scheikunde begrippen hoofdstuk 3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. chemische reactie
  twee of meer stoffen worden bij elkaar gedaan. De stoffen reageren met elkaar en er ontstaat een nieuwe stof
 2. faseovergang
  • van vast naar vloeibaar of omgekeerd
  • van vloeibaar naar gas of omgekeerd

  je verwarmt de stof en het verandert, maar als de stof afkoelt komt dezefde stof weer terug
 3. beginstoffen
  de stoffen waarmee je de reactie begint en die door de reactie verdwijnen
 4. reactieproducten
  de stoffen die door de reactie uit de beginstoffen zijn ontstaan
 5. fasedriehoek
  • de driehoek die bestaat uit 
  • - gas
  • - vloeistof
  • - vast
 6. aggregatietoestand
  de fase waarin de stof zich bij een bepaalde temperatuur bevindt (vast-vloeibaar-gas)
 7. ontledingsreactie
  het ontstaan van verschillende reactieproducten uit 1 beginstof
 8. reactieschema
  • manier om een chemische reactie op te schrijven:
  • - voor de pijl staat de beginstof of beginstoffen
  • - achter de pijl staat het reactieproduct of de reactieproducten
 9. toestandsaanduiding in een reactieschema
  • vast = (s)
  • vloeibaar = (l)
  • gas = (g)
  • opgelost in water = (aq)
 10. blokschema
  manier om een productieproces voor een chemische reactie te omschrijven
 11. recyclen
  bij veel chemische processen wordt niet alle beginstof omgezet naar reactieproduct. Recyclen is de beginstof van het reactieproduct scheiden en de beginstof weer bij de rest van deze stof voegen om opnieuw te gebruiken
 12. de tekens en symbolen in een blokschema
  • blok: het proces (mengen, scheiden, reageren)
  • pijl: transport van stoffen
 13. elektrolyse
  door elektriciteit aan een beginstof toe te voegen gaat deze beginstof scheiden en ontstaan reactieproducten
 14. vormingsreactie
  twee of meer beginstoffen reageren tot 1 reactieproduct
 15. sublimatie
  overgang van vast naar gas
 16. energie-effecten
  bij chemische reactie komt energie vrij of moet er energie in worden gestopt
 17. energie in verschillende vormen
  • warmte
  • bewegingsenergie
  • stralingsenergie (licht)
  • elektrische energie
 18. endotherm
  energie toevoeren om de reactie op gang te brengen en houden
 19. exotherm
  als er bij een reactie energie vrijkomt (exit = eruit)

  soms moet je een klein beetje energie toevoegen en daarna gaat het vanzelf en komt er energie vrij
 20. wet van massabehoud
  de massa van alle stoffen voor de reactie is net zo groot als de massa van alle reactieproducten bij elkaar
 21. massaverhouding
  de verhoudingen in gewicht van de beide beginstoffen die samen tot een ideale reactie komen (alle beginstoffen worden gebruikt)
 22. overmaat
  teveel aan beginstof
 23. ondermaat
  tekort aan beginstof
 24. ontleedbare stof
  beginstof die door reactie is op te delen in 2 of meer reactieproducten
 25. manieren van ontleden van ontleedbare stoffen
  • thermolyse : ontleding door warmte
  • elektrolyse : ontleding door elektrische energie
  • fotolyse : ontleding door licht
 26. niet-ontleedbare stof
  beginstof die door reactie niet is op te delen in 2 of meer reactieproducten
 27. scheiden
  opsplitsen van een mengsel in afzonderlijke stoffen
Author:
Anonymous
ID:
294616
Card Set:
scheikunde begrippen hoofdstuk 3
Updated:
2015-02-02 19:25:21
Tags:
scheikunde begrippen hoofdstuk
Folders:

Description:
begrippen hoofdstuk 3
Show Answers: