Potenser

Home > Preview

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hur kan man beskriva en potens?
  Det är en upprepad repetion.
 2. vad kallas de olika delarna?
  i 5^2
  5 är basen och 2 är exponenten
 3. Vilka ord kan man använda för att beskriva 4^3
  • 4 upphöj till 3
  • tredje protensen av 4
 4. Vad är/kallas grundpostens form?
  Kallas 10 potens form.

  Man beskriver då ett tal med 10 en 10 potens.
 5. Skriv 40 000 i grundpostens form
  4*10^4 exponenten anger antalet 0or som skall läggas till om man vill ha det i vanlig form.
 6. Vad händer om 0 exponenten är negativ?
  Då anger den hur många stegdecimalkommat skall flyttas före decimalen, grunden.
 7. Vilken potenslag har multiplikation?
  • de måste ha samma bas
 8. Vilken är potenslagen för en produkt?
   kan både slå samman och dela
 9. Vad har division för potenslag?
 10. Hur räknar man en potens av en potens?
 11. Vad gör man egentligen när man tar kvadratroten ur något?
  Man upphörjer med 0.5 alltså 1/2
 12. Använd potenslagarna för att skriva om 
 13. Använd potenslagarna för att skiva om 

Card Set Information

Author:
ccc
ID:
295054
Filename:
Potenser
Updated:
2015-02-06 14:18:53
Tags:
Potenser
Folders:

Description:
Potenser
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview