Procent

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är och betyder Procent, storhet?
  • "per 100"
  • Andel.
  • % är en form av vidareutveckling av decimaltal.

  • Andel av en helhet, är relativa till andra tal, har ingen enskild betydelse.
  • Vad som är störst av 50% och 20% kan vi inte veta om vi talen de relaterar till.
 2. Vilka är de tre grundläggande bas % problemtyperna?
  • 1. Hur många % är A utav B?
  • 2. Hur många procent är C av D?
  • 3. Vilket värde har E om F% av E är G?
 3. Hur löser man enklast 1 typen av procentfrågor?
  Hur mycket är 5% av 500 kr?
  • Alt 1. 
  • 1%=0,01 ; 5%=0,05 0,05*500=25

  • Alt 2.
  • Räkna ut vad en procent är;
  • 500/100=5 ; 1%=5kr ; 5%=25kr
 4. Hur löser man enklast 2a typen av procentfrågor?
  Hur många procent är 10 st av 50 st?
  Del / Hela = andel=procent

  10/50=1/5

  1/5=0,2=20%
 5. Hur löser man enklast 3e typen av procentfrågor?
  Hur många procent är 10 st av 50 st?
  • Alt 1. Lös med ekvation.
  • o.1*x=300
  • x=3000

  • Alt 2. Räkna ut 1%.
  • 10%=300
  • 1%=30
  • 100%=3000
 6. Vad är skillnanden på procent och procentenheter?
  • Procentenheter är hur mycket procent siffran ökat. 
  • 15% procent rabbat ökad till 20% ger en procentenhetsökning på 5 procentenheter.

  • Procent är hur mycket det rört sig i förhållande till ursprunget.
  • 15% procent rabbat ökad till 20% ger en ökning på 33.333% då 20/15=1.33333
 7. Hur mycket är en procent?
  prefix, Term, andel, decimalform, exempel
  • 1% 
  • en procent
  • en hundradel
  • 0.01
  • ränta
 8. Hur mycket är en promille?
  prefix, Term, andel, decimalform, exempel
  • 1‰
  • en tusendel
  • 0.001
  • alcohol halt i blodet
 9. Hur mycket är en part per milion?
  prefix, Term, andel, decimalform, exempel
  • 1 ppm
  • en part per milion
  • en miljondel
  • 0.000001
 10. Hur mycket är en part per billion?
  prefix, Term, andel, decimalform, exempel
  • 1 ppb
  • part per billion
  • en miljard del
  • 0.000000001
 11. Hur ser den typiska ekvationen för procentproblem ut?
  Förklara dess delar.
  Konkreta delen= Relativa delen*Hela delen

  Relativa delen; anges ofta i %; nämns som rabbat / ökning osv.

  Helheten; ursprungliga värdet, ofta av den relativa delen.  

  Konkreta värdet; Den faktiskt mängd av helheten som den relativa delen motsvarar.
 12. Använd den typiska procentproblemsekvationen för att lösa uppgiften.

  B ska köpa en ö som har kostat 2000kr.
  Nu är det 25% rabbatt, vad kostar ön?
  Relativa andelen; 25% = 1/4 = 0.25.

  Helheten; jackans ursprungspris är 2000.

  Konkreta andeln; Den rabbat vi skall beräkna.


  Konkreta delen= Relativa delen*Hela delen

  • Konkreta delen=(1/4)   *   2000
  • Konkreta delen= 500 ; alltså 500 rabatt

  2000-500=1500 kr
 13. Vad menas med relativa kedjor, hur löser man dem?
  När man har en relativ andel av en annan relativ andel multiplicerar man ihop dessa till e gemensam relativ andel andel.
 14. Lös med hjälp av en relativ kedja.

  10% av fiskarna är röda och 20% av dessa är blinda, hur många är både röda och bilnda om det finns 100 fiskar i tanken?
  Konkreta delen= Relativa delen*Hela delen

  • Relativa delen; 10%*20% , 0.1*0.2=0.02
  •                       1/10*2/10 = 2/100 = 0.02

  Helheten; 100

  Konkreta delen=100*0.02=2
 15. Hur kan man beskriva förhållandet 40|60 annat än med % ? 40% & 60% av 100 %.
  Vi har endast förhållandet.
  • 4:6 = 2:3
  • Vi har endast förhållandet. Inget antal.
 16. Omvandla förhållandet till bråk , deci , %
  1:1
  %= andel / helhet

  1/(1+1) =1/2 =0.5 = 50%
 17. Vid blandning av blandsaft skall förhållandet vara 1:4 vad säger detta i %?
  1/(1+4) = 1/5 = 20%
 18. A:B skriv en formel som ger andelen för B och sedan A
  Andel / helhet

  Andelen för B  =  B/(A+B) 

  Andel för A  =  A/(A+B)
 19. Om oddset för vinst är 1:9 vad är chansen för förlust eller oavgjort?
  1+9=10

  9/10=0.9=90%
Author:
ccc
ID:
294768
Card Set:
Procent
Updated:
2015-02-04 11:53:25
Tags:
Procent
Folders:

Description:
Procent
Show Answers: