Geometri; Formelsamling Figurer&Formler

Home > Preview

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Triangel, hur ser den ut?
 2. Vad är formeln för Area för en Parallellogram, hur ser den ut?
 3. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Rektangel, hur ser den ut?
 4. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Parallelltrampets, hur ser den ut?
 5. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Crikel, hur ser den ut?
 6. Vad är formeln för Area & bågens längd för en Cirkelsektor, hur ser den ut?
 7. Vad är formeln för Area & Volym för en Kub, hur ser den ut?
 8. Vad är formeln för  Volymen för ett Prisma, hur ser den ut?
 9. Vad är formeln för Area & Volymen för en Sfär(klot), hur ser den ut?
 10. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär cylinder(vanlig), hur ser den ut?
 11. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär kon, hur ser den ut?
 12. Vad är formeln för Volymen för en pyramid, hur ser den ut?
 13. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Kvadrat, hur ser den ut?

Card Set Information

Author:
ccc
ID:
294885
Filename:
Geometri; Formelsamling Figurer&Formler
Updated:
2015-02-20 16:05:03
Tags:
Formelsamling Figurer Formler Geometri
Folders:
Formelsamling,Figurer&Formler
Description:
Geometri; Formelsamling, Figurer&Formler
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview