Ideologie, Polska przed i podczas I WŚ, konferencje itp

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Orientacje Polaków przed I WŚ
  • Prorosyjska (pasywiści)
  • Roman Dmowski i jego Narodowa Demokracja (endecja)
  • Bo zagrożeniem głównie germanizacja, groźna dla narodu
  • Nadzieje na zjednoczenie ziem polskich wszystkich pod berłem cara, z autonomia
  • Rusyfikacji obawiać się nie należy, bo kultura polska na wyższym poziomie niż rosyjska
  • Proaustriacka (aktywiści)
  • Józef Piłsudski
  • Polska może odzyskać niepodległość tylko poprzez walkę
  • Potrzeba wsparcia któregoś z zaborców - najpewniej Austro-Węgier 
  • Rewolucyjna (rewolucjoniści)
  • SDKPiL (Socjal-Demokracja Król. Polskiego i Litwy) - marksistowska
  • PPS - Lewica
  • Walka społeczna o obalenie burżuazji, a nie o niepodległość
  • Wprowadzić komunizm
 2. Polacy podczas I Wś; za centralnymi
  • Legiony Polskie 
  • 1914 r. 
  • Duża rola Piłsudskiego
  • Walki pod Rarańcza, Konarami
  • Polski Korpus Posiłkowy
  • 1916 r. z Legionów Polskich
  • Józef Haller 15
  • z Legionów częściowo wykształcony
  • 1917 r. - do PSZ
  • Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht)
  • 1917 r. Warszawa, 3-10 tys. żołnierzy, gen Beseler 
 3. Polacy podczas I WŚ; za ententa
  • Legion Bajoński - Francja 1914 r.
  • "Błękitna Armia" (Armia Polska we Francji) - 1917 r. , Józef Haller; pocz. 17 tys. > 100 tys.
  • Legion Puławski - 1914 r., Puławy, Witold Gorczyński, walki z Niemcami
  • Dywizja Strzelców Polskich - 1917 r., utworzyła Rosja; gen. Bylewski; walka podczas ofensywy Brusiłowa
  • I Korpus Polski - 1917 r., Białoruś, Dowbor-Muśnicki
  • II Korpus Polski - 1917 r., Besarabia; J. Haller; 6 tys.
  • III Korpus Polski - 1918 r., Ukraina
  • Dywizja Sberyjska - 1918 r., płk. Czuma
  • 4 Dywizja Strzelców - 1918 r., Kubań; gen. Żeligowski; 4 tys.
 4. Sprawa Polska na arenie międzynarodowej
  • 1916 r. - przełom, osłabione państwa centralne
  • Berlin nie dopuścił do zbliżenie Pl i Austrii, ale sam chciał utworzyć państwo polskie pod swoja kontrola - stamtad wsparcie
  • 1916 r. - Akt 5 listopada - proklamacja 2 cesarzy - zapowiedź Królestwa Polskiego sprzymierzonego z p. centralnymi, z własnym wojskiem
  • 1917 r. - Tymczasowa Rada Stanu w Wawie (namiastka rzadu)
  • Józef Piłsudski - szef Komisji Wojskowej
  • 1917 r. - Kryzys przysięgowy - Piłsudski uwięziony, bo odmawiano przys. wierności cesarzowi Niemiec
  • 1917 r. - Rada Regencyjna w Kongresówce; pierwszy premier - Jan Kucharzewski
  • 1918 r. - pokój w Brześciu Litewskim URL<> p. centralne (tam klauzula, ze dostana Galicję Wschodnia) - oburzenie Polski
 5. Zachód a sprawa polska
  • Duży wpływ Aktu 5 listopada
  • Królestwo Włoch za niepodległościa Polski
  • 1917 r. - Woodrow Wilson poruszył tę kwestię też
  • Francja zrzekła się głosu w sprawach Polski - pozostawiła to Rosji, bo tak się umówili
  • Komitet Narodowy Polski - działał w Paryżu i przekonywał Zachód, że należy utworzyć silna Polskę
  • Naciski Zachodu na Rosję
  • 1917 r. - Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (eserowcy, mienszewicy) - zgoda na p. polskie
  • 1917 r. - Komitet Narodowy Polski - uznały go za przedst. oficjalne kraju Włochy, Francja, WB, USA
  • David Lloyd George stwierdził, że niepodległa Polska to nieodparta konieczność dla EU Zach.
  • 1918 r. - 14 pktów Wilsona; 13. dotyczył odbudowy Polski - kwestia odbudowy nas jednym z filarów powojennego ładu
 6. Konferencja paryska
  • 1919 r. - 27 państw, które walczyły z p. centralnymi (oprócz Rosji)
  • Porzadek wersalski - bo miejsce najwazniejszego układu z Niemcami
  • Celem - ustalenie powojennego ładu
  • Główni decydenci: George Lloyd George, Thomas Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, Vittorio Orlandu
  • Interesy:
  • Francja: Dominować i osłabić-podzielić Niemcy
  • WB: Nie dać się aż tak wzmocnić Francji - podzielić kolonie Niemców, ale nie osłabiać całkiem
  • USA: Umocnić pozycję, nie dać się aż tak wzmocnić Fr kosztem Niemiec, utworzyć Ligę Narodów
 7. Traktat wersalski
  • 1919 r.
  • Winne I WŚ- Niemcy
  • Alzacja i Lotaryngia do Francji
  • Zagłębie Saary pod zwierzch. Ligii Narodów, szczególnie Francji
  • Demilitaryzacja NAdrenii
  • Podział kolonii między WB i Francję
  • Wlkp i Pomorze Gdańskie do Polski
  • Gdańsk wolnym miastem Ligii Narodów
  • Ogr. wojska niemieckiego do 100 tys.
  • Reduckja floty
  • Wysokie kontrybucje
  • Okupacja państwa na 15 lat, celem wypełnienia postanowień
 8. Traktat z Austria
  • Saint Germain 1919 r.
  • Terytorium Austrii ograniczone do etnicznie niemieckich terenów 
  • Czechy, Morawy, Ślask Opawski, cz. Cieszyńskiego - Czechosłowacja
  • Kraina, Styria, Dalmacja, BiH - do Jugosławii (wtedy Królestwo SHS)
  • Tyrol, cz. Krainy, Istria - do Włoch
  • Cz. Ślaska cieszyńskiego do Polski
  • Armia do 30 tys.
 9. Traktat z Bułgaria
  • 1919 r. Neuilly sur Seine
  • Reparacje
  • Ochrona mniejszości
  • Zmniejszenie terytorium o 10 % na rzecz SHS i Grecji
 10. Traktat z Węgrami
  • 1920 r. - Trianon
  • Rumunia - Siedmigród; 
  • Reukcja terytorium do 1/3 tego co było
 11. Traktat z Turcja
  • 1920 r.  Sevres
  • Demilitaryzacja Bosforu i Darandele
  • Reparacje, odszkodowania
  • Ale nie wszedł w życie; zamiast niego w 1923 r. w Lozannie układ, lepszy dla nich
 12. Konferencja waszyngtońska
  • 1921-22 r.
  • Dopelnienie paryskiej - stad układ wersalsko-waszyngtoński
  • Sukces USA - wymuszenie na WB rezygnacji z zas. Poziomu dwóch potęg
  • Ustępstwa Japonii
  • Ustalenie ograniczeń flot dla WB, USA, Japonii, Francji
 13. Liga Narodów
  • Część traktatu wersalskiego
  • Dla stworzenia warunków pokojowego rozwiazywania sporó miedzynarodowych, rozbrajania
  • Pierwsze obrady 1920 r.
  • 42 państwa założycielskie
  • Nie dolaczyło USA, bo Kongres zadecydował o wznowieniu izolacjonizmu
  • Źle to to funkcjonowało, bo od poczatku pare mocarstw nie należało (Rosja, USA), sprzeczne interesy Fr-WB
  • Brak skutecznych mechanizmów do walki z agresorami (sankcje to za mało)
  • Jedynie pomoc ofiarom klęskom głodu i epidemii im szła
  • Organy Ligii:
  • Zgromadzenie Ogólnie
  • Rada Ligii (siedziba - Genewa)
  • Sekretariat
 14. Poczatek ZSRR
  • 1922 r. podczas Zjazdu Rad przyjęcie Deklaracji i Umowy o utworzeniu ZSRR 
  • Cztery rep: rosyjska, ukraińska, zakaukaska, białoruska
  • 1922 r. - izbecka
  • 1925 r. - turkmeńska
  • 1929 r. - tadżycka
 15. NEP
  • Nowa Ekonomiczna Polityka
  • Odejście od Komunizmu Wojennego,centralnego rozdawnictwa towarów
  • 1922-27 r.
  • Z powodu poteznego wyniszczenia kraju po I WŚ
  • Przywrócenie wolnego rynku - rozwój drobnej własn. prywatnej
  • Główne gałęzie przemysłu - wciaz monopol państwa
  • Społeczeństwo się poprawiło, ale i rozwarstwiło
  • Nastapiła też w końcu później elektryfikacja
 16. ZSRR po Leninie
  • 1924-29 r. Walki o władzę
  • Lew Trocki, Nikołaj Bucharin, Lew Kamieniew, Grigorij Zinowiew, Stalin
  • 1922 r. - Stalin sekretarzem generalnym Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików)
  • 1925 r. - Wszechzwiazkowa Komunistyczna Partia bolszewików (WKP/b), bo przemianowanie RKP/b
  • 1922-25 r. - rzady Zinowiew, KAmieniew, Stalin; sojusz z lewica by usunac Trockiego
  • 1925-29 r. - sojusz Stalina z Bucharinem; wyeliminowanie Zinowiewa i Kamieniewa
  • 1929-34 r. - przejęcie władzy przez Stalina i wyeliminowanie Bucharina; przejęcie całkowite władzy, usunięcie opozycji
 17. Gospodarka 1929-41 r.
  • Całkowicie podporzadkowana państwu
  • Gwałtowna industrializacja; rozwój przemysłu ciężkiego kosztem innych gałęzi
  • Centralne planowanie
  • Wykorzystywanie pracy więźniów w "gułagach"
  • Kolektywizacja rolnictwa (1929-33 r.),
  • Likwidacja prywatnych gosp. chłopskich na rzecz kołchozów (gosp. współdzielcze), Sowchozów (gosp. państwowe)
  • W wyniku kolektywizacji śmierć i deportacje chłopów
  • Spadek prod. rolnej, poziom pogłowia bydła
  • Klęska głodu - kilkanaście mln zmarło
 18. Terror i czystki w ZSRR
  • Gułagi - cele ekonomiczne i polityczne
  • GUŁAG - Państwowy Zarzad Obozów
  • Praca głównie kułaków - chłopów przeciwnych kolektywizacji
  • Tam złe warunki, duża śmiertelność
  • Czystki - ludzie zbyt popularni itp. : funkcjonariuszy partii, wojska, tajnej policji
  • Szczególnie Wielka Czystka (1936-38 r.)
  • Zamordowano ok 1 mln członków i działaczy partii
  • Śmierć 30 tys. oficerów
  • Mordowanie członków NKWD ; około 7 tys. ginęło
  • Niechęć Stalina wobec Cerkwi - religia to opium dla mas
  • Ksztalcenie postaw Homo Sovieticus
  • Wzór - Pawlik Mozorow
 19. Faszyzm
  • Najpierw Włochy, później inne kraje, jak np. Hiszpania, Rumunia, Jugosławia, Niemcy
  • Ustrój autorytarny
  • Fasci de combattimento - stad nazwa
  • Te zwiazki kombatantów głosiły hasła nacjonalistyczne
  • We Włoszech - odwoływanie do tradycji imperium rzymskiego
 20. Przyczyny faszyzmu we Włoszech
  • Niezadowolenie po wojnie - niby wygrali, a nie zyskali czego chcieli
  • Kryzys wartości liberalnych XIX w. - indywidualizmu, racjonalizmu, parlamentaryzmu
  • A te powyższe gwarantowały wolności osobista, majatkowa, prawa obywatelskie
  • Teraz jednak trend na podporzadkowanie jednostki pańśtwu - państwo nadrzędne
  • Upadek autorytetów
  • Sytuacja po wojnie - duże jej koszty, kryzys gospodarczy
  • Północ - przemysł; południe rolnictwo
  • Zła sytuacja kombatantów
 21. Władza faszystów
  • 1921 r. - utworzenie Narodowej Partii Faszystowskiej
  • 1922 r. - Czarne koszule - bojówki partyjne
  • 1922 r. - marsz czarnych koszul na Rzym, żadał władzy od Wiktora Emmanuela II Mussolini > mianowany premierem
  • 1923-26 r. - stopniowe przejmowanie pełni władzy przez dyktatora Mussoliniego, później tyt. duce
  • Eliminacja opozycji
  • Dwa główne hasła: Duce ma zawsze rację; Wierzyć, słuchać, walczyć
  • Partia = elita społeczeństwa
 22. Organizacja państwa faszystów
  • Scentralizowana władza, na czele duce
  • Aparat państwowy oparty na partii
  • Sys. monopartyjny - NArodowa Partia Faszystowska (organ - Wielka Rada Faszystowska)
  • Znaczna ingerencja państwa w gospodarkę
  • Zachowanie własności prywatnej
  • Zniesienie wolności demokratycznych
  • Rozwój armii, bo hasła renowacji Imperium Romanum
  • Policja polityczna aktywna i o szerokich prawach
 23. Pakty laterańskie
  • 1929 r.
  • Naprawa stosunków z papieżem (popsutych w okresie jednoczenia Włoch)
 24. Przyczyny nazizmu
  • Złość z powodu potężnego osłabienia państwa po wojnie
  • Rozczarowanie, bo wojna miała przynieść wielkie koryści
  • Złość o traktat wersalski - chęć złamania go i odrodzenia potęgi
 25. Poczatki nazizmu
  • Narodowy socjalizm
  • 1920 r. - NSDAP powstało w Monachium (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza)
  • Na czele Adolf Hitler
  • 1923 r. - nieudany pucz monachijski Hitlera
  • W więzieniu Hitler machnal Mein Kampf
  • Główne założenia: rewizjonizm, zdobycie przestrz. życiowej, ekspansja, Niemcy narodem wybranym, antysemityzm, szowinizm, rasizm, antykomunizm
  • W latach 20. brak poparcia, ale później kryzys gosp i juz wieksze zainteresowanie
  • Terror polityczny - SA, SS
  • 1933 r. - Hitler Kanclerzem
 26. Droga do pełni władzy nazistów
  • 1933 r. - podpalenie Reichstagu - po tym nadanie Hitlerowi dodatkowych iprawnień
  • 1933 r. - dekret prez. o ochronie narodu i państwa - zniesienie swobód, prześladowanie innych partii
  • 1933 r. - delegalizacja partii politycznych - tylko NSDAP legalna
  • 1933 r. - zniesienie federalizmu Rzeszy
  • 1934 r. - noc długich noży - Hitler pozbył się opozycji wewnatrz NSDAP - dominacja SS nad SA (Oddziay ochronne nad Szturmowymi)
  • 1934 r. - śmierć Hindenburga - Hitler kanclerzem i fuhrerem - pełnia władzy
  • 1935 r. - Ustawy Norymberskie - przeciw Żydom
  • 1936 r. - 99% poparcie dla Hitlera
  • 1938 r. - noc kryształowa - pogrom żydów
 27. System rzadów III Rzeszy
  • Monopartyjność
  • Państwo policyjne - Tajna Policja Państwowa (Gestapo od 1933 r.), SD (Służba Bezp.)
  • Zniesienie swobód obywatelskich
  • Prześladowania przeciwników polit., Żydów, mniejszości
  • Obozy koncentracyjne (pierwszy w Dachau)
  • Aryzacja życia publicznego
  • Rozwinięty sys. propagandy - kierował J. Goebbels
  • Jednolita kultura
Author:
riatoz96
ID:
292997
Card Set:
Ideologie, Polska przed i podczas I WŚ, konferencje itp
Updated:
2015-01-14 22:38:29
Tags:
asd
Folders:
Korki
Description:
Z repetytorium Ch
Show Answers: