Trianglar

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka är trehörningarnas grundregler?
  • 1. Vinkelsumman är 180 
  • 2. Summan av två av dess sidor är alltid längre än den 3e
  • 3. Den längsta sidan är motstående den största vinkeln, kostaste sidan motstående kortaste vinkeln.
 2. Vilka är de 5 typerna av trianglar?
  1. Rätvinklig

  2. Likbent

  3. Spetsvinklig

  4. Trubbelvinklig

  5. Likbent
 3. Vad kännetecknar en Rätvinklig triangel?
  en utav dess vinklar är 90grader, rät
 4. Vad kännetecknar en Likbent triangel?
  • Har två vinklar som är lika stora, i med detta är även deras sidor som sträcker sig mot den tredje vinkeln lika långa.
  • Image Upload
 5. Vad kännetecknar en spetsvinklig triangel?
  Alla vinklar är under 90 och alla har olika gradtal, olika stora.
 6. Vad kännetecknar en trubbvinklig triangel?
  En av vinklarna är större än 90, de andra är ej lika stora, olika gradtal.
 7. Vad kännetecknar en liksidig triangel?
  Alla vinklar är lika stora samt alla sidor är lika långa. vinklarna är 60 grader.
 8. Vad säger yttervinkelsatsen?
  Image Upload
  y=u+v

  Image Upload
 9. Vad är pythagoras sats?
  beskriv delarna och när den gäller?
  a^2+b^2=c^2

  • a=katet
  • b=katet
  • c=hypotenusa
  • kateterna strålar alltid från den räta vinkeln.

  Gäller endast för rätvinkliga trianglar.
 10. Vad är det för typ av triangel om kvadraten på hypotenusan är större än summan av kateterna i kvadrat?
  c^2 > a^2 + b^2
  Då är triangeln trubbvinklig.
 11. Vad är det för typ av triangel om kvadraten på hypotenusan är mindre än summan av kateterna i kvadrat?c^2 < a^2 + b^2
  då är triangeln spetsvinklig.
 12. Vad krävs för att vi skall kunna använda tan sin cos formlerna (3) och vad ger dessa?(2)
  • 1. Rätvinklig triangel
  • 2. Vi har storleken på en vinkel förutom den räta
  • 3. Vi vet en sidas längd. 

  1. har man ovanstående kan man lösa alla sidor och vinklar.

  2. Vet man två sidors längd på en rätvinklig triangel kan man även då lösa alla sidor och vinklar.

  Vet vi endast vinklarna kan man ej lösa några sidor, en sidlängd krävs för detta.
 13. Vad menas med likformighet mellan trianglar?
  två av vinklarna måste vara lika stora i trianglarna.
 14. Hur kan man använda likformighet för att lösa a?
  Image Upload
  Image Upload
Author:
ccc
ID:
294987
Card Set:
Trianglar
Updated:
2015-02-05 22:46:19
Tags:
Trianglar
Folders:

Description:
Trianglar
Show Answers: