Median medelvärde typvärde

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad används median och medelvärde till?
  De visar på olika sätt det genomsnittliga värdet av en talserie.
 2. Hur beräknar man medelvärde?
  Man summerar alla talen i talserien och delar summan med antalet tal för att få medelvärdet.
 3. Hur beräknar man medianvärdet?
  • Medianan är det mittersta talet i en stigande talserie.
  • Är det ett jämnt antal tal adderar man och delar de två mittersta talet för att få medianvärdet.
  • Medianen påverkas inte utav extremt avikande tal från talserien vilket kan vara en fördel.
 4. Hur beräknar man typvärde?
  • Det är det vanligaste förekommande "värdet" i en serie.
  • Behöver inte endas vara kvantitativt utan kan även vara kvalitativt.
  • Det kan finnas flera typvärden om de alla förekommer lika många gånger.
 5. Tre tal har medelvärde 20 vad är deras summa?
  3*20=60

  summan är medelvärdet gånger antalet tal.
 6. Hur beräknar man ett viktat medelvärde?
  exempel?
  (Antal * Värde + Antal* Värde) / Summa Antal = Medelvärde

  (HÖGpoäng*betyg + HÖGpoäng*betyg osv) / summan av alla antal poäng= Medelbetyg
Author:
ccc
ID:
294884
Card Set:
Median medelvärde typvärde
Updated:
2015-02-04 20:28:41
Tags:
Median medelvärde typvärde
Folders:

Description:
Median medelvärde typvärde
Show Answers: