Norsk Ord

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. to be tricky, to be difficult / a confusing thing, tricky
  å være vrien / vrien (vrient)
 2. sinks, decreases
  synker
 3. despite
  til tross for
 4. to know someone/ to feel
  å kjenne noen, å kjenne
 5. to know, to know something
  å vite
 6. to understand
  å skjønne / å forstå
 7. wasn't able to
  fikk det ikke til
 8. wasn't aware of
  var ikke klar over
 9. didn't know
  visste ikke
 10. i didn't know of
  kjente ikke til
 11. was unfamiliar with
  var ukjent med
 12. a indication
  en pekepin
 13. resembles
  ligner
 14. equivalent
  tilsvarende
 15. similar
  liknende / lignende
 16. fairly, quite
  nokså
 17. well standing (rich)
  velstående
 18. precipitation
  nedbør
 19. the rest of
  resterende
 20. led to
  førte til
 21. take care of
  ivaretatt / bevart
 22. greedy
  grådig
 23. entry
  ingang
 24. access
  adgang
 25. no access
  ingen adgang
 26. to call / to ring
  slå på tråden
 27. to exaggerate to make a point, push something to extremes
  å sette noe på spissen
 28. to overturn
  å velte
 29. except
  unntatt
 30. audience
  tilskuere
 31. moved away from each other
  flyttet hver for seg
 32. the money is not enough
  pengene strekker ikke til
 33. to smile
  å glise
 34. to hiccup
  å hikste
 35. a smile
  et glis
 36. to rub the sleep (out of the eyes)
  å gni sovnet (ut av øynene)
 37. further, additional
  ytterligere
 38. to pour
  å helle
 39. stiffer
  stivere
 40. spiral
  virvel
 41. the throat
  strupen
 42. verily, indeed
  sannelig
 43. to cool something down
  å kjøle ned noe
 44. wonderful
  vidunderlig
 45. a piece of clothing
  et klesplagg
 46. the reason
  årsaken
 47. upbringing
  oppdragelsen
 48. bitter
  bitre
 49. jealousy
  sjalusi
 50. to split up
  å skille lag
 51. generous
  raus
 52. character
  egenskap
 53. make a compromise
  svelge noen kameler
 54. suffer
  lide
 55. heavy lifting
  tunge løft
 56. goes with / fits
  som passer til
 57. the least densely populated
  tynnest befolket
 58. low in population
  tynnt befolket
 59. prefer
  foretrekker
 60. the wind tipped over the tree
  vinden veltet treet
 61. to explore something
  å utforske noe
 62. a breadcrumb
  en brødsmule
 63. it pays off to
  det lønner seg å
 64. to stroll
  å spasere
 65. to fail / betray
  å svikter
 66. apparently
  visstnok
 67. sensible
  fornuftige
 68. to manage
  å greie
 69. a bureau
  et byrå
 70. a divorce
  en skilsmisse
 71. to pass/ to remain
  å bestå, består, besto, har bestått
 72. spontaneously
  spontant
 73. lifting off the roof
  løfting av taket
 74. the most densely populated, densest
  tettest befolket
 75. densly populated, crowded
  tett befolket
 76. saved, preserved
  bevart
 77. for now, for the time being, preliminary
  foreløpig
 78. twenty past (clock)
  ti på halv
 79. interest (money)
  en rente
 80. to change the bed
  å skifte på sengen
 81. access to something
  tilgang
 82. curious
  nysgjerrig
 83. a direction
  en rettning
 84. a spectator an audience
  en tilskuer
 85. apparently
  tydeligvis
 86. a cheek
  et kinn
 87. ordinary, common, in a boring way
  banalt
 88. to blush
  å rødme
 89. it has rained all day
  det har regnet i hele dagen
 90. thanks to you
  takket være deg
 91. it's taken care of
  det er ivaretatt
 92. to stumble in, to fall in
  å dette / å ramle inn
 93. bad
  ille
 94. stay at home (person)
  hjemmeværende
 95. tidy up the bed
  å re opp sengen
 96. a stick
  en stav
 97. he's walking on crutches
  han går på krykke
 98. she was very shocked, completely surprised
  hun falt ned fra månen
 99. likely to, probably
  trolig
 100. "finished fried", fully cooked, fully fried, finished cooked, cooked enough
  ferdig stekt, ferdig kokt, kokt nok
 101. random
  tilfeldig
 102. to convey
  å formidle
 103. to dread
  å gruer
 104. a trick, tricks
  en knep, knep
 105. thus
  altså
 106. a message
  et budskap
 107. when browsing the book
  når du blar boken
 108. Writing is a funny thing.
  Skriving er en pussig ting.
 109. to carve
  å risse, risser, risset, har risset
 110. tough woodwork
  gjenstridig treverk
 111. obstinant, rebellious, stubborn, "tough" as in material
  gjenstridig
 112. fortunately
  heldigvis
 113. quirky, weird, eccentric
  sære
 114. a lawn
  en plen
 115. building kit/set
  byggesett
 116. incorporated
  innarbeidet
 117. to be on the dole, to get money from the government (NAV)
  å nave
 118. to supply
  å forsyne
 119. a chore
  et ork
 120. a pot
  en gryte
 121. the boiling
  kokingen
 122. inconceivably
  ufattelig
 123. an obstacle, obstacles
  en hindring, hindringer
 124. you are the victim of
  du er offer for
 125. cumbersome
  tungvint
 126. twisting
  kronglete
 127. twists / turns / bends
  vendinger
 128. word blindness (dysleksi)
  ordblindhet
 129. equipped
  utstyrt
 130. to occur
  å forekomme
 131. the threshold
  terskelen
 132. especially
  særlig
 133. to inhibit (to hinder, restrain, prevent, hold back)
  (for) å hemme, å inhibere
 134. obvious, clear
  opplagt
 135. uneven
  ujevn
 136. helter-skelter (in disorderly haste or confusion, chaotic, all over the place)
  hulter til bulter
 137. a blunder, blunders
  en bommert, bommerter
 138. in which case
  i så fall
 139. behaviour
  atferd
 140. quick and with errors (messy)
  for og gæli
 141. draft
  kladd
 142. to force
  å krefte
 143. crooked
  krokete
 144. intricate, difficult
  krøkkete
 145. clichés
  klisjeer
 146. to perceive
  å oppfatte
 147. clearly, obvious, evidently
  tydelig
 148. paragraph, section
  avsnitt
 149. to make, to carry out
  å foreta
 150. a virtue
  en dyd
 151. to develop
  å utvikle
 152. punctually
  punktvis
 153. until
  inntil
 154. terrified, frightened
  vettskremte
 155. aloft, in/into the air/sky
  til værs
 156. to attrack
  å tiltrekke
 157. costly
  kostbar
 158. ever
  noensinne
Author:
burntoutmatch
ID:
293013
Card Set:
Norsk Ord
Updated:
2015-01-22 23:46:15
Tags:
norsk
Folders:

Description:
tilfeldig norsk ord og utrykk. random norwegian words and sayings. vocab.
Show Answers: