande behandlingen vid instabil personlighetsstörning?
  Dialektiskt beteendeterapi (DBT)
 187. Hur beräknas troligt förlossningsdatum med hjälp av Nagels regel?
  • VP = SM + 7 dagar - 3 kalendermånader + 1 år
  • (VP: väntad partus, SM: sista menstruationens första dag)
 188. Vilket hormon ger utslag på en urinsticka för positivt graviditetstest?
  Varifrån produceras detta hormon under zygotens första levnadsvecka?
  • HCG.
  • Det är det befruktade ägget som producerar HCG.
 189. Beskriv blodtryckets förändring under en normal graviditet?
  • Tidigt under graviditeten sjunker blodtrycket, främst det diastoliska. Orsaken till sjunkningen anses vara den stora nybildningen av kärl i den gravida kvinnans kropp.
  • Under graviditetens sista 15 veckor så ökar blodtrycket långsamt för att återgå till normal nivå.
 190. Vilken graviditetskomplikation bör du ha i åtanke om en gravid kvinna efter vecka 20 i graviditeten har
  a) ett blodtryck på 140/95 och ingen albuminuri
  b) ett blodtryck på 140/100 och albuminuri
  • a) gravviditetsinducerad hypertoni
  • b) preeklampsi (havandeskapsförgiftning)
 191. Vad bedömer du vid symfys-fundusmätningen och vad är syftet med denna screeningundersökning?
  Från 25:e graviditetsveckan bör detta mätas vid varje besök och tillväxten värderas, helst av samma barnmorska. Detta för att finna de tillväxthämmande barnen.
 192. Vilken information ger CTG-övervakning?
  Fostrets hjärtfrekvens samtidigt med eventuella uteruskontraktioner.
 193. Varför är det av betydelse att barnmorska kontrollerar så att moderkaka och hinnsäcken är fullständiga efter en förlossning?
  Om något har lämnats kvar i livmodern så har den svårare att dra sig samman och mamman blöder. Även små hinnrester kan förorsaka en infektion.
 194. Vad innebär missed abortion?
  Det händer att graviditeten avslutas utan att kroppen visar några tecken på det, och att det dröjer flera veckor innan du upptäcker att du har fått missfall. Det kallas för fördröjt missfall eller missed abortion. Det kan upptäckas vid en ultraljudsundersökning  eller genom att du så småningom får en blödning.
 195. Vid vilka tillfällen under/i samband med graviditet/förlossning bör en RH-negativ kvinna få en anti-D-injektion?
  Varför?
  Efter förlossning av ett barn som är Rh+ och även efter fostervattensprov, detta för att undvika att vid en andra graviditet finns det en risk att mammans antikroppar angriper fostrets röda blodkroppar, vilket skulle kunna bli allvarligt.
 196. Hur många veckor vara i genomsnitt en graviditet?
  I genomsnitt 40 veckor.
 197. Under vilket stadium i fosterutvecklingen riskerar fostret att få missbildningar om det utsätts för skador utifrån till exempel alkohol, läkemedel eller virus?
  Under det embryonala stadiet (från v 5 - v 10)
 198. Några korta snabba på latin:
  1. Vad heter hinnan som omger det befruktade ägget?
  2. Ägglossning?
  3. Menstruationsdebut?
  4. Vad heter det när en sädescell tränger in i äggcellen?
  5. Vad heter det när endometrietillväxt sker genom ökad östrogenpåverkan?
  6. Vad heter det när endometrietillväxt sker genom ökad östrogen OCH progesteronpåverkan?
  • 1. zona pellucida
  • 2. ovulation
  • 3. menarche
  • 4. konjugation
  • 5. proliferationsfasen
  • 6. sekretionsfas
 199. Nämn fyra subjektiva symtom som en kvinna kan uppleva vid preeklampsi.
  Illamående, trötthet, huvudvärk, magsmärtor.
 200. Efter en lyckad förlossning, så drar inte livmodern ihop sig för din patient. Ange två anledningar till varför.
  • 1. rester av moderkaka eller hinnsäcken.
  • 2. full urinblåsa.
 201. Varför bör en kvinna undvika att bli gravid under 1 års tid efter en molagraviditet?
  För att HCG-nivåerna måste sjunka. Om kvinnan blir gravid på nytt så ökar HCG-nivåerna och då vet man inte vilka HCG-hormoner som tillhör molan och vilka som tillhör den nya graviditeten. Om HCG-nivåerna ökar så måste malign omvandling misstänkas med eventuellt behandling med cellgift.
 202. Varför är det av betydelse att få bort alla molarester och tömma uterus ordentligt efter en molagraviditet?
  Så länge det finns molarester så kommer det finnas spår av HCG i kvinnans blod.
 203. Till och med vilken graviditetsvecka har en kvinna enligt svensk abortlag rätt att avgöra om hon vill göra en abort?
  Till och med graviditetsvecka 18.
 204. Till och med vilken graviditetsvecka måste mannens synpunkter beaktas i abortbeslutet enligt svensk abortlag?
  Mannen har inget att säga till om överhuvudtaget vad gäller en kvinnas graviditet.
 205. På vilka olika sätt kan en abort genomföras vid en tidig graviditet?
  Medicinsk eller kirurgisk metod
 206. Vid vilka symtom efter en genomgången abort uppmanas kvinnan kontakta sjukhuset?
  Svåra smärtor och feber.
 207. Vilka risker finns det för barnet om modern drabbas av preeklampsi?
  Njurar och lever påverkas för mycket av det höga blodtrycket, barnet kan bli för påfrestat och må så dåligt att förlossningen måste sättas igång tidigare.
 208. Vilken funktion har placenta?
  Överför syre och näringsämnen från moder till barn, tar hand om avfallsprodukter från fostret, producerar hormoner så att graviditeten kan fortlöpa.
 209. Ange tre omvårdnadsåtgärder som är viktiga att vidta (som både barnmorska och modern kan göra) för att underlätta för livmodern att kontrahera sig?
  • Modern kan amma (då produceras oxytocin som kontraherar livmodern)
  • Barnmorskan kan massera livmodern och ge läkemedel (tex. Methergin)
 210. Ange två riskfaktorer för att drabbas av ett utomkvedshavandeskap?
  • Skador på äggledarna
  • Intrauterina preventivmedel (spiral tex)
  • stigande ålder
 211. Vad är den fysiologiska orsaken till halsbränna under graviditet?
  Progesteronnivåerna som ju stiger alltmer under graviditeten har en avslappnande effekt på all glatt muskulatur, tex övre magmunnen. Övre magmunnen sluter därför inte tätt och allt eftersom trycket från livmodern ökar mot magsäcken, desto större är risken för halsbränna.
 212. Ge exempel på egenvård för att minska besvär av halsbränna och sura uppstötningar.
  • Täta och små mål.
  • Undvika svårsmält, kryddad mat.
  • Försök undvika att böja sig framåt.
  • Ligga med huvud och axlar högre upp.
 213. Varför är det så viktigt, utifrån barnets perspektiv, att hålla koll på blodsockervärden under graviditeten?
  Vad händer rent fysiologiskt vid höga blodsockervärden hos modern?
  • Glukos passerar moderkakan med underlättad diffusion och fostrets blodglukosnivå motsvarar därför mammans. Det innebär att om modern har dåligt reglerad diabetes mellitus så har fostret också förhöjda blodsockervärden. 
  • Insulin passerar däremot inte genom moderkakan, och fostret måste då producera eget insulin, mer än normalt. Eftersom insulin är en tillväxtfaktor så växer dessa barn för snabbt.
 214. Vilka tre stadier delas en förlossning in i?
  • Öppningskedet
  • Utdrivningskedet
  • Efterbördskedet
 215. Vad händer under de tre stadierna under en förlossning?
  • Öppningsskedet: den del då livmoderhalsen utplånas och öppnas. (snitt ca 8 tim)
  • Utdrivningsskedet: den del då barnet föds fram. (snitt ca 2 tim)
  • Efterbördsskedet: tiden från barnets födelse och 2 timmar efter det att moderkakan fötts fram.
 216. Varför är mekoniumfärgat fostervatten ett observandum?
  Fostervatten ska vara ofärgat, lite grumligt och ha en mycket karakteristisk doft. Om barnet inte mår bra avgår mekonium som är barnets första avföring. Detta ska innebära skärpt observans på fostrets tillstånd.
Author:
tildemason
ID:
292603
Card Set:
POP 2015
Updated:
2015-01-09 15:48:28
Tags:
pediatrik psykiatri obstetrik
Folders:

Description:
tentafrågor om pediatrik psykiatri och obstetrik till sjuksköterskeprogrammet
Show Answers: