Etyka Szwedzka

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Czym jest etyka?
  To umowa społeczna (Hobbes), kompromis między jednostkami
 2. Co jest celem w etyce i czym jest dobro najwyższe?
  • 1. Moralne dobro, dobro osoby
  • 2. Dobrem najwyższym jest szczęscie
 3. Wymień normy etyczne (10) ?
  • 1. Znaczenie przedmiotów - norma - ocena etyczna (podstawa)
  • 2. Norma to dowolny ustalony schemat, typ, wzorzec
  • 3. N. w sensie normalny, zdrowy ustrój czegoś (przeciętny, zwyczajny)
  • 4. N. to to, co powinno zajść (Ingarden)
  • 5. N. to powinność,to powinny stan rzeczy
  • 6. N. to sąd o powinnym stanie zreczy
  • 7. N. jako myśl ustanawiająca jako to co ma być
  • 8. N. jako rozkaz urzeczywistniający jakieś postępowanie
  • 9. N. to domaganie się czegoś
  • 10. N. poznawcze
 4. Czym jest norma wg R. Ingardena?
  To zdanie orzekające o następującej budowie - "A powinno być B"
 5. Czym jest emotywizm?
  Teoria etyczna, która bierze swój początek od Hume'a - Uczucia moralne są powerwotne
 6. Czym jest Kognitywizm?
  (Wg G. Moore'a) to wypowiedzi moralne mają status poznawczy
 7. Jakie są sądy?
  1. Sądy moralne2. Sądy orzekające - poznawcze
 8. Czym są maksymy?
  Moralne prawa powszechne
 9. Podział natury (2):
  • 1. Przyroda (prawa przyrody, fizyka)
  • 2. Człowiek - duchowe wnętrze (życie moralne, etyka)
 10. Podział prawa (2):
  • 1. Lex - prawo ius, które zostało zwerbalizowane (prawo pisane)
  • 2. Lus - prawo wewnętrzne, tkwiące w naturze ludzkiej
 11. Wymień zasady prawa naturalnego (3):
  • 1. Zasady pierwotne
  • 2. Zasady wtórne
 12. Jak brzmi dewiza prasumienia?
  dobro należy czynić, zła należy unikać
 13. Jakie są typy idealne (rodzaje etyk) (5)?
  • 1. Etyka eudajmonistyczna
  • 2. E. Deontologiczna
  • 3. E. Personalistyczna
  • 4. E. Utylitarystyczna
  • 5. E. Nihilistyczna
 14. Czym jest eudajmonia?
  To pomyślność, doświadczenie pomyślności i szczęście jako całościowe zadowolenie z życia
 15. Jaki jest podział deontologii?
  • 1. heteronomiczna
  • 2. autonomiczna (przedstawiciel - Kant)
 16. Czym jest Etyka deontologiczna?
  doświadczenie powinności
 17. Czym jest Imperatyw Kategoryczny?
  To bezwarunkowy obowiązek - powinność
 18. Jaki jest cel człowieka?
  Dobro najwyższe
 19. Co jest źródłem szczęścia?
  Jest nim prawo, ponieważ jest korzystne dla wszystkich
 20. Jaka jest "rola" sprawiedliwości (3)?
  • 1. Zapewnia pokój między jednostkami
  • 2. jako coś proporcjonalnego
  • 3. to funkcja wyrównująca (sędzia jest tym co wyrównuje)
 21. Na czym polega sprawiedliwość w społeczeństwie?
  • 1. Do władzy nie należy dopuszczać jednostek (tyrania)
  • 2. Władca jest strażnikiem tego co równe, sprawiedliwe
 22. Rodzaje sprawiedliwości (2):
  • 1. Sprawiedliwość jest niezmienna (przyrodzona, etyczna)
  • 2. Sprawiedliwość jest zmienna (dotyczy słusznej odpłaty)
 23. Wymień dwa ustroje ładu społecznego:
  • 1. Statyczny ład egalitarystyczny
  • 2. Ideologia ładu dynamicznego (efektywność najsilniejszych)
 24. Wymień jaki powinien być ład społeczny (8), chyba wg Richard Brandt'a
  • 1. Polityka społeczna powinna stosować zasadę równej dystrybucji dóbr
  • 2. Odchylenia od kierunku nierówności powinny być uzasadnione wyjątkami
  • 3. Dopuszcza nierówność dochodów, co jest większym bodźcem do rozwoju
  • 4. System gospodarki wolnorynkowej w określonych zawodach
  • 5. Niewygody pracownikom należy rekompensować
  • 6. Zagwarantowane minimum socjalne (prawnie)
  • 7. Uwzględnić wygody osobom niepełnosprawnym
  • 8. Wynagrodzenie według wartości usług
Author:
Manwe
ID:
294604
Card Set:
Etyka Szwedzka
Updated:
2015-02-02 15:20:58
Tags:
Etyka
Folders:

Description:
Etyka ze Szwedem
Show Answers: