Geometri; Formelsamling Figurer&Formler

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Triangel, hur ser den ut?
  Image Upload
 2. Vad är formeln för Area för en Parallellogram, hur ser den ut?
  Image Upload
 3. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Rektangel, hur ser den ut?
  Image Upload
 4. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Parallelltrampets, hur ser den ut?
  Image Upload
 5. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Crikel, hur ser den ut?
  Image Upload
 6. Vad är formeln för Area & bågens längd för en Cirkelsektor, hur ser den ut?
  Image Upload
 7. Vad är formeln för Area & Volym för en Kub, hur ser den ut?
  Image Upload
 8. Vad är formeln för  Volymen för ett Prisma, hur ser den ut?
  Image Upload
 9. Vad är formeln för Area & Volymen för en Sfär(klot), hur ser den ut?
  Image Upload
 10. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär cylinder(vanlig), hur ser den ut?
  Image Upload
 11. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär kon, hur ser den ut?
  Image Upload
 12. Vad är formeln för Volymen för en pyramid, hur ser den ut?
  Image Upload
 13. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Kvadrat, hur ser den ut?
  Image Upload
Author:
ccc
ID:
294885
Card Set:
Geometri; Formelsamling Figurer&Formler
Updated:
2015-02-20 16:05:03
Tags:
Formelsamling Figurer Formler Geometri
Folders:
Formelsamling,Figurer&Formler
Description:
Geometri; Formelsamling, Figurer&Formler
Show Answers: