Massmedia

The flashcards below were created by user Luciepodesvova on FreezingBlue Flashcards.

 1. Diskusní pořad
  chat show
 2. seriál
  series
 3. reklama (obecně)
  advertising
 4. telenovela
  soap opera
 5. cenzura
  censorship
 6. Předplatit si
  subscribe to
 7. nadpis
  headline
 8. Soustředit se na
  Focus on
 9. Zdroj informací
  Source of information
 10. Věnovat něčemu
  devoted to
 11. pohádka na dobrou noc
  bed-time story
 12. trvalý
  constant
 13. kreslený film
  cartoon
 14. výběr
  digest
 15. Vzdělávací program
  educational programme
 16. recenze
  review
 17. předpověď počasí
  weather forecast
 18. soutěž
  competition
 19. tisk
  press
 20. doručit
  deliver
 21. být vydán
  to be issued
 22. patřit
  belong to
 23. současné události
  current affairs
 24. Divák
  Viewer
 25. dávat přednost (před něčím)
  Prefer sth to sth
 26. zábava
  pastime
 27. drby
  gossip
 28. dopad
  impact
 29. článek
  article
 30. pohádka
  fairy tale
 31. zvýšit
  increase
 32. program - pořad
  programme
 33. příjem
  income
 34. heslo
  password
 35. vysílat
  broadcast
 36. kvalitní/ velké noviny
  broadsheets
 37. Zabývat se
  deal with
 38. mimořádný, pozoruhodný
  extraordinary
 39. Vydavatel
  publisher
 40. Rubrika
  Column
 41. Spolehlivé informace
  Reliable information
 42. Příběhy o lidských osudech emotivně
  human interest stories
 43. Titulní strana
  the front page
 44. násilný
  violent
 45. Program - kanál
  Channel
 46. poplatky
  fees
 47. udržovat něco v tajnosti
  keep sth secret
 48. oblast
  district
 49. kvalitní
  Quality
 50. Bulvár
  tabloid
 51. katastrofa
  disaster
 52. královská rodina
  royalty
 53. Televizní poplatky
  Tv licences
 54. obsahovat
  contain
 55. způsoby komunikace
  means of communication
 56. předchůdce
  forerunner
 57. Působivý/ apelující na
  appealing to
 58. zkreslený
  distorted
 59. obyčejný
  ordinary
 60. síť
  network
 61. ministerstvo obrany
  department of defence
 62. Reklama v TV
  commercial
 63. Dokument
  Documentary
 64. úsilí, snaha
  effort
 65. úplný výčet
  full account
 66. společné zájmy
  common interests
 67. vzniknout
  originate
 68. článek
  article
 69. reklama (konkrétní), inzerárt
  advertisement
 70. internet
  the internet
Author:
Luciepodesvova
ID:
293106
Card Set:
Massmedia
Updated:
2015-01-15 21:19:03
Tags:
Massmedia
Folders:
English
Description:
Messmedia vocabulary
Show Answers: