Bråk

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad innebär en förlängning respektive förkortning av bråk?
  • Bråk är en enhet/värde/storhet i sig.
  • Så länge förhållandet är detsamma mellan andelarna är det alltså samma tal vilket gör att man kan förlänga och förkorta med multiplikation och division.
 2. Vad är MGN & när används det?
   
  • Underlättar räkning vid addition och subtraktion av bråk.
  • Den minsta möjliga nämnare som två eller flera bråk har gemensamt, Alla täljare måste dock förbli heltal efter omskrivningen.
  •  
 3. Hur kan man ta fram MGN?
  2 sätt.
  • Efter förkortning;
  • 1. Testa om största nämnaren är jämnt delbas med den mindre nämnaren, om det så är; förläng mindre nämnarens bråk med svaret för att få dem skrivna som MGN.

  • 2. Gör Primfaktorträd på alla nämnare tills alla primrötter hittade.
  • 2. Ta med alla unika primfaktorer som förekommer någon gång i bägge talen.
  • Dubletter mellan nämnarnas faktorer tas inte med.

  • N=6 N=8 >
  • 6=2*3 8=2*2*2 >
  • MGN=3*2*2*2=24
 4. Hur kan man snabbt hittan en gemensam nämnare mellan två bråk?
  multiplicera nämnarna och förläng varje bråk med lämpligt tal.
 5. Hur adderar man två bråk?
  • 1. MGN
  • 2. Addera
  • 3. Förenkla
 6. Hur dividerar man två bråk?
  • 1. Multiplicera täljaren med den inversa nämnaren. AKA switcharou.
  • 2. Förenkla
 7. Hur subtraherar man två bråk?
  • 1. MGN 
  • 2. subtrahera 
  • 3. förenkla
 8. Hur multiplicerar man två bråk?
  • 1. Multiplicera nämnarna och täljarna var för sig
  • 2. Förenkla
 9. Värt att minnas
  Image Upload
 10. Hur många % motsvarar 1/1
  100%
 11. Hur många % motsvarar 1/2
  50%
 12. Hur många % motsvarar 1/3
  33.333%
 13. Hur många % motsvarar 1/4
  25%
 14. Hur många % motsvarar 1/5
  20%
 15. Hur många % motsvarar 1/6
  16.6666%
 16. Hur många % motsvarar 1/7
  14.29%
 17. Hur många % motsvarar 1/8
  12,5%
 18. Hur många % motsvarar 1/9
  11.111%
 19. Hur många % motsvarar 1/10
  10%
Author:
ccc
ID:
294758
Card Set:
Bråk
Updated:
2015-02-03 19:20:55
Tags:
bråk
Folders:

Description:
Bråk
Show Answers: