Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Burnun en sık konjenital anomalisi nedir?
  Koanal atrezi
 2. Nasal poliplerin en sık yerleşimi ve kökeni neresidir? En sık nedenleri nelerdir?
  Orta meatusta etmoid sinüsten köken alır

  • KF
  • Kronik sinüzit
  • Alerjik rinit
 3. Doğumda var olan ve havalanan sinüsler hangileridir?
  • Doğumda etmoid ve maksillerler vardır
  • Sadece etmoid havalanır
 4. Akut bakteriyel sinüzitin en sık etkeni nedir?
  Pnömokok
 5. Akut sinüzitte başlangıç tedavisi nedir?
  • Amoksisilin
  • Frontal sinüzit intrakranyal komplikasyonlara neden olabileceği için parenteral seftriakson verilir.
 6. Rinitin ve sinüzitin en sık komplikasyonları nelerdir?
  • Rinit: AOM
  • Alerjik rinit: Kr. sinüzit
  • Sinüzit: Orbital/periorbital selülit
 7. Pott Puffy tümör nedir?
  Sinüzite bağlı frontal kemik osteomyeliti
 8. Retrofarengel apse tedavisinde hangi antibiyotikler kullanılır?
  • 3. kuşak sefalosporin
  • SAM veya klindamisinle kombine edilir
 9. Lemierre hastalığı nedir?
  • Fusobacterium farenjitini takiben
  • İJV'de tromboflebit
  • AC'de embolik apse
 10. Çocukta ÜSY obstrüksiyonlarının en sık nedeni ve en sık etkeni nedir?
  • Krup
  • Parainfluenza virüs
 11. Krupun (laringotrakeobronşitin) kliniği ve radyolojisi nasıldır?
  • Havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı, stridor
  • Sivri uçlu kule veya kalem ucu görüntüsü
 12. Akut epiglottit tanısı ve tedavisi nasıldır?
  • Laringoskopla epiglotun görülmesiyle konur
  • Tedaviye entübasyonla başlanır (obstrüksiyonun şiddetine bakılmaksızın)
 13. Bakteriyel trakeitin etkeni ve epiglottitten farkı nedir?
  • S. aureus
  • Salya ve disfaji olmaz, sırt üstü yatabilir
  • Yan grafide trakeada psödomembran kopması görülebilir
 14. İnfant ve çocuklardaki stridorun en sık nedeni nedir?
  Laringomalazi (larinksin en sık konj anomalisi)
 15. Çocukta kronik ses kısıklığının en sık nedeni nedir?
  Vokal nodül
 16. Çocukta solunum yolunun en sık neoplazisi nedir?
  Papillom
 17. Pulmoner sekestrumun intra ve ekstra pulmoner formlarının farkı nedir?
  • İntrapulmoner: Alt loblarda bulunur, kendi plevrası yoktur
  • Ekstrapulmoner: Kendi plevrası vardır
 18. Konj lobar amfizemin lokalizasyonu ve tedavisi nedir?
  • En sık sol üst lob
  • Acil cerrahi yapılır
 19. Pulmoner ödem etyolojisi tayininde hangi test kullanılır?
  • BNP>500 ise KY
  • BNP<100 ise pulmoner hastalık
 20. Çocuklarda en sık eosinofilik AC hastalığı nedir?
  Loeffler sendromu
 21. Çocukta AC grafisinde bilateral parakardiyak kelebek tarzı infiltrasyon hangi pnömoni etkenini düşündürür?
  Mycoplasma
 22. Tek taraflı otit ve konjonktivit hangi pnömoniye sıklıkla eşlik eder?
  H. influenza pnömonisine
 23. Bronşiektazinin en sık nedenleri nelerdir?
  • Çocukta KF'e bağlı enfeksiyonlar
  • Erişkinde enfeksiyonlar
 24. Bronşiektazinin en iyi tanı yöntemi nedir?
  • Pediatri: HRCT
  • Dahiliye: Bronkografi
 25. Kistik fibrosisin en sık görülen mutasyonu nedir?
  7. kromozomda ΔF508'
 26. KF'in en sık semptomları nelerdir?
  Öksürük ve balgam çıkarma
 27. KF tanısı nasıl konur? Tarama testi nedir?
  • Ter testi>60 + [AC veya pankreas hastalığı veya aile öyküsü]
  • DNA testi
  • Nasal potansiyel farkı

  Tarama: immünreaktif tripsinojen tayini
 28. imer silier diskinezinin KF'ten farkı nedir?
  Otit atakları
 29. Bronşiolitis obliteransın en sık etkeni nedir?
  Adenovirus
 30. AC'de radyolojide "kar yağdı" manzarasıyla karakterize hastalık nedir?
  Pulmoner alveolar mikrolitiyazis
 31. Atopik dermatitin majör tanı kriterleri nelerdir?
  • Kaşıntı
  • Tipik dağılım ve morfoloji
  • Kronik veya kronik relapslı gidiş
  • Kişisel veya ailesel atopi öyküsü
 32. Atopik dermatitin ayırıcı tanısına giren maligniteler nelerdir?
  • MF
  • Letterer-Siewe
  • JKML
 33. Atopik dermatit ayırıcı tanısına giren metabolik hastalıklar nelerdir?
  • Zn eksikliği
  • Piridoksin eksikliği
  • Niasin eksikliği (Hartnup)
  • FKÜ
  • MKE
 34. Anafilaksinin erişkinde ve çocukta en sık nedenleri nelerdir?
  • Erişkin: İlaç, gıda, arı
  • Çocuk: Gıda, ilaç, arı
 35. Herediter anjiyoödemde lanoratuvar değerleri nasıldır?
  • C2 ve C4 hep azdır
  • CH50 ve α2-globulin atak sırasında azalır
  • C3 normaldir
 36. Astım atağı tedavisinde ilk adım nedir?
  • Oksijen
  • Kısa etkili β2-agonistler (20 dk arayla 3 kere)
Author:
Farash
ID:
294174
Card Set:
Pediatri
Updated:
2015-01-28 18:14:11
Tags:
Solunum alerji mulun akıntışı
Folders:

Description:
a
Show Answers: