Rewolucja 1905-07 r.

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Uzupełnić dział IV
 2. Sytuacja w Rosji na pocz. XX w.
  • Kryzys gospodarki imperium
  • Spadek płac i zatrudnienia, wzrost cen podstawowych produktów
  • Strajki - od 1901 r. w miastach uprzemyslowionych lub portowych (Moskwa, Petersburg, Odessa)
  • Źle też na wsi,bo kryzys = obniżenie popytu
  • Rozprzestrzenienie nastrojów do Ukrainy i Kaukazu
  • Porażki z Japonia - złoś
 3. Wojna z Japonia
  • 1904-05 r.
  • Dla odwrócenia uwagi od kwestii gosp. i pohamowanie zapędów rewolucyjnych - myśleli, że easy win
 4. Tendencje rewolucyjne
  • W zwiazku ze zla sytuacja kminili lewicowcy
  • SDPRR (socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji)
  • Eserowcy (Partia Socjalistów-Rewolucjonistów)
  • Chcieli wykorystać to niezadowolenie robotników
 5. Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych
  • Legalna organizacja zwiazkowa; narodowo-konserwatywna
  • Na czele prawosławny duchowny - Gieorgij Gapon (tajny współpracownik Ochrany)
 6. Ochrana
  Carska policja polityczna
 7. Krwawa niedziela
  • 1905 r. styczeń
  • 100 tys. ich było, demonstracja pokojowa
  • Z rozkazu cara ogień do robotników demonstrujacych przed Pałacem Zimowym
  • Załamanie zaufania do "batiuszki-cara" (cesarz ojczulek)
  • Poparcie dla ruchów rewolucyjnych
  • Kolejne masowe strajki
  • Zabicie wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa
  • Żadania: zmiany ustrojowe, wolności obywatelskie, swobody narodowe, 8 godzin pracy
 8. Rewolucja 1905-07 r.
  • Zaczęło się ostro od Krwawej niedzieli
  • Protestujacy silni i liczni - w pazdzierniku juz 2 mln (nawet żołnierze po wojnie z Japonia sie dolaczali)
  • Coraz słabszy Mikołaj II - ustępstwa - Manifest październikowy
  • Po tym opadała fala protestów
  • Wkroczenie Rosji na drogę reform demokratycznych i liberalizacji życia
 9. Manifest październikowy
  • 1905 r. zapowiada:
  • Amnestia dla więźniów politycznych
  • Wolność zrzeszeń 
  • Powszechne prawo wyborcze
  • Zwołanie parlamentu (Dumy Państwowej)
 10. Polacy a rewolucja 1905-07 r.
  • Zainteresowanie, dostrzezenie szans
  • Pogorszenie sytuacji Kongresówki
  • Niezadowolenie, bo zmobilizowana armia rosyjska - wzywano też Polaków
  • 1904 r. - demonstracje PPS "precz z wojna i caratem!" - starcia z policja
  • Lewica - za rewolucja
  • Prawica - przeciw rewolucji
  • Lojaliści - zmniejszenie dyskryminacji
 11. Polska a Japonia
  • Polacy sympatyzowali z Japonia podczas wojny
  • Józef Piłsudski
  • Z PPSem chciał sojuszu antyrus.
  • 1904 r. - udał się do Tokio
  • Miał powstać Legion Polski u boku japońców
  • Roman Dmowski 
  • On im tłumaczył, że z naszymi socjalami się nie opłaca dogadywać
  • Popierał plany współdziałania przeciw Rosji
  • Załatwił polskim żołnierzom w japońskiej niewoli lepszy byt
  • Namawiał Polaków do dezercji z wojsk carskich
  • Dmowski zdziałał więcej i zniechęcił do Piłsudskiego
 12. Powstanie łódzkie
  • Czerwiec 1905 r.
  • Z inicjatywy PPS i SDKPiL masowe strajki i protesty
  • Barykady itp. strzelano do ludzi
  • Pogrzeb manifestantów - pochód - te strzelano
  • Pierwsze w imperium powstanie zbrojne robotników
  • Pierwsze takie wystapienie przeciw caratowi od czasów styczniowego
 13. PPS
  • Tworzyli sobie grupy bojowe
  • 1905 r. na zjeździe PPS - Organizacja Bojowo-Spiskowa PPS - demonstracje, wyroki śmierci, szefem Piłsudski
 14. Lewica a rewolucja
  • 1905 r. - Organizacja Spiskowo-Bojowa PPS
  • Akcje zbrojne wymierzone w rosyjski aparat administracyjny w Królestwie
  • Podział na starych i młodych
  • Starzy - walka o niepodległośc przez zamachy
  • Młodzy - umasowienie działań przez strajki i demonstracje
 15. Prawica a rewolucja
  • Liga Narodowa przeciwna rewolucji
  • Nadzieja, ze trudna sytuacja tam zmusi do ustępstw dla Polski
  • Pl na język urzędowy w "Priwislinskim Kraju"
  • Autonomia w ramach cesarstwa
 16. Lojaliści a rewolucja
  • Chcieli, żeby było trochę lżej
  • Stronnictwo Polytki Realnej (realiści)
  • Oburzali patriotów 
  • Ziemianie niektórzy nawet uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia pomnika Katarzyny II w Wilnie
  • Wiernopoddańcze nastawienie - bez efektów
 17. Rewolucja 1905-07 r. w Polsce
  • Masowe wystapienia na wieść o krwawej niedzieli
  • 1905 r. - wezwanie robotników do strajku powszechnego przez PPS i SDKPiL 
  • 400 tys. osób strajkowało
  • Postulaty: 8 h pracy, podwyżlo, proklamowanie republiki, zwołanie parlamentu, konstytucja
  • Strajk powszechny do poł. lutego 1905 r., ale i później wystapienia
  • Protesty w szkolnictwie - chciano polonizacji oświaty
 18. Strajk szkolny
  • Do 1908 r., bo represje za nuaczanie po polsku itp
  • Polski język
  • bezpłatna powszechna edukacja,
  • równouprawienie bez wzgl. na wyznanie i stan społeczny,
  • prawo do studiów dla dziewczyn
 19. Demonstracja pierwszomajowa
  • Warszawa
  • Zginęły 32 osoby
  • W odwecie zamach PPS na generała-gubernatora Konstantyna Maksymowicza, ale fail
  • Kolejna fala protestów
 20. Po Manifeście październikowym
  • Niezaspokojeni ludzi ani u nas, ani tam
  • Kolejne protesty organizowali socjaliści
  • Walki narodowców i lewicowców - głównie Łódź
  • W wyborach do Dumy Państwowej 2/3 mandatów otrzymaa endecja - walczyli o autonomię dla nas
  • Kiepsko z robotnikami przez strajki - opadanie sił
  • Walczyła dałej Organizacja Bojowa PPS - terror indywidualny
  • Łacznie w Polsce prawie 7 ty.s strajków w latach 1905-06 
  • Wzięło udział 1,3 mln osób
 21. Władza a rewolucja
  • Nowy generał-gubernator warszawski - Gieorgij Skałon 
  • Ogłosił stan wyjatkowy - brutalne rozpedzanie demonstracji itp.
  • Karanie śmiercia bez procesów
  • Stan wojenny do 1908 r., stracono 1000 osób
  • Tajna policja polityczna śledziła nas - aresztowania tysięcy
  • Próbowali skłócić ruch robotniczy na tle narodowym (Polacy i Żydzi)
  • Bund - żydowska partia socjalistyczna
  • 1906 r. - pogrom Żydów w Białymstoku przez cara - Polacy nie brali udziału, inaczej niż Ruscy
  • 1906 r. - nowy minister MSW Rosji - Piotr Stołypin - rzady silnej ręki "reakcja stołypinowska" 
 22. Reakcja stołypinowska
  • 1906 r. Ministrem Spraw Wewnętrznych Rosji Piotr Stołypin
  • Represje policyjno-sadowe
  • Wycofywanie z państwa podjętych reform demokratycznych
  • Rozwiazanie Dumy Państwowej (54 Polaków)
  • Drugie wybory, już 46 Polaków, ale parlament na krótko
  • Trzecia kadencja - 18 Polaków
  • Autonomię uzyskała Finlandia, ale Polska nie
  • Krawat Stołypina - o stryczku szubienicy, bo dużo wieszał rewolucjonistów
  • Stołypinek - wagon do przewożenia więźniów na Syberię
  • Śmierć w 1911 r. - zamach
 23. Skutki rewolucji
  • Wiele ustępstw władzy
  • 1905 r. - Ukaz tolerancyjny (koniec prawnej dyskryminacji katoli i unitów)
  • Szkoły niepaństwowe z polskim jęz. nauczania
  • Polska Macierz Szkolna - masowa org. społeczna, która zainicjowała powstanie prawie 800 szkół w rok
  • Towarzystwo Kursów Naukowych - namiastka polskiego uniwerka
  • Lepsze warunki pracy i płaca
  • Czasopisma wydawane po polsku
  • Dużo swobód, nie tak jak w Galicji, ale i tak not bad
  • Wykształcenie nurtu niepodległościowego - różne środowiska, ale jeden cel
  • Główny obszar działań - Galicja
 24. Zmiany w PPS
  • Podział PPS
  • Frakcja Rewolucjna PPS ("starzy") - walka o niepodlegla republike demokratyczna; na czele Piłsudski; mniej ich; Józef Mirecki Mątwiłł
  • PPS-Lewica ("młodzi") - kwestia niepodległości na później
  • Oba nurty skłócone
 25. Zmiany w Lidze Narodowej
  • Osłabienie - odejście bardziej radykalnych - Fronda i Secesja (główne grupy)
  • Rozłamy, bo Dmowski prorosyjski
  • Liga zbliżyła się do ugodowych "realistów"
  • Stanisław Bukowiecki odszedł i założył Zet
 26. Uzupełnić dział IV
 27. DZIAŁ V
Author:
riatoz96
ID:
292917
Card Set:
Rewolucja 1905-07 r.
Updated:
2015-01-14 22:37:40
Tags:
asd
Folders:
Korki
Description:
sa
Show Answers: