Potenser

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur kan man beskriva en potens?
  Det är en upprepad repetion.
 2. vad kallas de olika delarna?
  i 5^2
  5 är basen och 2 är exponenten
 3. Vilka ord kan man använda för att beskriva 4^3
  • 4 upphöj till 3
  • tredje protensen av 4
 4. Vad är/kallas grundpostens form?
  Kallas 10 potens form.

  Man beskriver då ett tal med 10 en 10 potens.
 5. Skriv 40 000 i grundpostens form
  4*10^4 exponenten anger antalet 0or som skall läggas till om man vill ha det i vanlig form.
 6. Vad händer om 0 exponenten är negativ?
  Då anger den hur många stegdecimalkommat skall flyttas före decimalen, grunden.
 7. Vilken potenslag har multiplikation?
  • Image Upload
  • de måste ha samma bas
 8. Vilken är potenslagen för en produkt?
  Image Upload kan både slå samman och dela
 9. Vad har division för potenslag?
  Image Upload
 10. Hur räknar man en potens av en potens?
  Image Upload
 11. Vad gör man egentligen när man tar kvadratroten ur något?
  Man upphörjer med 0.5 alltså 1/2
 12. Använd potenslagarna för att skriva om Image Upload
  Image Upload
 13. Använd potenslagarna för att skiva om 
  Image Upload
  Image Upload
 14. Image Upload
  Image Upload
 15. Image Upload
  Image Upload
 16. Image Upload
  Image Upload
 17. Image Upload
  Image Upload
 18. Image Upload
  Image Upload
Author:
ccc
ID:
295054
Card Set:
Potenser
Updated:
2015-02-06 14:18:53
Tags:
Potenser
Folders:

Description:
Potenser
Show Answers: