Nouns

Card Set Information

Author:
WayneB
ID:
294894
Filename:
Nouns
Updated:
2016-10-08 09:50:42
Tags:
Welsh
Folders:

Description:
Vocabulary
Show Answers:

 1. Hollol
  Completely
 2. Tawel
  Quiet
 3. Man
  Dyn
 4. Woman
  Fenyw
 5. Ddrud
  Expensive
 6. Corff
  Body
 7. Leg
  Coes
 8. Tramor
  Overseas
 9. Cheap
  Rhad
 10. Welsh
  Cymraeg
 11. Sut
  How
 12. Beth
  What
 13. Nothing
  Dim Byd
 14. Pam
  Why
 15. Rhwybeth
  Something
 16. Because
  Achos
 17. Anywhere/Nowhere
  Unman
 18. When (something happens)
  Pan
 19. Or
  Neu
 20. well (did)
  Yn dda
 21. Yn Barod
  Ready
 22. Happy
  Yn hapus
 23. LLaeth
  Milk
 24. Gwr
  Husband
 25. Cig
  Meat
 26. Cheese
  Caws
 27. Young
  Ifanc
 28. Old
  Hen
 29. With
  Gyda
 30. Heno
  Tonight
 31. Pobman
  Everywhere
 32. Yn galed
  Hard (work)
 33. Am hynny
  About that
 34. Ffon Symudol
  Mobile Phone
 35. Eisiau
  Need
 36. Echdoe
  Day before last
 37. When? (question) i.e. what time
  Pryd
 38. Yfory
  Tomorrow
 39. Amdano
  About
 40. Rhestr
  List
 41. Pub
  Tafarn
 42. Rugby
  Rygbi
 43. Drws
  Door
 44. Window
  Ffenest
 45. Tired
  Wedi blino
 46. Gwin
  Wine
 47. Dwr
  Water
 48. Cwrw
  Beer
 49. Eager
  Awyddas
 50. I lawr
  Down
 51. Lawr y staer
  Downstairs
 52. Amdana i
  About me
 53. Amdana ti
  About you
 54. Out
  Mas
 55. Mewn
  Within (named object)
 56. Yesterday
  Ddoe
 57. Yn aml
  Often
 58. Yn Gynnar
  Early
 59. Yn hwyr
  Late
 60. Brechdan
  Sandwich
 61. Nes ymlaen
  Later on
 62. Yn fuan
  soon
 63. Away
  Bant
 64. Sha Lan
  Upwards
 65. Amgueddfa
  Museum
 66. Easily
  Yn Hawdd
 67. Yn drwm
  Heavily
 68. Heddiw
  Today
 69. Am byth
  Forever
 70. Home
  Gytre
 71. Cwestiwn
  Question
 72. Gynnau
  Earlier
 73. Iawn
  • O.K.
  • Very
 74. Now
  Nawr
 75. Like (similar)
  Fel
 76. This
  • Hyn
  • Hwn
  • Hon
 77. Challenge
  Her
 78. Rhwbeth arall
  Something else
 79. Pawb
  Everyone
 80. Yma
  Here
 81. More
  Mwy
 82. Popeth
  Everything
 83. Digon
  Enough
 84. Another
  Arall
 85. Anobeithiol
  • Desperate
  • Hopeless
 86. Poeth
  Hot
 87. Mouth(s)
  Ceg(yn)
 88. Body
  Corff
 89. Foot/Feet
  Troed/Traid
 90. Bum
  Hen ol
 91. Approximately
  Tua
 92. Diog
  Lazy
 93. Tywydd
  Weather
 94. East
  Dwyrain
 95. West
  Gorllewin
 96. Difficult
  Anodd
 97. Un arall
  One other
 98. Llynedd
  Last year
 99. Eleni
  This year
 100. Complicated
  Dyrys
 101. Beach
  Trath
 102. Picture
  Llyn
 103. Of
  Am
 104. Pwysig
  Important
 105. De
  • Right (hand)
  • South
 106. Left
  Chwith
 107. Idea
  Syniad
 108. Wythnos ma
  This week
 109. Too much
  Too many
  Gormod
 110. Wythnos diwetha
  Lasr week
 111. Sometimes
  Weithiau
 112. Wedyn
  • Then
  • Afterwards
  • Next
 113. Wythnos nesa
  Next week
 114. Ffordd
  • Road
  • Way
 115. Or
  Neu
 116. But
  Ond
 117. Efailla
  Maybe
 118. That
  Hynny
 119. Hefyd
  • Also
  • Too
  • As well
 120. Un Peth
  One thing
 121. Pobl
  People
 122. Llawer
  Lots (of)
 123. Dwywaith
  Twice
 124. Unwaith
  Once
 125. Neithwyr
  last night
 126. Tebyg
  Similar
 127. Brawddeg
  Sentence
 128. Gair
  Word
 129. Cold
  Oer
 130. Rhy
  Too
 131. the place
  Y lle
 132. Middle
  Canol
 133. Between
  Rhwyng
 134. Sad
  Drist
 135. Holiday
  • Gwyl
  • Bwyl
 136. Celwydd
  Lies
 137. Cyn
  Before
 138. Truth
  Gwir
 139. Cyfarfod
  Meeting
 140. Noson
  Evening
 141. Without
  Heb
 142. Wrth
  • With
  • To
  • Since
 143. Until
  Nes
 144. Amser
  Time
 145. Os
  If
 146. Four (feminine)
  Pedair
 147. Three (feminine)
  Tair
 148. Two (feminine)
  Dwy
 149. Yr Iseldiroedd
  The Netherlands
 150. Mab
  Son
 151. Girl
  Daughter
  Merch
 152. Digwyddiad(iau)
  Event(s)
 153. Ati
  At it
 154. Pa?
  Which?
 155. Anyway
  Ta beth
 156. Gwahanol
  Different
 157. Neuadd
  Hall
 158. Pentref
  Village
 159. Cysur
  Comfort
 160. Yn gyntaf
  First