Samhällets organisation

The flashcards below were created by user nellymolnar on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur många invånare finns det i Sverige?
  9,5 miljoner
 2. Konsensus majoritet?
  100%
 3. "Fria" länder och "ofria" länder med andra ord?
  Demokratiska länder och diktatur länder
 4. Majoritetsprincipen?
  Majoriteten bestämmer över minoriteten
 5. Kvalificerad majoritet?
  Man bestämmer själv procent antalet (t ex 66%)
 6. Vilken majoritetsprincip är grundprincipen i Sverige? Varför? 2 anledningar
  Enkel majoritet. Enklast. Snabba beslut.
 7. Va står VD för?
  Verkställande direktör
 8. Enkel majoritet?
  Mer än 50 %
 9. Annat ord för regeringschef?
  Statsminister
 10. Vem är Sveriges statsminister/regeringschef?
  Stefan Löfven
 11. Hur ofta är det val i Sverige?
  Vart 4:e år
 12. Hur många år max får man vara president i USA?
  8 år
 13. Hur ofta är det val i USA?
  Vart 4:e år
 14. Vad är demokratins villkor? 6 st
  Allmän rösträtt, Föreningsfrihet, Tryckfrihet, Yttrandefrihet, Religionsfrihet och Demonstrationsfrihet.
 15. Några exempel på demokratiska länder?
  Sverige, USA, Kanada, Australien, Japan
 16. Allmän rösträtt? 4 svar
  1 röst/individ, hemliga val, täta valtillfällen och myndig (måste vara myndig för att rösta)
 17. Föreningsfrihet?
  Vem som helst får starta ett politiskt part, förening, företag utan att fråga om lov
 18. Tryckfrihet? Vad får man och inte göra? 1-4
  Vem som helst får starta tidning men får inte påstå något som inte är sant, prata illa om någon, förtal (avslöja militära hemligheter), eller skriva lögner om statliga/kommunala myndigheter.
 19. Yttrandefrihet?
  Samma som tryckfrihet fast för TV, radio och sociala medier.
 20. Religionsfrihet?
  Man får utöva sin religion.
 21. Demonstrationsfrihet?
  Med tillstånd från polis (för skydd) och hänvisning till lämplig plats.
 22. Censur?
  Statlig myndighet förhandsgranskar och klipper bort det de inte vill att allmänheten ska se. Censur finns ej i demokrati. Kopplas ihop med TF och YF.
 23. Olika diktaturer? 4 st
  Militärdiktatur, Partidiktatur, Teokrati, Absolut Monarki
 24. Teokrati?
  Religionsdiktatur (Religionen styr)
 25. Partidiktatur?
  Bara ett politiskt parti och deras ideologi styr.
 26. Monarki?
  Har en kung/drottning/sultan
 27. Absolut Monarki?
  Monarken har den absoluta makten.
 28. Vad måste man gör innan man åker till ett diktatur land?
  Söka om tillstånd.
 29. Diktaturens kännetecken? 9 st
  Resehinder/förbud, "Idol"-porträtt/statyer, beväpnade vakter (t ex på flygplatser), många säkerhetspoliser/angivare (snitch), intala folket att vi har fiender-inre och yttre (statsfiender/fientlighet), stark militär, statliga medier, tortyr och hårda fängelsestraff.
 30. Resehinder/förbud inom diktatur?
  Svårt att lämna landet som medborgare och svårt att ta sig in som icke medborgare, tillstånd krävs.
 31. "Idol"-porträtt/statyer inom diktatur?
  Ledaren framhävs för att visa vem som bestämmer, påminna om och se upp till honom.
 32. Många säkerhetspoliser inom diktatur? 2 anledningar
  För kontroll och för att sprida rädsla.
 33. Hur har man en stark militär inom diktaturen?
  En stor del av landets ekonomi spenderas på militären.
 34. Statliga medier inom diktaturen? Hur? Vad leder detta till?
  Politikerna bestämmer vad som ska sändas ut. Leder till propaganda och kopplas till censur.
Author:
nellymolnar
ID:
294515
Card Set:
Samhällets organisation
Updated:
2015-02-01 17:55:47
Tags:
Samhällskunskap
Folders:

Description:
Samhällskunskap 1b
Show Answers: