Median medelvärde typvärde

Card Set Information

Author:
ccc
ID:
294884
Filename:
Median medelvärde typvärde
Updated:
2015-02-04 15:28:41
Tags:
Median medelvärde typvärde
Folders:

Description:
Median medelvärde typvärde
Show Answers:

 1. Vad används median och medelvärde till?
  De visar på olika sätt det genomsnittliga värdet av en talserie.
 2. Hur beräknar man medelvärde?
  Man summerar alla talen i talserien och delar summan med antalet tal för att få medelvärdet.
 3. Hur beräknar man medianvärdet?
  • Medianan är det mittersta talet i en stigande talserie.
  • Är det ett jämnt antal tal adderar man och delar de två mittersta talet för att få medianvärdet.
  • Medianen påverkas inte utav extremt avikande tal från talserien vilket kan vara en fördel.
 4. Hur beräknar man typvärde?
  • Det är det vanligaste förekommande "värdet" i en serie.
  • Behöver inte endas vara kvantitativt utan kan även vara kvalitativt.
  • Det kan finnas flera typvärden om de alla förekommer lika många gånger.
 5. Tre tal har medelvärde 20 vad är deras summa?
  3*20=60

  summan är medelvärdet gånger antalet tal.
 6. Hur beräknar man ett viktat medelvärde?
  exempel?
  (Antal * Värde + Antal* Värde) / Summa Antal = Medelvärde

  (HÖGpoäng*betyg + HÖGpoäng*betyg osv) / summan av alla antal poäng= Medelbetyg