Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Berger'in tedavisi nedir?
  • Kan basıncı regülasyonu
  • Omega 3
  • Antibiyotik ve tonsillektomi progresyonu etkilemez (sadece hematüri sıklığını azaltır)
 2. Gros hematürinin ve rekürren gros hematürinin çocuklarda en sık nedenleri nelerdir?
  • Gros hematüri: İYE
  • Rekürren gros hematüri: Berger
 3. Alport sendromunun kliniği nasıldır?
  • Bilateral SN işitme kaybı
  • Oküler anomaliler (ant lentikonus patognomonik)
  • Leiyomyomatozis
 4. İnce glomerüler bazal membran hastalığının idrar bulgusu nedir?
  • Persistan mikroskopik hematüri
  • Epizodik gros hematüri
 5. APSGN'de biyopsi endikasyonu nedir?
  Bulguların 2 aydan uzun sürmesi
 6. APSGN'de en son düzelen bulgu nedir?
  Mikroskopik hematüri
 7. Sekonder membranöz nefropatinin en sık nedenleri nelerdir?
  • SLE
  • Kronik enfeksiyonlar (HBV, sifiliz, malarya)
 8. MPGN'nin APSGN'den ayrımında önemli kriter nedir?
  C3 düşüklüğünün kalıcı olması
 9. Sekonder RPGN'nin en sık nedeni ve en yüksek riskli nedeni nelerdir?
  • En sık: APSGN
  • RPGN riskinin en yüksek olduğu: Goodpasture
 10. Nefrotik sendromla birlikteliği en çok olan lupus nefriti class kaçtır?
  5
 11. HSP'nin en sık belirtileri nelerdir?
  • 1) Palpabl purpura
  • 2) GIS bulguları
  • 3) Artrit
  • 4) Nefrit
 12. HUS'te ABY'nin patogenezi nedir?
  Trombuslara bağlı kortikal nekroz
 13. HUS'te Coombs nasıldır?
  Pnömokok hariç -
 14. HUS'te prognoz nasıldır?
  • Diyare ilişkililerde iyi
  • Pnömokok ve genetik ilişkililerde kötü
 15. İnfantlarda RVT'nin en sık nedeni nedir?
  Annede DM
 16. Hiperkalsiüri tanısında spot idrar Ca/Kr oranı kaçtır?
  • Ca/Kr>0.2 olunca hiperkalsiüri denir
  • (İnfantta sınır 0,8dir)
 17. Protein/kreatinin oranı değerlendirmesi nasıldır?
  • >0,5 (<2 yaş çocukta)
  • >0,2 (>2 yaş çocukta) proteinüri kabul edilir
  • >2 nefrotik düzeydir
 18. Proteinürinin 24 saatlik idrarda sınırları nedir?
  • Normal: <4 mg/m2/h
  • Proteinüri: 4-40 mg/m2/h
  • Nefrotik: >40 mg/m2/h
 19. Okul çocuklarında persistan proteinürinin en sık nedeni nedir?
  Ortostatik (postural)
 20. Minimal change hastalığında tedavi nasıldır?
  • Steroid verilir, yanıt varsa 2 ayda azaltılarak kesilir
  • Dirençli, sık relapslı olgularda biyopsi yapılır, siklofosfamid, yüksek doz MPZ, siklosporin, takrolimus, mikofenolat, levamizol verilebilir
  • ACEi ve ARB proteinüriyi azaltmada etkilidir
 21. Minimal change hastalığının en sık komplikasyonu nedir?
  Enfeksiyonlar (en sık spontan bakteriyel peritonit (en sık pnömokok))
 22. RTA tip 1&2'nin ortak yönleri nelerdir?
  • NaHCO3 emilimi bozuk
  • -HiperCl, met asidoz
  • -Poliüri, BGG, RAA artar
  • -HipoK
  • Hiperkalsiüri
 23. RTA tip 1&2'nin farklı yönleri nelerdir?
  • Distal(tip1)de
  • -H+ atılımı da bozuk
  • -İdrar alkali (asidoz olduğu halde)
  • -Nefrolitiyazis olur
  • -Prognoz daha iyi
  • -
 24. Bartter ve Gitelman sendromlarının ortak bulguları nedir?
  Hipokalemik met alkaloz
 25. Bartter ve Gitelman sendromlarının farklı bulguları nedir?
  • Bartter: Hiperkalsiüri, ⬆️PGE
  • Gitelman: Hipokalsiüri, hipomagnezemi
 26. Çocuklarda ABY'nin yaşlara göre en sık nedenleri nelerdir?
  • <1 yaş: Asfiksi
  • 1-5 yaş: HÜS
  • >5 yaş: APSGN
 27. >1 yaş erkek çocuklarda İYE'nin en sık etkenleri nelerdir?
  E. coli ve Proteus
 28. İYE'nin kantitatif kültür tanısı nasıldır?
  • >100.000 koloni veya
  • >10.000 + semptomlar
 29. Renal skar ve böbrek fonksiyonları en iyi hangi görüntüleme yöntemleriyle gösterilir?
  • Skar: DMSA
  • BF: DTPA
 30. Çocukta İYE'nin ampirik tedavisi nasıldır?
  • Seftriakson veya
  • Ampisilin +AG
 31. YD'da en sık sistemik HT nedeni nedir?
  Umbilikal arter kateterizasyonu ve buna bağlı renal arter trombozu
Author:
Farash
ID:
294173
Card Set:
Pediatri
Updated:
2015-01-28 18:12:28
Tags:
Nefro çiş
Folders:

Description:
a
Show Answers: