Förhållanden

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är ett förhållande?
  De är ett mått på sambandet mellan två eller flera värden. De ger alltså inga konkreta värden i sig på samma sätt som % men kan ge andelar.
 2. Hur kan man skriva förhållandet små/stora 3:5 i bråk?
  Små; 3/(5+3)  =  3/8

  Stora; 5/(5+3)  =  5/8
 3. Nämn tre typer av förhållanden
  Blandförhållanden 

  skalor (kartor)

  likformighet
 4. Vad är skillnaden på förhållande och andel?
  förhållandet beskriver relationen mellan två "saker" och adelen beskriver hur mycket något är av något annan, oftast totalen.
 5. hur beräknar man en andel av 1:4:3:2:6?
  1+4+3+2+6=16 är det total och för att få fram en andel delar man det man är intresserad av med totalen, alltså 16
 6. Räkna ut andelar vanliga fraser i frågor
  • hur stor andel...
  • hur många av...
  • Hur str del av...
 7. Vad krävs för ett konkret svar?
  ett konkret tal
 8. Image Upload
  Image Upload
 9. Hur kan man få fram ett nytt förhållande mellan två givna förhållanden?
  Genom multiplikation eller division.
 10. Om du har ett kän förhållande som multipliceras eller divideras kan du få fram det nya förhållandet, i vilka lägen kan du inte få fram det nya förhållandet?
  När förändringen är give i form av addition eller subtraktion eller konkreta tal.
 11. Image Upload
  Image Upload
 12. Vad krävs för att ett påstående som " 3 tjejer börjar i klubben" skall leda till ett nytt förhållande givet förhållande.
  att vi vet hur mycket 3 tjejer motsvarar till det tidigare förhållandet.
 13. Berskriv allämna formler som visar skallnaden mellan Andel och Förhållande.
  Andel = delen / Hela (totalen)

  Förhållandet = ena delen / andra delen
 14. Om man slår ihop två +fler grupper med kända förhållanden kan man då få det samanslagna förhållandet?
  blåbär:svartbär 2:4 + 4:1 = ?
  När är får man motsat svar till svaret på frågan över?
  Nej man får ej fram förhållandet på den nya gruppen. Det får man aldrig om man endast vet förhållandet i delar som slås ihop.

  Undantaget är dock om förhållandet är detsamma i alla grupper som slås ihop och det sammanslgan förhållandet blir då identiskt med de andra.

  Har man tex antalet saker i varje grupp eller förhållandet mellan grupperna går det ju även att beräkna det samanslagna gruppens förhållande.
 15. Om man vet förhållandet mellan x och y samt mellan y och z hur beräknar man förhållandet mellan x och z?
  Image Upload
 16. Hur skapar man en förhållandekedja?
  Man ser till att länkarna mellan dem är desamma genom att förlänga och förkorta.

  sedan kan man ställa upp de som multiplicering av bråk och stryka lika tills man får sitt förhållande.
Author:
ccc
ID:
295047
Card Set:
Förhållanden
Updated:
2015-02-06 11:00:44
Tags:
Förhållanden
Folders:

Description:
Förhållanden
Show Answers: