Norsk

The flashcards below were created by user new_horizons on FreezingBlue Flashcards.

 1. Det var en bunke av papirer som jeg måtte revisere.
  Имаше купчинка документи, които трябваше да прегледам.
 2. Han har forskrevet seg med så mye at jeg vet ikke om hvordan han skal makte.
  Той се е нагърбил с толкова много неща, че не знам как ще се справи.
 3. Betalingen trenger til å være i forskudd.
  Плащането трябва да бъде авансово.
 4. Det var en innsmett i gulvet hvor han smette inn alle sine verdisaker.
  Имаше скривалище в пода, където той криеше всичките си скъпоценности.
 5. Hold koken!
  Поддържайте парата!
 6. Omsetningen for denne perioden avgjør tretti tusen kroner.
  Оборотът за този период достигна тридесет хиляди крони.
 7. Omstendighetene har omsatt seg betraktelig.
  Обстоятелствата са се променили значително.
 8. Boka har et hardt omslag.
  Книгата има твърда подвързия.
 9. Det var en stokk som stikket ut fra engen
  Имаше пън, който стърчеше на ливадата.
 10. Jeg må ta spaserstokken fordi jeg kan ikke gå ordentlig
  Трябва да си взема бастуна, понеже не мога да вървя като хората.
 11. Han stokkerte kortstokken.
  Той разбърка тестето с карти.
 12. Firmaet vårt er ganske tevlefør.
  Фирмата ни е доста конкурентоспособна.
 13. Busemannen skal komme og bortføre dere.
  Торбалан ще дойде и ще ви отвлече.
 14. Har dere alle redningsbøyer?
  Имате ли всички спасителни жилетки?
 15. La oss stikke inn i bølet. Det er forferdelig uvær ute.
  Да се отбием до заслона. Има ужасна буря навън.
 16. Haren kikket ut fra bølet sitt. Etterpå gikk den ut i lunden.
  Заекът надникна от хралупата си. След това излезе на поляната.
 17. De var medlemmene av de germanske stammene.
  Те са били членове на германските племена.
 18. Vi må sette ankeret.
  Трябва да пуснем котвата.
 19. Et redskap til å holde fast et fartøy.
  Средство за закотвяне на плавателно средство.
 20. En blære er et rom inne i kroppen som inneholder væsker.
  Мехур е пространство в тялото, което съдържа течности.
 21. Han har betennelse i urinblæren.
  Той има възпаление на пикочния мехур.
 22. Er det mye blødning i kroppen hans?
  Тялото му кърви ли много?
 23. Han prøver å være alltid sømmelig.
  Той се опитва да бъде винаги приличен.
 24. Hvorfor oppfører dere dere så usømmelig?
  Защо се държите толкова неприлично?
 25. Du må ikke ut barhodet!
  Не трябва да излизаш с гола глава.
 26. Han ser på arbeidet sitt med det blotte øye.
  Той недоглежда работата си.
 27. Tror du han bløffer?
  Мислиш ли че блъфира?
 28. Det skal være et uopphørelig strøm av velbehag.
  Това ще е непрестанен поток от благоденствие.
 29. Til etterord vil jeg si at vi skal lykkes!
  В заключение искам да кажа че ще успеем.
 30. Gi en detaljert redegjørelse av omstendighetene ved ulykken
  Да направя подробно описание на обстоятелствата при възникване на катастрофата
 31. La oss utelate det som det er. Det trengs ikke menneskelig innblanding.
  Да оставим нещата както са си. Няма нужда от човешка намеса.
 32. Hans beretning sluttet og alle gikk hjem.
  Разказът му приключи и всички се разотидоха по домовете си.
 33. Du må publisere firmaets årsberetningen på foretningsregisteretsnettsiden.
  Трябва да публикуваш годишният отчет на фирмата във фирмения регистър.
 34. Den årlige rapprorten av sysselsettingen er ferdig.
  Годишният доклад за заетостта е готов.
 35. Årsrapporten var forberedet av laget vårt.
  Годишният доклад бе подготвен от нашият екип.
 36. Det er mange mennesker med underfulle begavelser i arbeidslaget vårt.
  Има много хора с чудесни дарби в нашият работен екип.
 37. Er du i stand til å svare på spørsmålet?
  В състояние ли си да отговориш на въпроса?
 38. Ungene våre er ganske evnerike.
  Младежите бяха доста способни.
 39. Innsatsene våre må bli grøderike.
  Усилията ни трябва да са плодоносни.
 40. Fergene frakter gods og mennesker langs Norges kysten.
  Фериботите превозват стоки и хора покрай бреговете на Норвегия.
 41. Fruktene var dypfrosne.
  Плотовете бяха дълбоко замразени.
 42. Vi må ikke tillage oppgitthet.
  Не трябва да позволяваме разочарование.
 43. Herved bekrefter jeg troverdigheten av beretningen hans.
  Чрез това потвърждавам достоверността на разказът му.
 44. Med hensyn til slektningene vil jeg si at Peter er en veldig behagelig gutt.
  На роднините искам да кажа, че Петер е мнго приятно момче.
 45. Tidsfristen må utsettes.
  Крайният срок трябва да се отложи.
 46. Det har vært noen utsettelser før prosessen ble satt i gang.
  Имаше няколко отлагания преди процесът да бъде задействан.
 47. I dag var det et dramatisk forløp.
  Днес имаше драматично стечение на обстоятелствата.
 48. Det er motbydelig å foreta slike hendelser.
  Противопоказное е да се предприемат такива действия.
 49. Vi må passe over alle hemningene.
  Трябва да внимаваме за всички препятстия.
 50. Vi må ikke tillate noen tilbakeholdenheter i det hele tatt.
  Не трябва да позволяваме да се появят каквито и да е спънки.
 51. Han avlevde en dødsdømt.
  Той претърпя смъртна присъда.
 52. Kjære herrskap, Dеre er velkomne her!
  Скъпи дами и господа, Добре сте дошли!
 53. Kikk herover!
  Погледни насам!
 54. I morgen skal vi jordfeste ham.
  Утре ще го погребем.
 55. justisdepartamentet
  министерството на правосъдието
 56. Det var bare en bar sammenfall.
  това беше чиста случайност
 57. Hva en koinsidens!
  Каква случайност!
 58. Hva en sammentreff!
  Каква случайна среща!
 59. Han satt kokekaret på peisen.
  Той постави чайникът на огнището.
 60. Vi trenger reele stridsmenn.
  Нужни са ни истински бойци.
Author:
new_horizons
ID:
292835
Card Set:
Norsk
Updated:
2015-01-12 15:46:38
Tags:
Norsk Ordbok
Folders:
Norsk
Description:
Norsk
Show Answers: