omvandlingar

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ovandla till enheten under Längd avstånd
  Image Upload
  micrometer
  Image Upload
 2. Ovandla till enheten ovanför Längd avstånd
  mil
  Image Upload
  Image Upload
 3. Ovandla till enheten under Yta,Area
  Image Upload
  Image Upload
 4. Ovandla till enheten över Yta,Area
  Image Upload
  Image Upload
 5. Ovandla till enheten över Volym
  Image Upload
  Image Upload
 6. Ovandla till enheten under Volym Liter
  Image Upload
  Image Upload
 7. Ovandla till enheten över Volym Liter
  Image Upload
  Image Upload
 8. Ovandla till enheten under vikt
  Image Upload
  Image Upload
 9. Ovandla till enheten över vikt
  Image Upload
  Image Upload
 10. Ovandla till enheten under tid
  Image Upload
  Image Upload
 11. 1 mil = x km = x m = x dm = x cm = x mm 

  1 m = x dm = x cm = x mm
  Image Upload
 12. 1 km2 = x^2 m2 = x m2

  1 m2 = x dm2 = x cm2 = x mm2
  Image Upload
 13. 1 km3 = x^3 m3 = x m3

  1 m3 = x dm3(liter) = xcm3 = x mm3

  1 dm3 = x cm3 = x mm3
  Image Upload
 14. Ovandla till enheten över tid
  Image Upload
  Image Upload
 15. 1 l = x dl = x cl = x ml
  1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
 16. 1 ton = x kg = x hg = x g = x mg

  1 kg = x hg = x g = x mg
  Image Upload
 17. hur många år har ett vanligt år / skott år?
  365 / 366
 18. 1 milenium =x sekel = x =decenium = x år

  1 år = x månader =x dygn = x timmar = x min

  1 dygn = x timmar =x min = x sek
  Image Upload
Author:
ccc
ID:
294954
Card Set:
omvandlingar
Updated:
2015-02-05 15:21:04
Tags:
omvandlingar
Folders:

Description:
omvandlingar
Show Answers: