Elektrokemi

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er formålet med elektrolyse?
  At omdanne elektrisk energi til kemisk energi.
 2. Hvad er en elektrolyt?
  En elektrolyt er et opløst stof, der gør transport af elektricitet mulig.
 3. Hvad angiver Faraday-konstanten?
  Den ladning, som et mol elektroner kan overføre.
 4. Ved benyttelse af Nernst-ligning, hvad afhænger hvilepotentialet af, når koncentrationerne er ens?
  Kun af standard elektrodepotentialerne.
 5. Hvad er formålet af med Daniell-elementet?
  Omdannelse af kemisk energi til elektrisk energi.
 6. Hvilken reaktion sker ved anoden?
  Oxidation.
 7. Hvad er hvilespændingen for Daniell-elementet?
  1,10 V
 8. Hvordan defineres antallet af elektroner overført fra den ene elektrode til den anden?
  Ne=q/e
 9. Hvordan defineres stofmængden af elektronen?
  ne=q/F
 10. Hvad består en elektrolytisk celle af?
  To elektroder og en elektrolyt
 11. Hvordan defineres molar konduktivitet?
  λ=κ/c
Author:
Anonymous
ID:
294691
Card Set:
Elektrokemi
Updated:
2015-02-03 07:27:11
Tags:
3gKE1
Folders:

Description:
Elektrokemi, 3g KE-1, Skanderborg Gymnasium
Show Answers: