Geometri

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är en liksidig polygon?
  En liksidig månghörning där alla sidor och hörnvinklar är lika stora
 2. Hur kan man få fram vad en vinkel är om man vet att det är en liksidig polygon?
  Eftersom alla vinklar är lika stora och alla sidor lika långa delar man figurens totala vinkelsuma med antalet hörn.
 3. Vad är skillnaden på en liksidig och en likbent figur?
  en liksidig har lika långa sidor på alla sidor, en likbent har lika lång på 2 av benen, sidorna.
 4. Vad har en liksidig triangel för vinkelsumma och hörnvinkel?
  180 ,60
 5. Vad har en liksidig pentagon för vinkelsumma och hörnvinkel?
  540, 108
 6. Vad har en liksidig hexagon för vinkelsumma och hörnvinkel?
  720, 120
 7. Vad är formeln för vinkelsumman på en regelbunden figur?
  180*n-360=vinkelsumman
 8. Hur beräknar man hörnvinkeln på en regelbunden figur?
  v=180 - (360/n)
 9. Vad menas med att två figurer är likformig?
  dess förhållanden och vinklar är lika och de ser lika dana ut oavsätt hur man vänder och vrider på dem. De kan där emot ha olika skalor på sidorna.
 10. Vad används skalor till?
  De kan användas för att visa hur mycket en längdenhet på en karta motsvarar på det som kartan avser.

  1:100, 1 cm på kartan motsvara 100 cm i "verkligheten"
 11. Vad inebär detta för längdenheter och area?1:100 cm
  1 cm motsvar 1 m

  1 cm^2 motsvar 1 m^2
 12. Vad inebär detta för längdenheter och area?1:10 000 cm
  • 1 cm motsvar 100 m
  • 1 cm^2 motsvar 100x100m^2 

  motsvar 1 hektar
 13. Vad inebär detta för längdenheter och area?1:100 000 cm
  • 1 cm motsvarar 1000m motsvarar 1km
  • 1 cm^2 motsvar 1000x1000m^2 som 
  • motsvar 1 km^2
 14. Vad är den allmäna formeln för längdskalan?
  x:y
  Längdskalan = x/y
 15. Vad är den allmäna formeln för areaskalan?
  x:y
  Areaskalan = längdskalan ^2 = (x/y)^2
 16. Vad är den allmäna formeln för volymskalan?x:y
  Volymskalan= längdskalan ^3 = (x/y)^3
 17. Vad innebär skalan 3:1 jämfört med 1:3?
  • 3:1 - kartan har förstorat verkligheten 3 gånger
  • 1:3 - kartan har förminskart verkligheten 3 gånger
Author:
ccc
ID:
294950
Card Set:
Geometri
Updated:
2015-03-12 11:29:25
Tags:
Geometri
Folders:
Geometri
Description:
Geometri
Show Answers: