Index

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Till vad används index?
  till att visa förändring över tid
 2. Vad visar index?
  Hur priset utvecklats procentuellt över tid i förhållande till ursprungspriset aka baspriset.
 3. Hur får man fram index?
  • Aktuellt pris divideras med basårets;
  • ger förändringen i decimaltal.

  Talet omvandlar man sedan till % utan att skriva ut % tecknet.
 4. Vad är index?
  Det är en form av % som används för att visa förändring över tid lättare.

  Index är precis som % inget konkret tal utan berskriv endast förhållandet till vald bas.

  För att beräkna konkreta tal behövs ett givet konkret tal där i relation till förhållandet på samma sätt som vid procent.
Author:
ccc
ID:
294848
Card Set:
Index
Updated:
2015-02-04 12:07:34
Tags:
Index
Folders:

Description:
Index
Show Answers: