Index

Card Set Information

Author:
ccc
ID:
294848
Filename:
Index
Updated:
2015-02-04 07:07:34
Tags:
Index
Folders:

Description:
Index
Show Answers:

 1. Till vad används index?
  till att visa förändring över tid
 2. Vad visar index?
  Hur priset utvecklats procentuellt över tid i förhållande till ursprungspriset aka baspriset.
 3. Hur får man fram index?
  • Aktuellt pris divideras med basårets;
  • ger förändringen i decimaltal.

  Talet omvandlar man sedan till % utan att skriva ut % tecknet.
 4. Vad är index?
  Det är en form av % som används för att visa förändring över tid lättare.

  Index är precis som % inget konkret tal utan berskriv endast förhållandet till vald bas.

  För att beräkna konkreta tal behövs ett givet konkret tal där i relation till förhållandet på samma sätt som vid procent.