A Közel-Keletet egyesítő birodalmak

The flashcards below were created by user Marci97 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hol terült el Asszíria?
  Mezopotámia északkeleti részén, a Tigris folyó mentén.
 2. Miről kapta a nevét Asszíria?
  Assur városáról
 3. Mi volt Asszíria fővárosa?
  Ninive
 4. Mivel foglalkoztak a kezdetben Asszíria lakói?
  Főleg fémekkel és gyapjúval kereskedtek
 5. Milyen fémeket szállítottak és ki volt a fő vevőjük?
  Ólmot szállítottak Kis-Ázsiába a réz tisztításához és építkezésekhez.
 6. Miért omlott össze Asszíria gazdasága?
  Kis-Ázsiában új ólom-lelőhelyeket találtak.
 7. Hogyan próbálták az asszírok megoldani a válságot?
  A válság megoldására hódításokba kezdtek,hogy hadizsákmányt szerezzenek. Hamarosan ez lett a fő bevételi forrás.
 8. Milyen jellegű társadalom jött létre az ismétlődő hadjáratok következtében?
  Katonai jellegű társadalom
 9. Ki állt a katonai jellegű asszír tárdadalom élén?
  A nagyhatalmú király
 10. Milyen fegyvereik voltak az asszíroknak?
  Vasfegyverek és harci szekerek
 11. Ki volt az uralkodó rétege a katonai jellegű asszír társadalomnak?
  A katonai vezetők
 12. Milyen társadalmi problémát vetettek fel az ismétlődő hadjáratok és hogyan oldották meg?
  A harcosokká váló asszír parasztok helyett gondoskodni kellett a munkaerőről, így a zsákmányszerző háborúk egyik fő céljává az emberek elhurcolása (deportálása) vált.
 13. Milyen volt a társadalmi helyzete a deportált (elhurcolt) népeknek?
  A deportált (elhurcolt) népek nem rabszolgaként dolgoztak, helyzetük inkább a közrendű szabadokéra emlékeztetett.
 14. Mikor hódította meg Asszíria Közel-Kelet jelentős részét?
  Kr.e. IX.-VII. században
 15. Mely birodalmakat foglalta el Asszíria?
  Mezopotámiát, Főníciát, Palesztínát, Egyiptomot
 16. Mi lett az asszírok kegyetlenkedéseinek a következménye?
  A meghódított területeken sorozatos felkelések törtek ki.
 17. Kik döntötték meg az asszír birodalmat?
  A lázadások miatt meggyengült asszír birodalmat az Irán felől benyomuló indoeurópai lovas nép, a médek támadása roppantotta össze.
 18. Mikor volt Ninive elfoglalása?
  Kr.e. 612-ben
 19. Ki volt az Újbabilóni Birodalom legjelentősebb uralkodója?
  Nabukudurri-uszur
 20. Milyen harci érdemei voltak Nabukudurri-uszur-nak?
  Ninive elpusztítása, Főnícia és Palesztina elfoglalása
 21. Mi jellemezte az Újbabilóniai Birodalmat?
  Átvették az asszírok birodalomszervező hagyományit és kegyetlen módszereit.
 22. Mit jelentett a zsidók babilóniai fogsága?
  A Kr.e. VI. században Palesztinából elhurcolták a zsidó lakosság egy részét.
 23. Kik döntötték meg az Újbabilóniai Birodalmat?
  A perzsák könnyen megdöntötték az Újbabilóniai Birodalmat, mert az a kegyetlen módszereik elleni elégedetlenség miatt meggyöngült.
Author:
Marci97
ID:
294728
Card Set:
A Közel-Keletet egyesítő birodalmak
Updated:
2015-02-03 14:44:00
Tags:
Mezopotámia Asszíria
Folders:

Description:
Történelem 9. osztályos tananyag
Show Answers: