4.lekce

The flashcards below were created by user janaprad on FreezingBlue Flashcards.

 1. hodina(trvání)
  e Stunde,-,n
 2. dnes
  heute
 3. vyučování
  r Unterricht,(e)s,0
 4. ráno
  morgens
 5. poloviční,(na)půl
  halb
 6. začí(na)t
  beginnen
 7. hodina(časový údaj)
  e Uhr,-,0
 8. hodin(k)y
  e Uhr,-,en
 9. do(časově), až do
  bis
 10. dvakrát
  zweimal
 11. týdně
  wöchentlich
 12. v pondělí(obvykle)
  montags
 13. ve středu(obvykle)
  mittwochs
 14. (s)končit
  enden
 15. před(místně i časově)
  vor
 16. všichni
  alle
 17. unavený,-ě
  müde
 18. učitel
  r Lehrer,s,-
 19. veselý,-e
  lustig
 20. vtip
  r Witz,es,e
 21. přísný,-ě
  streng
 22. dávat pozor
  aufpassen
 23. mít(povinnost)
  sollen,ich soll
 24. úkol,úloha
  e Aufgabe,-,n
 25. slovíčko(ve slovníku)
  e Vokabel,-,n/wo-/
 26. (z)opakovat
  wiederholen
 27. hledat
  suchen
 28. neboť
  denn
 29. málo
  wenig
 30. zapomenout(na)
  vergessen(4.p.)
 31. něco
  etwas
 32. tak
  so
 33. připravený(na)
  vorbereitet(auf 4.P.)
 34. opravovat(chyby)
  korrigieren
 35. kniha
  s Buch,(e)s,ü-er
 36. (pře)číst
  lesen
 37. přeložit,překládat
  übersetzen
 38. učebnice
  s Lehrbuch,(e)s,ü-er
 39. cvičit
  üben
 40. cvičení
  e Übung,-,en
 41. některý,-á,-é,mnohý,-á,-é
  mancher,manche,manches
 42. pro,za,na
  für
 43. obtížný,-ě
  schwierig
 44. rozumět(čemu),chápat
  verstehen(4.p.)
 45. myslet(na)
  denken(an 4.p.)
 46. určitý,-ě
  bestimmt
 47. hloupý,-ě
  dumm
 48. vysvětlit,-ovat
  erklären
 49. jednou,jedenkrát
  einmal
 50. příklad
  s Beispiel,(e)s,e
 51. tabule
  e Tafel,-,n
 52. psát,napsat
  schreiben
 53. bez(e)
  ohne(4.p.)
 54. bohužel
  leider
 55. chyba
  r Fehler,s,-
 56. trochu
  ein wenig
 57. postavit,stavět(kam)
  stellen
 58. odpovídat(na)
  antworten(auf 4.p.)
 59. vyprávět(o)
  erzählen(von/über 4.p.)
 60. obsah
  r Inhalt(e)s,e
 61. (vy)řešit
  lösen
 62. hadanka
  s Rätsel,s,-
 63. (za)zpívat
  singen
 64. píseň
  s Lied,(e)s,er
 65. žert,legrace,zábava
  r Spaß,es,ä-e
 66. chtít
  wollen,ich will
 67. vždyť,přece
  ja(uprostřed věty)
 68. špatný,-ě,nesprávný,-ě
  falsch
 69. správný,-ě
  richtig
 70. pondělí
  r Montag
 71. úterý
  r Dienstag
 72. středa
  r Mittwoch
 73. čtvrtek
  r Donnerstag
 74. pátek
  r Freitag
 75. sobota
  • r Samstag,
  • na severu-r Sonnabend
 76. neděle
  r Sonntag
 77. a to
  und zwar
 78. To jsme už unaveni.
  Da sind wir schon müde.
 79. Často žertuje.
  Er macht oft Witze.
 80. Vždycky to nevyjde./nepodaří/
  Es klappt nicht immer.
 81. Dává nám otázky.
  Er stellt uns Fragen.
 82. Řekněte to německy!
  Sagen Sie es auf Deutsch!
 83. Učení nás baví.
  Das Lernen macht uns Spaß.
 84. Chceme přece/Vždyť přece chceme mluvit dobře německy.
  Wir wollen ja gut Deutsch sprechen.
 85. Některý učitel je přísný.
  Mancher Lehrer ist streng.
 86. Některá cvičení jsou obtížná.
  Manche Übungen sind schwiering.
 87. Nevěříte tomu?
  Glauben Sie es nicht?
 88. Ale ano,věříme.
  Doch,wir glauben es.
 89. kdy
  Wann
 90. dopoledne
  r Vormittag
 91. poledne
  r Mittag
 92. odpoledne
  r Nachmittag
 93. dnes ráno
  heute früh
 94. zítra ráno
  morgen früh
 95. ve dne
  am Tag
 96. ráno
  am Morgen, morgens
 97. v poledne
  zu Mittag, mittags
 98. v noci
  in der Nacht, nachts
 99. zítra večer
  morgen Abend
 100. za měsíc
  in einem Monat
 101. za týden
  in einer Woche
 102. za dva měsíce
  in zwei Jahren
 103. v roce 2005
  im Jahre 2005
 104. před týdnem
  vor einer Woche
 105. před 5 lety
  vor fünf Jahren
 106. od kdy? Jak dlouho už?
  seit wann?
 107. od včerejška
  seit gestern
 108. už rok
  seit einem Jahr
 109. ode dneška
  ab heute
 110. od zítřka
  ab morgen
 111. je třičtvrtě na dvanáct
  • Es ist drei viertel zwölf.
  • Es ist virtel vor zwölf.
 112. Kolik je hodin?
  Wie spät ist es?
 113. Příjdu v půl deváté.
  Ich komme um halb neun.
 114. Příjdu v osum a desset minut.
  Ich komme zehn Minuten nacht acht.
 115. Čekám tu už hodinu.
  Ich warte hier schon eine Stunde.
 116. Příjdu za hodinu.
  Ich komme in einer Stunde.
 117. Vždycky to nevyjde.
  Es klappt nicht immer.
Author:
janaprad
ID:
293183
Card Set:
4.lekce
Updated:
2015-03-14 13:49:52
Tags:
lekce
Folders:
4.lekce
Description:
slovíčka
Show Answers: