Az óperzsa birodalom

The flashcards below were created by user Marci97 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mikor állt fenn az óperzsa birodalom?  Kr.e. 559-331
 2. Hol éltek a perzsák?  Az Iráni-medence nyugati részén, a Zagrosz hegyláncai között
 3. Mivel foglalkoztak kezdetben a perzsák?  Nyájaikat, méneseiket legeltették
 4. Milyen fegyvereik voltak a perzsáknak?  Ij, nyíl, vasfegyverek
 5. Milyen harci állataik voltak a perzsáknak?  Lovak
 6. Milyen nyelvcsaládhoz tartoztak a perzsák?  indoerópai
 7. Milyen ismertebb nyelvek tartoznak az indoeurópai nyelvcsaládhoz?
  szláv, germán, kelta, latin, görög, perzsa
 8. Milyen ismertebb nyelvek tartoznak a sémi nyelvcsaládba?
  berber, héber, asszír, arab
 9. Mely birodalmakat hódítottak meg a perzsák?
  Mezopotámiát, Főníciát, Palesztinát, Egyiptomot
 10. Mikor foglalták el a perzsák Babilont?  Kr.e. 538-ban
 11. Mikor hódították meg a perzsák Egyiptomot?  Kr.e. 525-ben
 12. Ki volt a perzsák legjelentősebb uralkodója?
  I. Dareiosz (Kr.e. 522-486)
 13. Merre vezetett hadjáratokat I. Dareiosz?
  Európa és India felé
 14. Hogyan bántak a perzsák a meghódított területek vezető rétegével?
  A meghódítottak vezető rétegét meghagyták tisztségükben, közreműködésükkel tartották fenn az uralmat. Osztoztak a hatalmon velük.
 15. Hogy hívták az óperzsa birodalom tartományait?
  Szatrapiák
 16. Hogyan működött az óperzsa birodalom tartományainak vezetése?
  • A szatrapiák élén kormányzó (szatrapa) állott, aki minden állami feladatot ellátott, kivéve a hadügyeket. 
  • A szatrapiák hadseregét önálló hadvezér irányította.
  • A két vezető ellenőrizte egymást.
 17. Mik szolgálták az óperzsa birodalom egységét?


  • - utak építése
  • - futárszolgálat
  • - Dareiosz által bevezetett vert aranypénz a dareikosz
 18. Mi volt az óperzsa birodalom fővárosa?
  Perszepolisz
 19. Mi célt szolgáltak a szatrapiák adói?
  Hatalmas jövedelmet biztosítottak a nagykirály kincstárának
 20. Ismertesse a pénz kialakulásának főbb állomásait!
  • - közvetlen termékcsere
  • - "pénzpótló", nagy értékű tárgyak (nemesfémek)
  • - nemesfém rudak
  • - érmék
 21. Mi jellemezte az óperzsa birodalom vallását?
  Dualista vallás volt, a világosság és a sötétség örök küzdelme az alapja.
 22. Ki a próféta?  Isteni küldött.
 23. Mikor és ki alakította ki a klasszikus perzsa vallást?  Egy legendás pap, Zarathustra alakította ki, Kr.e. VII. század elején.
 24. Ki testesíti meg a rosszat az óperzsa vallásban?
  Ahriman
 25. Ki testesíti meg a jót az óperzsa vallásban?  Ahura Mazda
Author:
Marci97
ID:
294528
Card Set:
Az óperzsa birodalom
Updated:
2015-02-06 15:02:51
Tags:
óperzsa birodalom
Folders:

Description:
Történelem 9. osztályos tananyag
Show Answers: