Elektrokemi

The flashcards below were created by user olibras on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvilken fysisk størelse betegner elektrisk ledningsevne?
  Konduktivitet, (kappa)
 2. Hvad afhænger resistansen af?
  Afstanden mellem dyppecellen samt arealet af elektroden.
 3. Hvad er vands konduktivitet?
  5.5 uS/m
 4. Fortsæt sætningen:
  Ved uendelig fortynding er...
  Er den molare konduktivitet maksimal.
 5. Hvad er elektrolyse? (energi)
  Omdannelse af elektrisk energi til kemisk energi.
 6. Hvad sker der ved anoden?
  Der sker en oxidation.
 7. Hvad er Farradays konstant?
  9.65*10^4 C/mol
 8. Hvad sker der i Daniell-elementet? (energi)
  Omdannelse fra kemisk energi til elektrisk energi.
 9. Hvordan opskriver man et cellediagram for kobber, 0.1M og zink, 0.1M?
  Minus pol Zn(s) l Zn^2+(aq, 0.1M) l l Cu^2+(aq, 0.1M) l Cu(s) plus pol
 10. E_elektrisk =
  U*q (spænding* ladning)
 11. Hvis koncentrationerne er ens og molekylerne er forskellige, hvad bliver Nernsts ligning da?
  • U_0=U_0standard
  • Hvilepotentialet er lig med standardhvilepotentialet.
Author:
olibras
ID:
294688
Card Set:
Elektrokemi
Updated:
2015-02-03 07:25:33
Tags:
3gKE1
Folders:

Description:
Flashcrds om elektrokemi
Show Answers: