WOS - Vademecum - Życie zbiorowe i jego reguły (I)

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zbiór społeczny
  • Ogół jednostek o pewnej cesze wspólnej, np. potrzebę, cel
  • Przykład - blondyni
 2. Zbiorowość społeczna
  • Ogół jednostek, pomiędzy którymi wytworzyła się pewna więź społeczna lub interakcje
  • Rodzaje i przykłady:
  • Para - mistrz i uczeń
  • Krag społeczny - krag koleżeński
  • Społeczność - mieszkańcy wsi
  • Publiczność- widzowie w teatrze
  • Wspólnota - wspólnota wyznaniowa
  • Społeczeństwo - społeczeństwo polskie
 3. Grupa społeczna
  • Ogół jednostek, które oprócz więzi i interakcji wykształciły pewna strukture i razem realizuja jakieś cele
  • Grupa przyjaciół, klasa, rodzina, naród
 4. Więzi społeczne
  • To co wiaze jednostke ze zbiorowościami i grupami
  • Etapowe powstawanie i różne rozwój
 5. Rodzaje więzi społecznych
  Etapy powstawania
Author:
riatoz96
ID:
292787
Card Set:
WOS - Vademecum - Życie zbiorowe i jego reguły (I)
Updated:
2015-01-11 23:16:08
Tags:
Akks
Folders:
WOS
Description:
asd
Show Answers: