SWAG

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
294690
Filename:
SWAG
Updated:
2015-02-03 02:39:43
Tags:
SWAG
Folders:

Description:
SWAG
Show Answers:

  1. Hvor stor en ladning flyttes, fra den ene elektron til den anden, ved en elektrolyse på 5min, når strømstyrken er 2 A?
    600 C 

    da, q=I⋅dt ⇒ 2 A⋅300 s =600 C
  2. Hvad er Faradays konstant?
    9,65⋅10C/mol
  3. Kan du hævne nogle formler Faradays konstant bruges i?