Etyka Szwedzka

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Czym jest etyka?
  To umowa społeczna (Hobbes), kompromis między jednostkami
 2. Co jest celem w etyce i czym jest dobro najwyższe?
  • 1. Moralne dobro, dobro osoby
  • 2. Dobrem najwyższym jest szczęscie
 3. Wymień normy etyczne (10) ?
  • 1. Znaczenie przedmiotów - norma - ocena etyczna (podstawa)
  • 2. Norma to dowolny ustalony schemat, typ, wzorzec
  • 3. N. w sensie normalny, zdrowy ustrój czegoś (przeciętny, zwyczajny)
  • 4. N. to to, co powinno zajść (Ingarden)
  • 5. N. to powinność,to powinny stan rzeczy
  • 6. N. to sąd o powinnym stanie zreczy
  • 7. N. jako myśl ustanawiająca jako to co ma być
  • 8. N. jako rozkaz urzeczywistniający jakieś postępowanie
  • 9. N. to domaganie się czegoś
  • 10. N. poznawcze
 4. Czym jest norma wg R. Ingardena?
  To zdanie orzekające o następującej budowie - "A powinno być B"
 5. Czym jest emotywizm?
  Teoria etyczna, która bierze swój początek od Hume'a - Uczucia moralne są powerwotne
 6. Czym jest Kognitywizm?
  (Wg G. Moore'a) to wypowiedzi moralne mają status poznawczy
 7. Jakie są sądy?
  1. Sądy moralne2. Sądy orzekające - poznawcze
 8. Czym są maksymy?
  Moralne prawa powszechne
 9. Podział natury (2):
  • 1. Przyroda (prawa przyrody, fizyka)
  • 2. Człowiek - duchowe wnętrze (życie moralne, etyka)
 10. Podział prawa (2):
  • 1. Lex - prawo ius, które zostało zwerbalizowane (prawo pisane)
  • 2. Lus - prawo wewnętrzne, tkwiące w naturze ludzkiej
 11. Wymień zasady prawa naturalnego (3):
  • 1. Zasady pierwotne
  • 2. Zasady wtórne
 12. Jak brzmi dewiza prasumienia?
  dobro należy czynić, zła należy unikać
 13. Jakie są typy idealne (rodzaje etyk) (5)?
  • 1. Etyka eudajmonistyczna
  • 2. E. Deontologiczna
  • 3. E. Personalistyczna
  • 4. E. Utylitarystyczna
  • 5. E. Nihilistyczna
 14. Czym jest eudajmonia?
  To pomyślność, doświadczenie pomyślności i szczęście jako całościowe zadowolenie z życia
 15. Jaki jest podział deontologii?
  • 1. heteronomiczna
  • 2. autonomiczna (przedstawiciel - Kant)
 16. Czym jest Etyka deontologiczna?
  doświadczenie powinności
 17. Czym jest Imperatyw Kategoryczny?
  To bezwarunkowy obowiązek - powinność
 18. Jaki jest cel człowieka?
  Dobro najwyższe
 19. Co jest źródłem szczęścia?
  Jest nim prawo, ponieważ jest korzystne dla wszystkich
 20. Jaka jest "rola" sprawiedliwości (3)?
  • 1. Zapewnia pokój między jednostkami
  • 2. jako coś proporcjonalnego
  • 3. to funkcja wyrównująca (sędzia jest tym co wyrównuje)
 21. Na czym polega sprawiedliwość w społeczeństwie?
  • 1. Do władzy nie należy dopuszczać jednostek (tyrania)
  • 2. Władca jest strażnikiem tego co równe, sprawiedliwe
 22. Rodzaje sprawiedliwości (2):
  • 1. Sprawiedliwość jest niezmienna (przyrodzona, etyczna)
  • 2. Sprawiedliwość jest zmienna (dotyczy słusznej odpłaty)
 23. Wymień dwa ustroje ładu społecznego:
  • 1. Statyczny ład egalitarystyczny
  • 2. Ideologia ładu dynamicznego (efektywność najsilniejszych)
 24. Wymień jaki powinien być ład społeczny (8), chyba wg Richard Brandt'a
  • 1. Polityka społeczna powinna stosować zasadę równej dystrybucji dóbr
  • 2. Odchylenia od kierunku nierówności powinny być uzasadnione wyjątkami
  • 3. Dopuszcza nierówność dochodów, co jest większym bodźcem do rozwoju
  • 4. System gospodarki wolnorynkowej w określonych zawodach
  • 5. Niewygody pracownikom należy rekompensować
  • 6. Zagwarantowane minimum socjalne (prawnie)
  • 7. Uwzględnić wygody osobom niepełnosprawnym
  • 8. Wynagrodzenie według wartości usług

Card Set Information

Author:
Manwe
ID:
294604
Filename:
Etyka Szwedzka
Updated:
2015-02-02 15:20:58
Tags:
Etyka
Folders:

Description:
Etyka ze Szwedem
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview